Uploaded by aykutbozeli

ADALET konulu BROŞÜR

advertisement
EYÜP SABRİ ÇARMIKLI
ANADOLU LİSESİ
ADALET İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Kişilere haklarını tam olarak vermeliyiz.

Kul hakkına dikkat etmeliyiz.

Hoşumuza gitmese de adaletin gerçekleşmesini istemeliyiz.

Kendi hakkımızı savunduğumuz kadar
çevremizin de hakkını savunmalıyız.

Herkese eşit, adil davranmalıyız.

Hakkımıza razı olmalıyız.
DEĞERLER
EĞİTİMİ
ADALET İÇİN NE YAPMAMALIYIZ?

Hak etmediğimiz bir şeye el uzatmamalıyız.

Haksızlık gördüğümüzde sessiz kalmamalıyız.

Herhangi bir yerde sıra beklerken haksızca öne
geçmemeliyiz.

Arkadaşlarımız haksız olduklarında taraf
tutmamalıyız.

İnsanlar arasında ayrım yapmamalıyız.

Hakkımızdan fazlasını almamalıyız.
Devletin hazinesi adalettir.
Konfüçyüs
Hazırlayan:
AYKUT BOZELİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
ADALET NEDİR?
ADALET İLE İLGİLİ
HADİS VE AYETLER
“Çocuklarınız arasında adaletli davranın.”
Adalet, hakkın gözetilmesi ve
yerine getirilmesi anlamına gelir.
Haklı ile haksızın ayırt edilmesi
adaletle sağlanır. Adalet kavramı
temelde
hukuk
kurallarına
uygunluğu içerir. Öte yandan,
adalet insanların toplum içindeki
davranışlarıyla ilgili olduğundan
ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.
“Her hak sahibine hakkını ver.”
“Herhangi bir konuda hakemlik yaptığınız
zaman adil olun.”
Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar
güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.
Adalet; kısaca haklılık ve hakka uygunluktur.
(Nisâ: 58)
Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan,
Adalet mülkün temelidir.
adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa
duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin.
Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakı-
Kılıcın yapamadığını ad
alet yapar.
şan bir davranıştır. Allah’a isyandan sakının. Allah
yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.
(Mâide: 8)
mm
En müke
el
ır.
icdand
v
t
e
l
a
ad
Download