Toprak Besinlerin temel kaynağı. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı

advertisement
Toprak
Nişastanın ve karbonhidrat metabolizmasının
bitki içinde taşınmasını destekler
Bitkinin kış
mevsimine
dayanıklılığını
arttırır.
Üremeyi destekler
Fotosentezin
yapraklardan
üreme organlarına
doğru taşınmasına
yardımcı olur
Fotosentez süreci
için gereklidir
Bitkilerin
büyümesi ve
insan sağlığı için
gerekli olan 18
besinin işlevi
Oksijen taşır
Meyve oluşumu
Erişkinliğe daha hızlı
ulaşmasını sağlar
Hastalıklara karşı
dayanıklılığı arttırır.
Bitkinin solunum
yoluyla kaybettiği
su miktarını azaltır
Kök oluşumu
ve gelişimini destekler
Su kullanım
verimliliğini arttırır
Toprak
mikrobiyolojisini
harekete geçirir
Baklagillerde
kökte nodül
oluşumunu
destekler
Meyvenin kalitesi
Tohum oluşumu
Enzim faaliyetine ve fosfor ile
kalsiyumun kullanılabilmesine
yardımcı olur
C
KA
Sağlıklı kemikler
için önemlidir
RBON
PO
TA S Y U M
N
L SIY U M
B
A ZOT
Toprak makro-besin
maddeleri
AG
Cu
B A KIR
D E M İR
SO
NEZYU
KÜ
ÇİN K O
Toprak mikro-besinleri
Rusya Federasyonu'nun finansal
destekleriyle yapılmıştır
S
DY U M
Zn
Sağlıklı topraklar,
sağlıklı gıda ve
sağlıklı insanlar için
sürdürülebilir toprak
yönetimi
Ürün
rotasyonu
uygula
Na
O LIB D E N
Fe
BOR
Erozyonu
azalt
Mg
KO N
Mo
M
D R OJE N
Enzimlerin, DNA'nın,
RNA'nın ve proteinlerin
bileşenlerindendir,
bağışıklık sistemini
destekler
M
KA
H
S İJ E N
Enzimlerin bileşenlerindendir ve
demir metabolizmasıyla ilişkilidir
Si
SILI
ikro-be
m
n
a
s
in
la
z
a
f
maktadır.
a
ş
a
y
ı
r
la
n
u
r
o
bağlı sağlık s
Cl
Oksijenin dokulara
ulaşmasını sağlar
Hİ
M
K
FOSFO R
Ca
n
a
d
r
a
y
l
i
m
2
e
Dünyada
sin eksikliğin
Enzimlerin temel bileşenidir
Cl
P
Kas ve sinirlerin sağlıklı
çalışması için önemlidir
Cenin gelişimi ve üreme sisteminin
sağlığı için önemlidir
Enzim faaliyetinden sorumludur
O
praklar,
o
t
f
ı
y
a
z
n
a
kımd
Besleyici ba san için gerekli olan
in
sağlıklı bir ağlıklı gıdayı
s
besleyici ve
üretemez
Proteinin temel bileşenidir
Sağlıklı bir sıvı dengesi için gereklidir
Enzimlerin işlevselliğine ve bitkinin demir
ve fosforu kullanmasına yardımcı olur
K LO R
Güçlü bir bağışıklık
sistemi için gereklidir
Asit-baz dengesini sağlar
Küçük hububatın
erişkinliğini güçlendirir
OK
Sağlıklı bir tat alma duygusuna katkı sunar
Sindirim sistemini destekler
Tohum kalitesi
fao.org/soils-2015
ulumu
z
o
b
k
a
r
p
o
T
ikro ve
m
i
k
a
t
k
a
r
p
to
nlerin
makro besi l açar.
kaybına yo
Beynin ve kasların sağlıklı
çalışmasında anahtar rol oynar
Bağışıklık sisteminin sağlığı,
kanın pıhtılaşması ve
kan basıncının düzenlenmesi
için önemlidir
Protein, DNA, RNA ve kanın bileşenlerindendir
Meyvenin
tadı / aroması
Cl
Besinlerin
temel kaynağı
KÜRT
Toprağın
organik madde
miktarını
arttır
Mn
M
AN
G A NE
Z
Toprak yüzey
örtüsünü
koru
Toprak
işlemeyi en
aza indir
Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı topraklar
©FAO 2015 - BC275e/1/12.15
Bitkilerin
büyümesini
destekler
Download