Örnek Yazılı sayfası

advertisement
2015-2016 DERS YLI 4. SINIF
1.DÖNEM 1. FEN VE TEKNOLOJİ SINAVI
7. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan iletim
borularına ne ad verilir?
Adı Soyadı:……………………………….
A) Damar
B) Eklem
1. . Aşağıdaki kısımları doldurunuz.
C) Akciğer
D) Kalp
8. Kasılıp gevşeyerek vücudun hareketini
sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
2. İki kemiğin birleştiği kısma ne denir?
……………………………
3. Soluk alıp vermeyi sağlayan yapıların
adlarını yazalım.
A) Kan
B) Kas
C) Eklem
D) Kalp
9. Yandaki iskelet
resminde A, B, C ve D
harfleriyle gösterilen
kemikler aşağıdaki
grupların hangisinde yer
alır?
A)
yassı kemikler
B)
kısa kemikler
C)
uzun kemikler
D)
ince kemikler
10. Bu yapı hangi organları korur?
4. İskeletin görevleri nelerdir?
……………………………………………………
……………………………………………………
a) Mide ve bağırsaklar
b) beyin
5.Kemiklerin güçlenmesi için hangi
besinleri tüketmeliyiz?
c) kalp ve akciğerler
d) karaciğer
…………………………………………………
11. Burundan nefes almanın faydalarını
yazınız?
6. Kalbin görevi nedir?
……………………………………………………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………………………
12. Kan, kalp ve damarlar hangi sistemin
elemanlarıdır?
a) İskelet sistemi
b) Solunum sistemi
c) Sindirim sistemi
d) Dolaşım sistemi
18. Bir farenin bir ameliyatla akciğerleri
alınıyor. Fare kısa bir süre sonra ölüyor.
Farenin ölüm nedeni ne olabilir?
a) Fare besini sindiremiyor
b) Fare solunum yapamıyor
13. Murat doktora gitmiştir. Doktor
Murat’ın göğsünü bir aletle dinlemiştir.
Doktorun kullandığı bu alete ne denir?
a) Stetoskop
b) Teleskop
c) Mikroskop
d) Teknoskop
c) Fare sindirdiği besini kana veremiyor
d) Fare zararlı maddeleri dışarı atamıyor
19. Solunum yaparken ne alırız?
a) oksijen
b) karbondioksit
c) kan
d) su
14. Vücudun dik durmasını sağlayan yapı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kafatası kemiği
b) Göğüs kafesi
c) Omurga
d) Kalça kemikleri
15. Aşağıdakilerden hangisi bir solunum
sistemi organıdır?
a) Beyin
b) Kalp
c) Böbrek
d) Akciğer
16. Aşağıdakilerden hangisi kanın
görevidir?
a) Vücuda besin taşımak
b) Solunum yapmak
c) Şekeri depolamak
d) Sindirim yapmak
17. Bir adam sigara içmektedir. Sigara en
çok bu adamın hangi organına zarar veriri?
a) Mide
c) Böbrek
b) Kalp
d) Akciğer
20. Kalp atışının damarlardaki etkisine ne
ad verilir?
a) nabız
b) solunum
c) ter d) kas
NOT: Her soru 5 puandır.
BAŞARILAR
Download