cerrahi kalp hastalıkları

advertisement
CERRAHİ KALP
HASTALIKLARI
Uzm. Dr. İhsan ALUR
Kalbin Anatomisi
•
•
•
•
•
•
Yerleşimi
Bölümleri
Atriumlar-sağ,sol
ventrikül-sağ,sol
Perikard
Miyokard
Kalbin Fizyolojisi
•
•
•
•
Beslenmesi
Doku beslenmesini nasıl sağlar
Küçük dolaşım
Büyük dolaşım
Kalp Kapakları
•
•
•
•
Mitral kapak (Yeri,Yapısı,Fonksiyonu)
Aort kapak (Yeri,Yapısı,Fonksiyonu)
Triküspit kapak (Yeri,Yapısı,Fonksiyonu)
Pulmoner kapak
Kalpten Çıkan Ana Damarlar
• Aort (Yapısı, fonksiyonu,Dalları)
• Pulmoner arter (Fonksiyonu)
Kalbi Besleyen Damarlar
•
•
•
•
Ana koroner arter
Sol koroner arter (Beslediği alanlar)
Sirkumflex arter
Sağ koroner arter
Kalp Hastalıkları
• Doğumsal
• Edinsel
Doğumsal Kalp Hastalıkları
•
•
•
•
•
•
ASD
VSD
Fallot Tetralojisi
Büyük Damarların Transpozisyonu
Pulmoner Darlık
PDA
Edinsel Kalp Hastalıkları
•
•
•
•
•
Koroner Arter Hastalığı
Mitral Kapak Hastalığı
Aort Kapak Hastalığı
Kardiyomiyopatiler
Miyokarditler
Koroner Arter Hastalığı
•
•
•
•
•
Şikayet
Kalp krizi
Tanı
PTCA,Stent
By-pass(Off-pump,CPB ile,DMR)
Mitral Kapak Hastalığı
•
•
•
•
•
•
•
•
Etyoloji
Görülme sıklığı
Şikayet
Tanı
Balon Valvuloplasti
Onarım
Byoprotez kapak replasmanı
Metalik kapak replasmanı
Aort Kapak Hastalıkları
•
•
•
•
•
Etyoloji
Görülme sıklığı
Şikayet
Tanı
Kapak replasmanı
Triküspit ve pulmoner kapak
hastalıkları
•
•
•
•
Etyoloji
Şikayet
Tanı
Tedavi
Doğumsal kalp hastalıklarından
korunma
•
•
•
•
•
Genetik hastalıklar
Gebelikte ilaç kullanımı
Gebelik takibi
Doğumda dikkat edilmesi gerekilenler
Doğumdan sonra bebek takibi
Koroner kalp hastalıklarından
korunma
•
•
•
•
•
Genetik
Hayat standartı
Düzenli beslenme
Kolesterol
Tütün ve alkol kullanımı
Kapak Hastalıklarından Korunma
• Romatizmal ateş(Tanı, Görülme sıklığı,
Korunma, Takip)
• Travma
Kalp Tümörleri
• Çocukluk çağı tümörleri
• Mixoma
• Metastatik tümörler
Aort Disseksiyonları
•
•
•
•
•
•
•
Sıklık
Makanizma
Bulgular
Şikayetler
Operasyon
Risk
Takip
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards