bartın üniversitesi rektörlüğü`nden

advertisement
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına
Öğretim Üyesi alınacaktır.
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formunda sınava girecekleri yabancı dillerini belirterek ekinde özgeçmiş noterden veya resmi kurumlarca
onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye şahsen veya posta yolu ile başvurucaklardır.
GENEL AÇIKLAMALAR:
*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
*Adaylar ilana başvuralarını ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.
*Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
*Başvuracak adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgelerinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.
*Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınlarını ve
özgeçmişlerini içeren bir CD veya DVD'yi başvuracakları birime teslim etmeleri gerekmektedir.
*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine
ekleyerek ibraz edeceklerdir.
İlanen duyurulur.
ANABİLİM DALI/PROGRAM
BİRİM/BÖLÜM
UNVAN DERC. ADET
İLANDA ARANAN ŞARTLAR
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Antropoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Küreselleşme ve
Tüketim Kültürü konularında çalışma yapmış olmak.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Güney-Doğu Anabilim Dalında veya Türk
Dünyası Edebiyatları veya Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans veya
Doktora yapmış olmak.
Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak.
Sosyal Psikoloji alanında çalışmaları bulunmak.
Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak.
Uygulamalı Psikoloji alanında çalışmaları bulunmak.
Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak.
Sosyometri alanında çalışmaları bulunmak.
Türk Dili ve Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak.
Türk Halk Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.
Antropoloji
Sosyal Antropoloji
Yrd.Doç
2
1
Çağdaş Türk Leh. ve Ede.
Güney-Doğu Türk Leh. ve Ede.
Yrd.Doç
4
1
Psikoloji
Sosyal Psikoloji
Yrd.Doç
4
1
Psikoloji
Uygulamalı Psikoloji
Yrd.Doç
4
1
Sosyoloji
Sosyometri
Yrd.Doç
1
1
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Edebiyatı
Yrd.Doç
1
1
Rehberlik ve Psikolojik Dan.
Eğitim Yönetimi, Teftişi
Plan. ve Ekonomisi
İngiliz Dili Eğitimi
Yrd.Doç
1
1
Yrd.Doç
1
1
Yrd.Doç
1
1
Yrd.Doç
3
1
Yrd.Doç
3
1
Yrd.Doç
1
1
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Hadis alanında
çalışmaları bulunmak.
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. İslam Hukuku alanında
çalışmaları bulunmak.
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Tefsir alanında
çalışmaları bulunmak.
Yrd.Doç
3
1
Finans ve Bankacılık Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Yrd.Doç
4
1
İnşaat Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri
Eğitim Bilimleri
Yabancı Diller Eğitimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında Doktora
yapmış olmak.
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İlköğretim Din Kült. ve
Ahlak Bil. Eğitimi
İlköğretim Din Kült. ve
Ahlak Bil. Eğitimi
İlköğretim Din Kültürü
ve Ahlak Bil. Eğitimi
İlköğretim Din Kültürü
ve Ahlak Bil. Eğitimi
Temel İslam Bilimleri
Tefsir
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme
Muhasebe ve Finansman
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Mekanik
İLANIN YAYIM TARİHİ
: 25 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ SÖZCÜ GAZETESİ
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 26 AĞUSTOS 2013
SON BAŞVURU TARİHİ
: 09 EYLÜL 2013
Download