istanbul medipol üniversitesi genel fizik ıı ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
GENEL FİZİK II DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
EEE121323, BME121323, COE121323, IND121323 Genel Fizik II
Ders Saati
Haftalık 3 saat teorik anlatım ve 2 saat laboratuvar deneyi
Bölüm/Program
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Endüstri Mühendisliği Bölümü
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Fatih Toy
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Çarşamba 16:00 - 18:00
Dersin Amacı
Bu ders toplam iki dönem sürecek olan kalkülüs temelli fizik dersleri serinin ikincisidir. Ders konuları mühendislik ve
uygulamalı bilimler alanında eğitim görecek öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlanmıştır. Dersin içeriği elektrik ve
manyetik yüklü parçacıkların davranışı, elektrik alanı ve Gauss kanunları, doğru ve alternatif akımlı devreler ve
Maxwell denklemlerine giriştir. Dersin amacı modern bilimde çok önemli olan eleştirel düşünme yeteneğini
öğrenmek ve temel fizik prensiplerini içeren problem ve durumlar için etkili bir şekilde uygulayabilmektir.
1. Öğrenci eleştirel düşünme yeteneği geliştirip uygun fiziksel kavramları ve temel fiziksel prensipleri kullanarak fizik
problemlerine uygulayabilecektir.
1.1. Açık uçlu fizik problemlerini analiz etme yeteneği
1.2. Hangi yaklaşımları ve basitleştirmelerin bu fiziksel probleme uygulanabileceği
1.3. Problemi parçalara nasıl ayrılabileceği.
1.4. Bu parçaları derste öğrenilen temel kavramları kullanarak çözme ve çözümleri bir araya getirip sonuca ulaşma
yeteneği
1.5. Elde edilen sonucun anlamlandırılması ve doğruluğunun kontrol edilebilmesi
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
2. Öğrenci temel fizik deneylerini kurma, deneyi gerçekleştirme ve sonuçları yorumlama yeteneği kazanacaktır.
2.1. Fiziksel ölçüm yapma.
2.2. Ölçüm sonuçlarını grafik veya tablo gibi uygun metodlarla gösterebilme.
2.3. Deney sonuçları yorumlayıp fiziksel kanunlara ulaşabilme.
2.4. Deney hatalarını tanımlamak
3. Öğrenci temel fizik kavramlarını ve doğanın işleyişini betimleyen temel fizik kanunlarını tartışma yeteneği
kazanacaktır.
3.1. Verilen bir fizik probleminde kullanılması gereken fizik kavram ve kanunlarını tanımlamak.
3.2. Herhangibi bir problemi çözmek için gereken uygun fiziksel yaklaşımı seçebilme
3.3. Problemi çözmek için gerekli olan matematik metodlarını kullanabilme.
Genel Yeterlilikler
Eleştirel Düşünebilme, Sorgulama, yabancı dilin etkili kullanımı
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. Hafta: Elektrik yükü ve elektrik alanı
2. Hafta: Gauss kanunu
3. Hafta: Elektrik potansiyeli
4. Hafta: Kapasitanz ve dielektrikler
5. Hafta: Kapasitanz ve dielektrikler
6. Hafta: Akım, direnç ve elektromotif kuvvet
7. Hafta: Doğru akım devreleri
8. Hafta: Manyetik alan ve manyetik kuvvetler
9. Hafta: Manyetik alan kaynakları
10. Hafta:Elektromanyetik indükleme
11. Hafta: İndüktans
12. Hafta: İndüktans
13. Hafta: Alternatif akım
14. Hafta: Elektromanyetik dalgalar
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, gösterimler, beyin fırtınası, problem çözme, laboratuvar deneyleri, ödevler
Dersin Koşulları
Teorik ve deney derslerine katılım , ödevleri zamanında teslim etmek, vize ve final sınavlarına katılım
University Physics with Modern Physics Technology Update, Volume 2 (Chs. 21-32): Pearson New International
Edition
13th Edition
Ders Notu Hugh Young, Roger Freedman
Aug 2013, Paperback, 832 pages
Kaynaklar
Print ISBN-10: 1292024399
Print ISBN-13: 978-1292024394
Önerilen College Physics, OpenStax College (From: https://openstaxcollege.org/textbooks/college-physics)
Kaynaklar
Download