Zihin Beden Tıbbı - Dr. Sedat Yıldız. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

advertisement
Zihin Beden Tıbbı
Uzm.Dr.Sedat Yıldız
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Eğirdir/Isparta
www.drsedatyildiz.com
Zihin Beden Tedavisi nedir?

Zihin Beden Tıbbı (Mind-body medicine)
düşüncelerin ve duyguların gücü kullanılarak
sağlığın olumlu yönde etkilenmesini amaçlar.
Ne kadar eski?


Geleneksel Çin Tıbbı (Traditional Chinese
Medicine – TCM), Avurveda Tıbbı gibi birçok
eski sağlık sistemi zihin ile beden arasındaki
ilişkiye vurgu yapar.
Bir çok dönemde araştırmacılar stresin genel
sağlığı olumsuz yönde etkilediğini,
meditasyon gibi yöntemlerin ise genel sağlığı
iyileştirdiğini gözlemlemişlerdir.
Temel düşünce nedir?

Zihin Beden Tedavisi tekniklerinde temel olan
zihni odaklanmaya teşvik etmek ve
odaklanma (konsantrasyon) konusunda zihni
eğiterek sağlığı geliştirmektir.
En yaygın kullanılan Zihin Beden
Tedavisi teknikleri nelerdir?



Biyo Geri Bildirim (Biofeedback)
Kognitif Davranışsal Terapi (Cognitive
behavioral therapy)
Gevşeme Teknikleri



Biyofeedback tedavisi hastalara normal
şartlarda istem dışı çalışan bazı vücut
fonksiyonlarını belirli sınırlar içinde kontrol
edebilme imkanı verir.
Bu süreç kan basıncı ve kalp tepe atımı gibi
objektif yöntemlerle izlenebilir.
Genellikle ağrı tedavisinde kullanılır.
Kognitif Davranışsal Terapi

Bu tedavi yöntemi zararlı düşünceleri
farketmeyi ve değiştirmeyi sağlar.

Seanslar halinde çözüm önerileri, egzersiler
ve ev ödevleri ile eğitimli uzmanlar tarafından
uygulanır.
Gevşeme Teknikleri





Vücut farkındalığı yoluyla eğitim
Kas relaksasyonu (kasların ayaktan başa
kadar sırayla kasılarak gevşetilmesi)
Meditasyon
Hipnoz
Spiritüel tedaviler
Zihin Beden Tedavisi nasıl çalışır?


Fiziksel veya duygusal olarak stres
halindeyken başta immün (bağışıklık) sistem
olmak üzere bütün vücut sistemleri olumsuz
yönde etkilenir ve vücudun bozulan dengesi
ile hastalıkları iyileştirme kapasitesi azalır.
Tedavinin amacı stres nedeniyle salgılanan
hormonları azaltarak vücudun hastalıklarla
mücadelesini kolaylaştımaktır.
Zihin Beden Tedavisinin uygulandığı
durumlar nelerdir?












Kanser
Kemoterapinin yan etkileri (bulantı, kusma, ağrı)
Yüksek tansiyon
Astım
Kalp hastalıkları
Yeme bozuklukları
Uyku bozuklukları
Kan şekeri kontrolü
Sindirim sitemi sorunları (ülser, irritabl barsak sendromu)
Yaygın ağrı (Fibromiyalji)
Menapoz semptomları
Depresyon veya anksiyete
Sonsöz



Zihin Beden tedavisinin hastalıkların
tedavisinde tek başına kullanılması için
kanıtlar yetersizdir.
Zihin Beden tedavileri standart tıbbi bakıma
ek olarak uygulanabilecek güvenli
yöntemlerdir.
Hastalar bu tedavileri aldıkları uzmanların
konu ile ilgili yeterliliklerini araştırmalıdırlar.
Kaynaklar


University of Maryland Medical Center
( http://www.umm.edu/ )
Beden İle Zihni Dengelemek, Osho
(Bhagwan Shree Rajneesh), Butik Yayınları,
2006.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards