2013 Yılı Nisan Ayı Bülteni Yayımlandı.

advertisement
Türk Deniz Ticareti İstatistikleri
Bülteni
Sayı: 09 / Nisan 2013
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğümüz Türk deniz ticaretindeki gelişmeler hakkında
sektörümüzün ve vatandaşlarımızın zamanında ve güncel istatistiksel verilerle
bilgilendirilmesi amacıyla, 2012 yılı Ağustos ayından itibaren her ay düzenli olarak
yayımlamak üzere aylık bülten hazırlamaktadır.
Bu çerçevede gerçekleştirilen istatistiksel çalışmalar sonucu, 2012-2013 ilk 3 aylık
karşılaştırmaları tablo formatında aşağıda sunulmaktadır.
Türk Deniz Ticaret Filosu –1000 Grt üzeri (Dwt)
9.563.474
9.671.828
1,1
Türk Deniz Ticaret Filosu –500 Grt üzeri (Dwt)
9.779.315
9.855.784
0,8
Türk Deniz Ticaret Filosu –300 Grt üzeri (Dwt)
9.791.547
9.931.351
1,4
Türk Deniz Ticaret Filosu –150 Grt üzeri (Dwt)
9.891.965
9.972.302
0,8
Türk Deniz Ticaret Filosu –100 Grt üzeri (Dwt)
9.898.336
9.988.069
0,9
16.319
17.235
5,6
Limanlarımıza uğrayan gemi sayısı (Adet)
Limanlarımıza uğrayan gemi tonajı (Grt)
138.224.401 148.269.111
7,3
Yük elleçleme miktarı (Ton)*
92.396.514
91.951.695
-0,5
Dış ticaret taşımaları (Ton)
66.095.776
66.602.755
0,8
İthalat (Ton)
44.814.601
44.522.335
-0,7
İhracaat (Ton)
21.281.175
22.080.420
3,8
Konteyner elleçleme (Teu)
1.716.364
1.829.666
6,6
90.808
103.098
13,5
Limanlarımızı ziyaret eden Kruvaziyer gemi sayısı (Adet)
21
37
76,2
Limanlarımızı ziyaret eden Kruvaziyer yolcu sayısı (Adet)
28.015
58.329
108,2
Kabotajda taşınan yolcu sayısı (Adet)
33.508.070
35.493.740
5,9
Kabotajda taşınan araç sayısı (Adet)
1.984.160
2.306.088
16,2
Kabotajda elleçlenen yük miktarı (Ton)
11.274.528
12.087.390
7,2
ÖTV’siz yakıt desteği (TL)
115.993.456 133.311.558
14,9
Ro-Ro hatları ile taşınan araç sayısı (Adet)
*Toplam elleçleme miktarındaki düşüş ithalatın düşmesinden kaynaklı olup dış ticaret dengeleri
açısından olumlu bir göstergedir.
Türk Deniz Ticareti İstatistikleri
Bülteni
Sayı: 09 / Nisan 2013

1.000 GRT ve üzeri Türk bayraklı deniz ticaret filosu, 2012 yılı ilk 3 ayında 9.563.474
DWT iken, 2013 yılı ilk 3 ayında 9.671.828 DWT olmuştur.
Türk Deniz Ticaret Filosu-1000 GRT üzeri-DWT
9.700.000
9.650.000
9.600.000
9.550.000
9.500.000
2012 ilk 3 ay
2013 ilk 3 ay

Limanlarımıza uğrayan gemi sayısı, 2012 yılı ilk 3 ayında 16.319 adet iken, 2013 yılı
ilk 3 ayında 17.235 adete yükselmiştir.

Limanlarımızda 2012 yılı ilk 3 ayında 92.396.514 ton yük elleçlenmekte iken, 2013
yılı ilk 3 ayında 91.951.695 ton yük elleçlenmiştir.
Limanlarımızda Elleçlenen Yük Miktarı-TON
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
2012 ilk 3 ay
2013 ilk 3 ay
Türk Deniz Ticareti İstatistikleri
Bülteni
Sayı: 09 / Nisan 2013

Limanlarımızda elleçlenen dış ticaret yükleri, 2012 yılı ilk 3 ayında toplam
66.095.776 ton iken, 2013 yılı ilk 3 ayında 66.602.755 tona ulaşmış olup, bir önceki
yıla oranla %0,8 artış olmuştur.
Limanlarımızda Elleçlenen Dış Ticaret TaşımalarıTON
66.800.000
66.600.000
66.400.000
66.200.000
66.000.000
65.800.000
2012 ilk 3 ay
2013 ilk 3 ay

Limanlarımızda 2012 yılı ilk 3 ayında 21.281.175 ton yük ihraç edilmişken 2013 yılı
ilk 3 ayında %3,8’lik bir artışla ihracat rakamı 22.080.420 tona ulaşmıştır.

Limanlarımızda 2012 yılı ilk 3 ayında elleçlenen toplam konteyner miktarı
1.716.364 TEU iken, 2013 yılı ilk 3 ayında 1.829.666 TEU ‘ya ulaşarak bir önceki
yıla göre %6,6 artış göstermiştir.
Limanlarımızda Elleçlenen Konteyner-TEU
1.840.000
1.820.000
1.800.000
1.780.000
1.760.000
1.740.000
1.720.000
1.700.000
1.680.000
1.660.000
1.640.000
2012 ilk 3 ay

2013 ilk 3 ay
Yurtdışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı 2011 yılı ilk 10 ayında ….
adet iken, 2012 yılı ilk 10 ayında ise …. adet olmuştur. Buna göre, 2012 yılı ilk 10
ayında bir önceki yılın ilk 10 ayına göre % …. azalma olmuştur.
Türk Deniz Ticareti İstatistikleri
Bülteni
Sayı: 09 / Nisan 2013

Yurtdışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı 2012 yılı ilk 3 ayında
90.808 adet iken, 2013 yılı ilk 3 ayında ise 103.098 adet olmuştur. Buna göre, 2012
yılı ilk 3 ayında bir önceki yılın ilk 3 ayına göre % 13,5 artış olmuştur.

Limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısı, 2012 yılı ilk 3 ayında 21 adet iken,
2013 yılı ilk 3 ayında 37 adettir. Aynı zamanda limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer
yolcu sayısı 2012 yılı ilk 3 ayında 28.015 iken, 2013 yılı ilk 3 ayında 58.329 dur. Bu
durumda, bir önceki yıla göre ülkemize gelen turist sayısında %108’lik bir artış
göstermektedir.

Kabotajda 2012 yılı ilk 3 ayında 33.508.070 adet yolcu taşınırken, 2013 yılı ilk 3
ayında 35.493.740 adet yolcu taşınmış olup, bir önceki yıla oranla %5,9 artış
göstermiştir.

Kabotajda 2012 yılı ilk 3 ayında 1.984.160 adet araç taşınırken, 2013 yılı ilk 3 ayında
%16’lık bir artışla 2.306.088 adet araç taşınmıştır.

Kabotajda 2012 yılı ilk 3 ayında 11.274.528 ton yük elleçlenirken, 2013 yılı ilk 3
ayında 12.087.390 ton yük elleçlenerek bir önceki yıla oranla %7 artış gözlenmiştir.

2012 yılı ilk 3 ayında 115.993.456 TL olan ÖTV’siz yakıt desteği, 2013 yılı ilk 3
ayında 133.311.558 TL’ye ulaşarak, bir önceki yıla oranla yaklaşık %15 artış
göstermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Download