DERSİN ADI

advertisement
DERSİN ADI
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
ECTS
Kredisi
Kredisi
İleri Hücre Biyolojisi
2206104
YY
6
3
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçimli
Ders Verme Aracı
Barkovizyon, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR
Dersin İçeriği
Hücre Giriş
Prokaryotik Hücre
Ökaryotik Hücre
Hücrenin Kimyasal Yapısı
Kimyasal Bağlar
Hücredeki Moleküller
Hücredeki Makromoleküller
Enerji, Katalizör ve Biosentez
Katalizörler ve Enerji Kullanımı
Aktive olmuş Taşıyıcı Moleküller ve Biyosentez
Protein Yapısı ve Fonksiyonu
Protein Şekli ve Yapısı
Proteinin Çalışması
DNA ve Kromozomlar
DNA yapısı ve fonksiyonu
Ökaryotik Kromozom Yapısı
DNA Replikasyon, Tamir, ve Rekombinasyonu
DNA replikasyon
DNA repair
DNA rekombinasyonu
Genomun Yapısı
DNA dan RNA ya
RNA dan Proteine
Gen Ekspresyonunun Kontrolu
Genler ve Genom nasıl gelişmiş
Genlerin ve Hücrelerin Manipule Edilmesi
Membran Yapısı
Membran Taşınımı
Hücre Besinden Nasıl Enerji Elde eder
Mitokondri ve Kloroplastda Enerji Üretimi
İntrasellüler Bölmeler ve Taşıma
Hücre İletişimi
Cytoskeleton
Hücre-Hücre Kontrolu
Hücre Bölünmesi
Genetik, Mayoz, ve Kalıtımın Moleküler temeli
Hücre Ölümü Kanser
Teorik
3
Uygulama
0
Laboratuvar
(Saat/Hafta)
0
1. Hücre hakkında genel bilgi anlatmak
2. Hücre organizasyonu ve moleküler yapısı hakkında bilgi vermek
3. Genetik hakkında temel bilgi vermek
Dersin Amaçları
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak
öğrenciye dersin kazandıracağı
bilgi ve beceriler)
Öğrenciler hücre yapısı, fonksiyonu ve hücre molekülleri hakkında bilgi
edinecekler. Aynı zamanda öğrenciler moleküler biyoloji hakkında daha fazla
öğrenmek için hazır hale gelecekler.
Dersin Kitapları / Notları
Essential Cell Biology, Second Edition
Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian
Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter
Molecular Biology of the Cell
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts,
Keith; Walter, Peter . New York and London: Garland Science; c2002
Ön Koşul Dersleri
Ön Koşul Konuları
Ödev ve Projeler
Diğer öğrencilerin önünde sunulmak üzere bir konu hazırlama
Laboratuvar Deneyleri
Bilgisayar Kullanımı
Diğer Uygulamalar
Başarı Değerlendirme Sistemi
Ders Gruplarına Göre Ders
Kredisinin Dağılımı,%
Adedi
Etki Oranı,%
Ara Sınavlar
1
% 40
Kısa Sınavlar
-
-
Ödevler
1-2
% 20
Projeler
-
-
Dönem Ödevi
-
-
Laboratuvar
-
-
Diğer
-
-
Final Sınavı
1
% 40
Temel Bilimler (TB)
% 100
Temel Müh. ve Meslek Dersleri
(TM)
%-
Meslek Dersleri (MD)
%-
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB)
%-
HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1
Hücreye Giriş
2
Hücrenin Kimyasal Yapısı
3
Hücrenin Kimyasal Yapısı
4
Enerji, Katalizör ve Biosentez
5
DNA and Kromozom
6
Genomun Yapısı
7
Ara sınav
8
Membran Yapısı
9
Membran Taşınımı
10
Hücre Besinden Nasıl Enerji Elde eder
11
İntrasellüler Bölmeler ve Taşıma
12
Cytoskeleton
13
Hücre İletişimi
14
Genetik, Mayoz, ve Kalıtımın Moleküler temeli
15
Hücre Ölümü ve Kanser
Düzenleyenler
Yrd. Doç Dr. Nehir ÖZDEMİR
Tarih
28.12.2006
Download