2-sinif-tifo

advertisement
Tifo, kirli içme suları ve pis yiyeceklerle bulaşan mikrobik bir hastalıktır. Genelde salgın
şeklinde ve yaz-sonbahar aylarında görülür. Hastalık, mikrop vücuda girdikten yaklaşık 7-15
gün belirtilerini gösterir. Tifo kalbi, beyni, böbrekleri, akciğerleri, karaciğeri, göz ve kulak
sinirlerini etkiler. Hastalık etkeni Salmonella typhi [1] adlı bir bakteridir. Bu mikrop vücuda
girdikten 7-15 gün sonra hastalık ortaya çıkar. Mikrop, tifolu hastaların dışkılarında veya
idrarlarında, kanlarında, tükürüklerinde veya vücutlarında görülen deri döküntülerinde
bulunur.
Tifo basili adı verilen bu bakteri, çoğunlukla tifo hastalarının dışkılarında, idrarlarında,
kanlarında, tükürüklerinde veya vücutlarında görülen deri döküntülerinde bulunur.
Belirtiler [değiştir]

Hastalığın ilk günlerinde yorgunluk ve baş ağrıları

Birkaç gün sonra ateşin yavaş yavaş yükselmesi

İştahsızlık

Burun kanaması

Bronşit

Mide ve bağırsak bozuklukları ile birlikte ishal

Birkaç gün sonra ateşin de biraz daha artmasını takiben göğüste, karında ve sırtta pire
ısırığına benzeyen kırmızı lekelerin belirmesi

Tansiyonun düşmesi, nabzın yavaşlaması

Hastalığın üçüncü haftasında karnın gerginleşip şişmesi

Bağırsak kanamaları

Bademciklerin iltihaplanması

Kilo kaybı

Üçüncü haftanın sonlarından itibaren, ateş düşmeye ve diğer belirtiler kaybolmaya
başlar.

Hastalık küçümsenmemeli, düzenli ilaç kullanılmalıdır.
Tedavi [değiştir]

Bol bol su içilmelidir.

Protein ve karbonhidrattan zengin sindirimi kolay besinler verilmelidir.

Bakteriye karşı antibiyotik verilir. Bu antibiyotiklerde tercih
sırası kloramfenikol, ampisilin(veya amoksisilin) ve trimetoprim-sulfametoksazol'dur.
Korunma [değiştir]

İçme ve kullanma sularının kontrolü

Besin hijyeni

Lağım ve kanalizasyon tesislerinin hijyen şartlarına uygun duruma getirilmesi

Tifo aşısı: Kesin koruyucu değildir. Ölü tifo aşısı % 51-67 oranında koruyuculuk sağlar.
Canlı atenüe oral aşı ise yakın oranlarda koruyuculuğa sahiptir ve yan etkileri daha azdır.

Kanatlı tüketiminde duyarlılık ve hijyenik seçimler
Kaynakça [değiştir]
1. ^ http://www.cdc.gov/nczved/divisions/dfbmd/diseases/typhoid_fever/ 05.02.2012 tarihinde
erişildi
Download