SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

advertisement
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ
Java Programlama
Yarıyılı
Kodu
Dersin Adı
COMPE 438
Ders
(Saat/Hafta)
Uygulama
(Saat/Hafta)
1-2
2
Kredisi
ECTS
3
5.0
2
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Koordinatörü
Dersi veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin İçeriği
(Kısa tanımı)
İngilizce
Teknik Seçmeli
Bu dersin temel amacı, Java dili kullanarak, nesneye yönelik programlamada temel
bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu ders kapsamında, Java programlama
dilinin sözdizimi, nesneye yönelik programlamaya ait kavramlar, Java çalışma
ortamı, kullanıcı arayüzleri, çoklu izlekler, veritabanı uygulamaları, Java uygulama
geliştirme arayüzü ve Java’ya ait temel çerçeve uygulamaları anlatılacaktır.
Java programlama dilinin temel özelliklerini tanımlama
Bir Java programını derleme ve çalıştırma
Çevrimiçi Java uygulama geliştirme arayüzü belgelerini kullanma
Java programlama diline ait sözdizimsel öüeleri ve yapıları tanımlama
Nesneye yönelik programlama kavranı betimleme ve Java diline ait nesneye
yönelik programlama özelliklerini tanımlama
Java programlama diline ait ayrıklık mekanizmasını uygulama
Java programlama diline ait Derlem ugyulama geliştirme arayüzünü kullanma
Java programlama dili ile grafik kullanıcı arayüzü uygulamaları geliştirme
Java programlama dili kullanarak giriş çıkış uygulamarı geliştirme
Java programlama diline ait olay kullanma yapısını uygulama
Java izlekleri geliştirme
Java uygulamacık geliştirme
Java veritabanı köprü bağlantısını kullanma
Java teknolojisi. Nesneye yönelik programlama. Objeler. Sınıflar. Modülerlik.
Sarmalama. Çokbiçimlilik. olymofizm. UML dili. Java öğeleri. Ayrıklıklar. Atık
toplayıcısı. Sınıflar ve arayüzler. Derlem uygulama geliştirme arayüz çerçevesi.
Giriş çıkış çerçevesi. Grafik kullanıcı arayüz çerçevesi. Java veritabanı köprü
bağlantısı. İzlekler.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
Konular
Java Programlamaya Giriş
Ön Hazırlık
Java Programlamaya Giriş
Bölüm 2 ( ders
kitabı)
Bölüm 2
Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş ve UML Dili
Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş ve UML Dili
Bölüm 1, 1.1-1.2
Bölüm 1, 1.3-1.4
Java Öğeleri
Bölüm 3, 3.1-3.3
Java Öğeleri
Bölüm 3, 3.4-3.5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ayrıklıklar
Bölüm 3, 3.6
Sınıflar ve Arayüzler
Bölüm 4, 4.1-4.3
Arayüzler
Bölüm 4, 4.4-4.6
Derlem Çerçevesi
Bölüm 6, 6.1-6.2
Grafik Kullanıcı Arayüzü
Bölüm 6, 6.3.16.3.2
Bölüm 6, 6.3.36.3.4
Bölüm 6, 6.4
Grafik Kullanıcı Arayüzü
Giriş Çıkış Çerçevesi
Java Veritabanı Köprü Bağlantısı
Bölüm 25 (Diğer
kaynaklar 1)
Bölüm 8
Paralel Programlama
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar
Object-Oriented Software Development Using Java -- Principles, Patterns,
and Frameworks, Xiaoping Jia, Latest Edition. Addison-Wesley
1.
Java How To Program 6th ed, by Deitel & Deitel, Prentice Hall, Inc.
URL : http://www.deitel.com/books/downloads.html
2.
Object-Oriented Programming in Java, by Martin Kalin, Publisher:
Prentice Hall, ISBN:0-13-019859-5
3.
Thinking In Java, by Bruce Eckel
4.
The Java Tutorial: http://java.sun.com/docs/books/tutorial
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Arasınavlar
Yarıyıl Sonu sınavı
Ödevler
Lab Performansı
TOPLAM
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
TOPLAM
SAYISI
2
1
2
1
6
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli Ders
Zorunlu Ders
Uzmanlık/Alan Dersi
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
Transfer edilebilen Beceri/Yetenek Dersi
X
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
KATKI PAYI
40
40
10
10
100
60
40
100
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
No
1
2
3
4
5
Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini
1
bilgisayar mühendisliği problemlerinin çözümüne uygulama
becerisi.
Bilgisayar sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve modelleme,
2
çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve tanımlama
X
becerisi.
Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilgisayar sistemini,
3
sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve
X
değerlendirme becerisi.
Bilgisayar sistemleri mühendislik uygulamaları için modern teknik
4
X
ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
Hesaplama ihtiyaçlarını anlamak için deney tasarlama, veri toplama,
5
X
analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel olarak etkin
6
biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini
ortaya koyabilme becerisi.
7
Türkçe ve İngilizce dillerinde etkin iletişim kurabilme becerisi.
X
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme,
8
bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini
sürekli yenileme becerisi.
Bilgisayar Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal
9
sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve
10
sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası
standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
Karar alırken, Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel,
11
çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve
12
X
ifade becerisi.
Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve
13
uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.
Yeterliliği sağlama düzeyi : 1- Düşük, 2-3-Orta,4-5- Yüksek
X
ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ödevler
Arasınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin ECTS Kredisi
Sayısı
16
16
2
2
1
Süresi
(Saat)
4
3
4
10
15
Z.Karakaya
27 Aralık 2012
Toplam
İş Yükü
64
48
8
20
15
155
5.2
5.0
Download