İnsanları Mutlu Edecek Tek Yargı Sistemi İslam`ın Yargı Sistemidir

advertisement
‫ﺤﻤٰـــﻥِ ﺍﻟ ﱠﺭﺤِﻴـــﻡ‬
ْ ‫ﷲ ﺍﻟﺭﱠ‬
ِ ‫ِﺒﺴْـــ ِﻡ ﺍ‬
İnsanları Mutlu Edecek Tek Yargı Sistemi İslam’ın Yargı Sistemidir
Müslüman Türkiye kamuoyu, son birkaç aydır iktidar partisinin hazırladığı ve meclisten geçirip yasalaştırmak istediği
anayasa paketi gündemiyle meşgul edilmektedir. Yargı reformu adı altında yasalaştırılmaya çalışılan maddeler, kesinlikle
İslami ümmetin sorunlarını çözecek cinsten olmayıp sadece mevcut iktidar partisinin kalıcılığını sağlamak ve Amerikan
projelerini uygulamak üzere özgürlükler ve demokrasi kılıfı altında Kemalist laiklerin can simidi konumundaki HSYK ve
Anayasa Mahkemesinin yapısını yandaş bir konuma getirmek içindir. Bu da İslami ümmeti, ister yargı alanında olsun
isterse de bunun dışındaki alanlarda olsun sorunlarına hiçbir çare olmayacak olan konularla meşgul etmek anlamına
gelmektedir. Halbuki yargı denildiğinde Müslümanların aklına ilk gelmesi gereken, Allah’ın hükümlerine göre yönetmek
ve yönetilmek olmalıdır. Zira Allah Subhânehu ve Te’alâ şöyle buyurmuştur: ‫ﻫ ْﻡ‬
ُ ‫ل ﺍﻟﻠﱠ ُﻪ ﻭَﻻ ﹶﺘ ﱠﺘ ِﺒ ْﻊ َﺃ ْﻫﻭَﺍ َﺀ‬
َ َ‫ﺤ ﹸﻜ ْﻡ َﺒ ْﻴ ﹶﻨ ُﻬ ْﻡ ﺒِﻤَﺎ ﺃَﻨﺯ‬
ْ ‫ﻓﹶﺎ‬
“Onların aralarında Allah'ın indirdikleri ile hükmet! Sakın onların hevalarına tabi olma.” [el-Mîade 48]
Oysa AKP’nin reform ederek değiştirmeye çalıştığı ve mevcut yargının başındakilerin ise kalmasını istedikleri anayasa
maddelerinin temeli Allah’ın indirdiklerine değil bilakis kafir laik nizama dayanmaktadır.
Halbuki yargı denildiğinde Müslümanların aklına ilk gelmesi gereken, insanlar arasında adaletle hükmetmek
ِ ‫ﺤ ﹸﻜﻤُﻭﺍ ﺒِﺎ ﹾﻟ َﻌ ْﺩ‬
ْ ‫ﻥ ﹶﺘ‬
ْ ‫ﺱ َﺃ‬
ِ ‫ﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎ‬
َ ‫ﺤ ﹶﻜ ْﻤ ﹸﺘ ْﻡ َﺒ ْﻴ‬
َ ‫(“ َﻭِﺇﺫﹶﺍ‬Allah) İnsanlar
olmalıdır. Zira Allah Subhânehu ve Te’alâ şöyle buyurmuştur: ‫ل‬
arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi (emreder).” [en-Nisâ 58]
Oysa mevcut yargıçların adaletli bir şekilde hüküm verdiklerine şahit olmak imkansızdır, herhangi bir vatandaş suç
işlediğinde derhal cezalandırılırken, devlet zirvesindeki yöneticiler yaptıkları o kadar zulüm ve haksızlıklara rağmen ya
dokunulmazlık adı altında yargılanmamaktalar veya bir şekilde zaman aşımına uğratılıp dosyaları kapatılmaktadır. Bu
bağlamda kâdi Şureyh ile Halife Ömer [r.a] arasında geçen şu olay ne kadar da çarpıcıdır. Müminlerin halifesi Ömer İbnu
Hattab [r.a] bir bedeviden bir at satın alıp parasını ödedi ve sonra üstüne binip gitti. Fakat bir süre gittikten sonra atın
yürüyecek hali kalmayınca Hz. Ömer geri dönüp adama, atını al çünkü çok zayıf, yürüyecek mecali yok dedi. Adam, ey
müminlerin emiri onu alamam, çünkü ben onu sana sapa-sağlam satmıştım dedi. Hz. Ömer peki aramızda birisini hakem
yap deyince adam, aramızda Şureyh İbnu Haris hakem olsun dedi. Hz. Ömer, tamam razı oldum dedi. Müminlerin emiri
Hz. Ömer ile atın sahibi Şureyh'e başvurdular. Şureyh bedevinin konuşmasını dinleyince Hz. Ömer’e dönerek şöyle dedi:
Ey müminlerin emiri sen atı sağlam mı aldın? Ömer evet dedi. Şureyh, ya satın aldığını elinde tut ya da aldığın gibi geri
ver dedi. Hz. Ömer, hayretler içinde Şureyh'e bakıp hüküm sadece böyle mi, doğru bir söz ve adil bir hüküm dedi ve
bunun üzerine Kadi Şureyh’i Kûfe’ye vali tayin etti.
Yargı denildiğinde Müslümanların aklına ilk gelmesi gereken, devletin en başındaki kişi ile herhangi bir vatandaşın
aynı düzeyde görülüp suç işlemeleri durumunda her birinin ayrıcalıksız yargılanabilmeleri gelmelidir. Zira Resulullah
[SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’in,
‫ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺒﻠﻜﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺴﺭﻕ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺘﺭﻜﻭﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﺴﺭﻕ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩ ﻭﺃﻴﻡ‬
‫“ ﺍﷲ ﻟﻭ ﺃﻥ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺭﻗﺕ ﻟﻘﻁﻌﺕ ﻴﺩﻫﺎ‬Sizden evvelki ümmetleri ancak şu helak etmiştir; onlar aralarında şerefli bir
kimse hırsızlık yaptığında onu bırakırlardı da zayıf olan bir kişi hırsızlık yaptığında ise ona had cezası tatbik ederlerdi.
Allah’a yemin ederim ki hırsızlık yapan kızım Fatıma bile olsa elini keserdim” [Müslim] sözü tam da buna işaret
etmektedir.
Oysa bu sistemin yargıçları, bir avuç zümrenin değerlerini ve çıkarlarını korumak adına diğer tüm insanların
değerlerini ve çıkarlarını yok saymakta, hatta bu değerleri yüzünden insanları cezaya çarptırmaktadır. Türkiye
Cumhuriyeti kurulduğundan beri kafir laik nizamı korumak üzere çete kuranlar, binlerce faili meçhul cinayet işleyenler
ve ümmetin servetlerini özelleştirme adıyla kafir şirketlere peşkeş çekenler mevcut yargı tarafından korunup kollanırken
İslam’ın yargı sisteminin gelmesini isteyenler ve maslahatlarını şeri hükümlere göre düzenlemek isteyenler ise suçlu
muamelesi görüp cezaevlerine atılmaktadırlar.
Ey Türkiye'deki Müslümanlar! Allah’ın hükümleri ile yönetecek, insanlar arasında adaletle hüküm verecek, suç
işlemeleri halinde devletin en zirvesindeki yöneticiyi de normal bir vatandaşı da yargı önüne çıkaracak ve insanları mutlu
edecek tek yargı sitemi, İslam’ın yargı sistemidir. O halde bu yargı sitemini uygulayarak tüm Müslümanları hatta tüm
insanlığı adaletiyle ısıtacak olan Raşidi Hilafet Devleti’ni kurmak için acele ediniz. Allah Azze ve Celle şöyle
buyurmuştur: ‫ﺱ ِﺒﻤَﺎ ﺃَﺭَﺍﻙَ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ‬
ِ ‫ﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎ‬
َ ‫ﺤ ﹸﻜﻡَ َﺒ ْﻴ‬
ْ ‫ﻕ ﻟِ ﹶﺘ‬
‫ﺤﱢ‬
َ ‫ﺏ ﺒِﺎ ﹾﻟ‬
َ ‫“ ﺇِﻨﹶّﺎ ﺃَﻨ َﺯ ﹾﻟﻨﹶﺎ ﺇِﹶﻟ ْﻴﻙَ ﺍ ﹾﻟ ِﻜﺘﹶﺎ‬Şüphesiz biz sana kitabı, insanlar arasında Allah’ın
sana gösterdikleri ile hükmedesin diye hak ile indirdik.” [en-Nîsâ 105]
‫ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ‬
Hizb-ut Tahrir
Türkiye Vilâyeti
H. 15 Cumâde’l Ulâ 1431
M. 29 Nisan 2010
w w w. hi z b -u t -ta h r i r .o r g | w ww .h i z b -u t-ta hr i r .in fo | w w w .tu r k i ye v i l a y e ti .or g
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards