Türk Deniz Ticareti İstatistikleri Basın Bülteni

advertisement
Türk Deniz Ticareti İstatistikleri
Basın Bülteni
Sayı: 02 / Eylül 2012
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğümüz Türk deniz ticaretindeki gelişmeler hakkında
sektörümüzün ve vatandaşlarımızın zamanında ve güncel istatistiksel verilerle
bilgilendirilmesi amacıyla, 2012 yılı Ağustos ayından itibaren her ay düzenli olarak
yayımlamak üzere aylık bülten hazırlamaktadır.
Bu çerçevede gerçekleştirilen istatistiksel çalışmalar sonucu, 2011-2012 ilk 8 ay
karşılaştırmaları tablo formatında aşağıda sunulmaktadır.
2011 ilk 8
ay
2012 ilk 8
ay
Türk Deniz Ticaret Filosu –1000 Grt üzeri (Dwt)
8.662.872
9.756.109
12,6
Türk Deniz Ticaret Filosu –500 Grt üzeri (Dwt)
8.848.424
9.942.476
12,4
Türk Deniz Ticaret Filosu –300 Grt üzeri (Dwt)
8.918.810
10.014.746
12,3
Türk Deniz Ticaret Filosu –150 Grt üzeri (Dwt)
8.959.256
10.055.674
12,2
Türk Deniz Ticaret Filosu –100 Grt üzeri (Dwt)
8.975.844
10.072.081
12,2
49.993
49.985
0,0
İSTATİSTİK TÜRÜ
Limanlarımıza uğrayan gemi sayısı (Adet)
2011-2012 2011-2012
Değişim % Değişim
Limanlarımıza uğrayan gemi tonajı (Grt)
396.686.541 430.548.758
8,5
Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı (Ton)
242.221.950 258.541.887
6,7
Limanlarımızda elleçlenen dış ticaret taşımaları (Ton)
167.026.434 188.814.535
13,0
Limanlarımızda elleçlenen konteyner (Teu)
4.358.010
220.568
Ro-Ro hatları ile taşınan araç sayısı (Adet)
Limanlarımızı ziyaret eden Kruvaziyer gemi sayısı
981
(Adet)
Limanlarımızı ziyaret eden Kruvaziyer yolcu sayısı (Adet) 1.345.497
Kabotajda taşınan yolcu sayısı (Adet)
4.804.003
10,2
204.727
-7,2
979
-0,2
1.315.330
-2,2
106.373.280 101.990.406
-4,1
Kabotajda taşınan araç sayısı (Adet)
6.971.573
Kabotajda taşınan yük taşımaları (Ton)
24.446.802 21.992.869
-10,0
ÖTV’siz yakıt desteği (TL)
292.760.605 314.114.061
7,3
7.395.639
6,1
Türk Deniz Ticareti İstatistikleri
Basın Bülteni
Sayı: 02 / Eylül 2012
·
1000 GRT ve üzeri Türk bayraklı deniz ticaret filosu, 2011 yılı ilk 8 ayında 8.662,9 bin
DWT iken, 2012 yılı ilk 8 ayında 9.756,1 bin DWT olmuştur. Buna göre, filomuzun
kapasitesi 2012 yılının ilk 8 ayında 2011 yılı aynı dönemine göre %12,6 artış
göstermiştir.
Türk Deniz Ticaret Filosu-1000 GRT üzeri-DWT
9.800.000
9.600.000
9.400.000
9.200.000
9.000.000
8.800.000
8.600.000
8.400.000
8.200.000
8.000.000
2011 ilk 8 ay
2012 ilk 8 ay
·
Limanlarımıza uğrayan gemi sayısı, 2011 yılı ilk 8 ayında 49.993 adet iken, 2012 yılı ilk
8 ayında 49.985 adettir. Uğrayan gemi sayısı düşmesine rağmen gemi tonajında artış
yaşanmıştır. Bu da ülkemize daha büyük tonajda gemilerin geldiğinin göstergesidir.
·
Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı, 2011 yılı ilk 8 ayında 242,2 milyon ton iken,
2012 yılı ilk 8 ayında 259 milyon tona ulaşarak bir önceki yıla göre % 6,7 artış
olmuştur.
Limanlarımızda Elleçlenen Yük Miktarı-TON
260.000.000
255.000.000
250.000.000
245.000.000
240.000.000
235.000.000
230.000.000
2011 ilk 8 ay
2012 ilk 8 ay
Türk Deniz Ticareti İstatistikleri
Basın Bülteni
Sayı: 02 / Eylül 2012
·
Limanlarımızda elleçlenen dış ticaret yükleri, 2011 yılı ilk 8 ayında toplam 167 milyon
ton iken, 2012 yılı ilk 8 ayında 188,8 milyon tona ulaşmış olup, bir önceki yıla oranla
%13 artış olmuştur.
Limanlarımızda Elleçlenen Dış Ticaret TaşımalarıTON
190.000.000
185.000.000
180.000.000
175.000.000
170.000.000
165.000.000
160.000.000
155.000.000
2011 ilk 8 ay
·
2012 ilk 8 ay
Limanlarımızda 2011 yılı ilk 8 ayında elleçlenen toplam konteyner miktarı 4,4 milyon
TEU iken, 2012 yılı ilk 8 ayında 4,8 milyon TEU ‘ya ulaşarak bir önceki yıla göre % 10,2
artış göstermiştir.
Limanlarımızda Elleçlenen Konteyner-TEU
4.900.000
4.800.000
4.700.000
4.600.000
4.500.000
4.400.000
4.300.000
4.200.000
4.100.000
2011 ilk 8 ay
·
2012 ilk 8 ay
Yurtdışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı 2011 yılı ilk 8 ayında 220,6 bin
adet iken, 2012 yılı ilk 8 ayında ise 204,7 bin adet olmuştur. Buna göre, 2012 yılı ilk 8
ayında bir önceki yılın ilk 8 ayına göre % 7,2 azalma olmuştur.
Türk Deniz Ticareti İstatistikleri
Basın Bülteni
Sayı: 02 / Eylül 2012
·
Limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısı, 2011 yılı ilk 8 ayında 981 adet iken, 2012
yılı ilk 8 ayında 979 adettir. Aynı zamanda limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer yolcu
sayısı 2011 yılı ilk 8 ayında 1.345,5 milyon iken, 2012 yılı ilk 8 ayında 1.315,3 milyondur.
Bu durumda, bir önceki yılın ilk 8 ayına göre ülkemize gelen turist sayısında %2,2’lik bir
düşüş yaşanmıştır.
·
Kabotajda 2011 yılı ilk 8 ayında 106,4 milyon yolcu taşınırken, 2012 yılı ilk 8 ayında 102
milyon yolcu taşınmış olup, bir önceki yılın ilk 8 ayına oranla %4 azalma olmuştur.
·
Kabotajda 2011 yılı ilk 8 ayında 7 milyon araç taşınırken, 2012 yılı ilk 8 ayında % 6,1’lik
bir artışla 7,4 milyon araç taşınmıştır.
·
Kabotajda 2011 yılı ilk 8 ayında 24,4 milyon ton yük elleçlenirken, 2012 yılı ilk 8 ayında
22 milyon ton yük elleçlenerek bir önceki yılın ilk 8 ayına oranla % 10 azalış göstermiştir.
·
2011 yılı ilk 8 ayında 292.760.605 TL olan ÖTV’siz yakıt desteği, 2012 yılı ilk 8 ayında
314.114.061 TL’ye ulaşarak, bir önceki yılın ilk 8 ayına oranla %7,3 artış göstermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Download