BİR JET EĞİTİM UÇAĞI KOKPİTİNİN YAPISAL ANALİZLERİ Altuğ

advertisement
ÖZ
BİR JET EĞİTİM UÇAĞI KOKPİTİNİN YAPISAL ANALİZLERİ
Altuğ, Muhittin Nami
Yüksek Lisans, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Melin Şahin
Şubat 2012, 128 sayfa
Bu tez, bir jet eğitim uçağı kokpitinin yapısal analizlerini ve yer basınçlandırma test
sonuçları ile korelasyonu çalışmalarını sunmaktadır. Ulaşılmak istenen nihai amaca
yönelik, ilk olarak bütünleşik gövde yapısının karmaşık bir yük türü olan kabin
basıncı yükü altında davranışı incelenmiştir. Sonra, gövdenin kokpite ait bölgesi
MSC/PATRAN®
ve
MSC/NASTRAN®
ticari
sonlu
elemanlar
yazılımları
kullanılarak modellenmiştir. Kokpite ait bu sonlu elemanlar modeli yer
basınçlandırma test verileri incelenerek geliştirilmiş ve sonlu elemanlar analizleri ile
test sonuçları arasında iyi bir korelasyon sağlanmasıyla da son halini almıştır. Bu
çalışma ile ayrıca kokpit modelinin elde edilmiliş bu son halinin ileriki çalışmalara
güvenilir bir referans teşkil edeceği de ispatlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yapısal Analiz, Jet Eğitim Uçağı, Kokpit, Sonlu Elemanlar
Model ve Analizi, Deneysel Korelasyon
v 
Download