açıklamayı indirin - Hukukçu Kadınlar Derneği

advertisement
BASIN BİLDİRİSİ
KAMUOYUNUN DİKKATİNE
13.02.2017 tarihinde İstanbul/Maltepe’de lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan
kendinden yaşça oldukça büyük bir kadının fiili ve sözlü saldırısına uğramıştır.
Saldırgan bir yandan genç kızın başörtüsünü çekip tartaklarken, öte yandan sözlü
olarak da genç kıza ve temsil ettiği dünya görüşüne yönelik ağır hakaretler sarf etmiştir.
Bahse konu eylem hem hukuken, hem de insani olarak tasvip edilmesi ve
kabullenilmesi mümkün olmayan bir insan hakkı ihlalidir.
İnsan hakları, din ve vicdan hürriyeti Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve
Kanunları ile güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 24. Maddesi gereği: Herkes,
vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı
kınanamaz ve suçlanamaz.
Öte yandan Türkiye’nin taraf olduğu CEDAW başta olmak üzere uluslararası
Sözleşmeler ve iç hukuk kuralları gereğince kadına yönelik her türlü ayrımcılık
yasaklanmıştır. Söz konusu olayda gerçekleştirilen eylem genç kıza yönelik korkunç
bir ayrımcılığı ortaya koymaktadır. Ayrımcılık TCK.’da suç olarak düzenlenmiş bir
eylemdir.
Hadisenin gerçekleşme şekli ve boyutu dikkate alındığında bu eylem aynı
zamanda nefret suçu kapsamında değerlendirilebilecek olan bir eylemdir.
Hukuki ve Cezai boyutta saldırıyı gerçekleştiren Kadının Türk Ceza Kanun’u
kapsamında ayrımcılık ve nefret suçu kapsamında yargılanması gerekir.
Saldırıya uğrayan lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan’da olayın yarattığı travma
ise muhtemelen hayat boyu izler bırakacaktır.
Bizler her türlü ayrımcılığı reddeden, herkesin inanç ve kanaat özgürlüğü
olduğuna inanan Hukukçu Kadınlar olarak Fatma Dilara Aslıhan’a yapılan menfur
saldırıyı şiddetle kınıyor; saldırganın Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri gereğince
yargılanarak gerekli ceza ile tecziye edilmesini yargı makamlarımızdan talep ediyoruz.
Yargılama aşamasında da davanın müdahili olarak Fatma Dilara Aslıhan’ın
yanında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. 14.02.2017
HUKAD
Hukukçu Kadınlar Derneği
Download