BİLGİSAYARA GİRİŞ

advertisement
BİLGİSAYARA
GİRİŞ
Bilgisayarın Tanımı
Bilgisayar mevcut bilgileri işleyen,
elektronik parçalardan oluşan bir makinedir.
Diğer bir tanımı kendisine verilen bilgileri çok
süratli şekilde işleyen, aritmetik ve mantıksal
işlemleri otomatik olarak yapan yeni bilgiler
elde eden bir makinedir. Bilgisayarlar,
kendisine verilen verileri işler, çözülecek
problemleri çözer istenilen sonuçları elde
eder.
Bilgisayarın Temel Özellikleri
1. Elektronik ve mekanik parçalardan oluşan
bilgisayar çok hızlı işlem yapar.
2. Yapılan işlemler aritmetik ve mantıksal
işlemlerdir. Dolaysıyla karşılaştırma yaparak
karar verme yeteneği vardır.
3. Hafızasında çok fazla bilgi saklayabilir.
4. Düşünme yeteneği yoktur.
Bilgisayar Kuşakları
Kullanım-Maliyet ve teknik
özelliklerine göre bilgisayarın gelişim
süreci 5 kuşak içerisinde
incelenmektedir.
1. Kuşak (1946-1959)
1951-1959 arasındaki üretilen
bilgisayarlarda vakum tüpleri kullanıldı.
İlk bilgisayar olan EDVAC dan başlayarak
transistorlu bilgisayarlara kadar olan kuşaktır.
2. Kuşak (1959-1964)
Elektronikte transistorların kullanımıyla
başlar en önemli yeniliği programlamaya
getirdiği yeni imkanlar olmuştur. 1959-1964
arasında üretilen bilgisayarlarda transistorlar
kullanıldı. COBOL, FORTRAN, ALGOL yüksek
düzeyli diller ve işletim sistemleri geliştirildi.
3. Kuşak (1964-1970)
Bu kuşakta tümleşik devre adı verilen
entegre devrelerin kullanılmış olmasıdır.
4. Kuşak (1970 - ....)
Bu dönemde mikroişlemciler
kullanılmaya başlandı. Günümüzde
kullandığımız bilgisayarlar bu kuşağın
bilgisayarlarıdır.
5. Kuşak (... - ....)
Teoride, sanal işlemleri yerine getirebilen
düşünme yeteneği olabilen bilgisayarlar
olarak tahmin edilmektedir.
Bilgisayarın Kapasite Birimleri
Bilgisayarlarında diğer ölçü birimleri gibi
kendine özgü ölçü birimini kullanılır.Ölçü
biriminde ölçülen miktar belleklerde saklanan
veri miktarıdır.
Ölçü birimleri
(bit-byte-kilobyte-megabyte-GıgabyteTerabyte)
Bilgisayar Elektronik bir araç olduğundan
Elektroniğin temel birimi olan Bit her işlem ve
aşamasında kullanılır.
BIT :
“0” ve “1” sayılarının her biri ikilik sayı
sisteminin bir hanesini temsil etmektedir.
Bilgisayar ikilik sayma sistemini kullanır.
0 ve 1 lerin her birine 1 bıt denir.
BINARY DİGİT in kısaltmasıdır.
Bilgisayarın belleği 0 ve 1 leri
gösteren milyonlarca hücreden oluşur. En
küçük bellek birimidir.
BYTE :
8 bitin bir araya gelmesiyle oluşur.
8 bıt = 1byte dır.
Klavyede görülen her harf, şekil veya
rakam bir byte lik yer işgal eder.
“İSMAİL” kelimesi 6 byte lık yer kaplar.
KB (Kilobyte)
:
1024 byte ın bir araya gelmesiyle oluşur.
MB (Megabyte) :
1024 Kilobyte ın bir araya gelmesiyle
oluşur.
1024 KB = 1 MB
GB (Gıgabyte) :
1024 MB ın bir araya gelmesiyle oluşur.
1024 MB = 1 GB
TB (Terabyte) :
1024 GB’ın bir araya gelmesiyle oluşur.
1024 GB = 1 TB
Kapasitesi 1,44 Mb olan 3½ inchlik
bir diskete depolayabileceğimiz bilgi
miktarını (örneğin kaç tane M harfi
depolayabiliriz?) öğrenmek istediğimizde.
Yapacağımız işlem nedir?
İlk önce M harfinin hafızada ne kadar
yer işgal ettiğini bilmemiz gerekir.
Klavyeden yazılan her karakter hafızada
1 byte’lık yer işgal eder. O halde M harfi
de hafızada 1 byte’lık yer kaplar. Disketin
kapasitesi olan Mb’tı byte’a çevirmemiz
gerekecek. Basit bir orantı ile bu işlemi
yapabiliriz. Bunun için önce Mb’tı Kb’a
daha sonrada Kb’tı byte çevirmeliyiz.
1 Mb
1024 Kb ise
1,44 Mb
X Kb tır.
X=(1,44*1024)/1=1474,56 Kb tır.
Aynı yöntemle;
1 Kb
1024 byte ise
1474,56 Kb
X byte tır.
X=(1474,56*1024)/1=1.509.949 Byte
olarak buluruz.
Yani kısaca 1,44 Mb lık bir diskete
1.509.949 tane M harfi depolayabiliriz.
Tersini düşünecek olursak; yani Mb,
Gb gibi bir değeri byte veya Kb çevirmek
istersek.
Yani 12.520.000 byte kaç GB’tır?
Yine aynı yöntemle;
1 Kb
1024 byte
ise;
X kb
12.520.000 byte
tır.
X=12.520.000 / 1024 =12.226,56 Kb’tır.
1Mb
1024 Kb
ise
X Mb
12.226,56 Kb
tır.
X=12.226,56 / 1024 =11,94 Mb
1Gb
1024 Mb
ise
X Gb
11,94 Mb
tır.
X=11,94 / 1024 =0,0117 Gb’tır.
BİLGİSAYARLARIN YAPISI
Bilgisayarlar iki ana kısımdan oluşur. Biri
olmadan diğerinin olması bilgisayar olarak
nitelendirilemez ve bilgisayar gibi
çalıştırılamaz.
1.Donanım (Hardware) : Bilgisayarın fiziki
görünüşünü oluşturan birimlerdir.
2. Yazılım (Software)
: Bilgisayarı
çalıştıran komutlar dizisidir.
Donanım ve yazılım bir araya geldiğinde
bilgisayarın çalışması sağlanabilir.
Bilgisayarın Donanımı
Bilgisayarın fiziki görünümü ve
ünitelerinden oluşur. Bilgisayarı oluşturan
ve bilgisayara bağlanan birimlerin her biri
donanımın bir parçasıdır.
Donanım da;
İç Donanım
ve
Dış Donanım
diye iki gruba ayrılır.
I -İç Donanım : Kasanın iç kısmında bulunan
devre elemanları, kartlar, kablolar vs. dir.
II-Dış Donanım: Bilgisayarın fiziki görünümünü
oluşturan çevre ünitelerinden oluşur.
Dış donanımda kendi içinde iki kısma ayrılır.
a-Girdi Birimleri
b-Çıktı Birimleri
İç Donanım
Bir bilgisayarın içerisinde olan
kartlar, çipler, kablolar, power(güç
dağıtıcı),Ram gibi elemanlar
bilgisayarın iç yapısını oluşturur.
Anakart (Maınboard)
Anakart üzerinde
girdi çıktı sinyallerini çevre
birimlerine aktaran
elektronik devrelerin, bellek
çiplerinin, işlemcilerin ve
ayarlamaların yapıldığı
düğmelerin (Jumper)
olduğu karttır.
Fiberglastan yapılmış
üzerinde bakır yolların
bulunduğu genellikle koyu
yeşil renkte bir levhadır.
Güç Dağıtıcı ( Power Supply)
Bilgisayarın çalışması
için gerekli olan elektrik
gücünü bilgisayarın diğer
birimlerinin kullanacağı
miktarlara dönüştüren
dağıtım birimidir. Kişisel
bilgisayarlarda 55 w –
230w arasında
kullanılmaktadır.
Görüntü Kartı (Vga)
Bilgisayar ile monitör arasında
köprü vazifesini görür. Bilgisayarın
mikroişlemcisinde oluşturulan veri ve
bilgiler ekran kartı vasıtasıyla
monitöre gönderilir.
Ekran kartları çözünürlük, renk ve
hızlarına göre ayrılırlar.
Görüntü kartlarının çeşitleri:
1-Hercules ( Monochrome
Graphiçs Adapter) Tek
renkli
2-CGA (Color Graphics
Adapter) Renkli
3-EGA (Enhanecd Graphics
Adapter)
4-VGA (Video Graphics
Adapter)
5-SVGA (Super Video
Garphics Adapter)
Ekran kartlarının belleği ne kadar
fazla olursa veri transferi de hızlı
olacağından görüntü daha net oluşur.
Örneğin :
32 MB, 64 MB, 128 MB.. gibi
2’nin kuvvetleri şeklinde ölçü birimi kullanılır.
SES KARTI
Bilgisayara, ses giriş ve çıkışı yapmak için kullanılan
karttır. Dışarıdan verilen ses sinyallerini almak ve program
tarafından gönderilen sesleri dışarıya vermek için kullanılır.
Birçok anakart üzerinde tümleşik olarak bulunmaktadır.
Yaygın ses kartı üreticilerinden Creative Labs,Realtek, C-Media,
Asus, M-Audio sayılabilir.
AĞ KARTI
Bilgisayarları özellikle yakın mesafelerde
(yerel) birbirine bağlamak için kullanılır.
Haberleşme sayısal olarak gerçekleşir.
Kablolu ve kablosuz çeşitleri vardır.
Disk Kontrol Kartı (I/O Kartı)
Bilgisayarla çevre birimleri
arasındaki iletişimi sağlayan
kartlardır.
Günümüz ana kartları üzerinde
monteli olarak bulunmaktadır.
Portlar
Bilgisayara bağlanan tüm çevre
birimlerinin (mouse, yazıcı, monitör vb.)
bağlantısının yapıldığı yerlerdir. Bilgisayar
kasasının arkasında bulunur.
İki türlü port vardır. Seri portlar paralel portlar
Kablolar
Bilgisayarın iç kısmında üç değişik tip de
kablo bulunur.
Yassı ve eni geniş olan kablo veri akışını
sağlayan kablodur. Anakart üzerinden
HardDisc, Disket sürücü, CD sürücü vb. girdi ve
çıktı birimlerinden veri transferini sağlar.
İkinci tür kablo ise Güç dağılımının
yapıldığı elektriğin ilgili birimlere aktarımının
sağlandığı siyah, sarı ve kırmızı renkli kablodur.
Üçüncü kablo ise diğerlerine göre daha
ince ve ikili olarak güç dağılımını yapan let veya
hoparlör gibi özel birimleri bağlayan kablolardır.
Mikroişlemci
(CPU- Central Processing Unit- Merkezi İşlem Birimi-MİB )
Bilgisayarların olmazsa çalışmaz diye
belirtilen donanım parçalarından birisi olan Merkezi
İşlem Birimi (MIB), genel olarak bilgisayarlarda
mikroişlemci adıyla anılırlar.
Mikroişlemci; klavye, monitör, sistem ve
bunların birbirine bağlantısını sağlayan kablo ve
diğer çevre elemanlarıyla birlikte bir bilgisayarın
beyni olarak düşünülebilir.
Mikroişlemci, bilgisayarlarda aritmetik
ve mantık işlemlerinin yapıldığı ve bunların
denetlendiği bir merkezdir.
MİB, kullanıcı ya da programcı
tarafından yazılan programların meydana
getirdiği ve bir program dahilinde diğer
elemanlarında yardımıyla makine koduna
çevrili komutları veya bilgileri yorumlamak
ve yerine getirmek için gerekli olan tüm
mantıksal devreleri kapsar,
Dış Donanım
Bilgisayarların dış donanımı, Bilgisayarın
fiziki görünüşünü oluşturan ünitelerdir.
Dış donanım iki kısımda incelenir.
1. Girdi Üniteleri : Klavye, Mause,Işıklı kalem,
Joy-Stick,Track-Ball, Sayısallaştırıcı tablet ve
kalem, tarayıcı, barkot okuyucu, Optik
okuyucular
2. Çıktı Üniteleri: Ekran, yazıcılar, çiziciler,
projeksiyon
Not : Ekran ( Monitör ), Disket, Harddisc, CdRom, FlashDisc gibi donanım birimleri hem girdi
hem de çıktı üniteleri olarak kullanılır.
Girdi Üniteleri
Bilgisayara veri veya bilgi girişini
sağlayan elemanlardır.
Klavye
Üzerinde rakam, alfabetik harfler ve özel
işaretlerden oluşmuş tuş takımı bulunan ve
kullanıcının bilgisayara veri girmesini sağlayan
birimdir. Klavyenin etkin kullanımı Bilgisayarda
işlemlerin kısa sürede ve doğru olarak
yapılmasını sağlar.
Standart klavyeler 3 çeşittir.
1. 83 tuşlu PC-XT
2. 84 tuşlu AT klavye (MF-1)
3. 101 veya 102 tuşlu XT klavye
(Amerikan türü klavyeler 101 tuşlu
Avrupa tipi klavyeler 102 tuşludur.)
Tuşların dizilimine göre Q klavye
ve F klavye olarak isimlendirilen;
iki türlü klavye vardır.
Klavye 4 bölümde incelenir.
1. Fonksiyon tuşları
3. Sayısal tuşlar
2. Yazım tuşları
4. Yön tuşları
Fonksiyon Tuşları:
Bilgisayarda sık kullanılan komutlar
işlemlerin kolay ve hızlı yapılabilmesi için
belli tuşlara programlanır. Klavye üzerinde
F1,F2,F3..........,F12 gibi 12 tane fonksiyon
tuşu bulunur ve klavyenin en üst kısmında
yer alır.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
2. Yazım Tuşları : Yazım alfabesi ve imla
işaretlerini bulunduran tuşlardır. Klavyenin
orta kısmanda bulunur ayrıca komut tuşları
olan özel tuşlarda vardır.
3. Sayısal Tuşlar : Rakamların bulunduğu
klavyenin sağ kısmında bulunan tuşlardır.
Sayısal tuşlar aynı zamanda Num lock tuşu
kullanıldığı takdirde, yön tuşları olarak ta
kullanılabilmektedir.
4. Yön Tuşları
: Ekrandaki imlecin yerini
belirlemek için sağ sol aşağı yukarı tuşlarıdır.
Yazım tuşları ile sayısal tuşların arasında
bulunur.
Klavye Üzerindeki Tuşların
Kullanımı
ENTER: Bilgilerin bilgisayara aktarılması için kullanılır.
Her komuttan sonra bu tuşa basılır.
ESC: En sık kullanılan klavyenin sol üst köşesinde
diğer tuşlardan ayrı bir yeri bulunan tuştur. Açık olan
pencerelerin kapatılması veya işlemden
vazgeçilmesi için kullanılır.
CAPS LOCK: Klavyenin büyük harf veya küçük harf
moduna dönüştürülmesini sağlar.
BACKSPACE: Yazılan bilginin sola doğru silinmesini
sağlar. İmlecin bulunduğu hücreden bir önceki bir
byte lik hücreyi sileceğinden kendisinden sonra
tanımlanmış karakterlerin geriye doğru kaydığı
gözlenir.
DELETE: Silme komutunu uygulayan tuştur.
Backspace tuşunun tersine imlecin bulunduğu
hücreden bir sonraki hücreyi yok edeceği için
imleç sabit kalır ve sonraki tanımlanmış
hücrelerin çekildiği gözlenir.
TAB : İmlecin belirlenmiş akarakter kadar
ileriye taşınması için kullanılır. Ayrıca
tablolarda hücre geçişleri, Programlar arası
geçişlerde de kullanılmaktadır.
PRINT SCREEN: Ekrandaki bilginin panoya
veya yazıcıya aktarılmasını sağlar.
SHİFT: Tek başına bir işe yaramaz aynı zamanda
tuşların üzerinde yazılı olan diğer karakterlerin
(Üst karakterlerin) yazılmasını sağlar. Klavye
üzerinde sağda ve solda olmak üzere iki tane
vardır.
CTRL: Tek başına kullanılmaz, genellikle
komutlara ilişkin kısa yol tuşlarını tanımlamak
için kullanılır.
ALT GR: Üç karakterli tuşlarda sağ alt köşedeki
karakteri kullanmak için veya dizi
tanımlamalarında kullanılır.
SPACE BAR: Aralık vermek için kullanılır.
Klavyenin en uzun ve en çok kullanılan tuşudur.
SCROLL LOCK: Ekrandaki görüntüyü sabitler.
Mouse ile kaydırma çubuğu hareket
ettirildiğinde tam ekran kaydırılır.
PAUSE/BREAK: Yapılan işlemi herhangi bir
tuşa basılana kadar durdurur.
INSERT: Araya karakter girme imkanı verir.
Silme komutlarının aksine iki hücre aralığına
bir byte lik boş bir hücre ekler.
HOME: İmleci bulunduğu satırın başına taşır.
END: İmleci bulunduğu satırın sonuna taşır.
PAGE UP: İmleci bir ekran yukarı taşır.
PAGE DOWN: İmleci bir ekran aşağı taşır.
NUM LOCK: Klavyenin sayısal tuşlarını kilitler
ve yön tuşlarının devreye girmesini sağlar.
Mouse
Çok kullanılan bir giriş birimidir.
Özellikle Windows veya hazır uygulama
programlarında kolaylık sağlar. Üzerinde
bir, iki veya üç butonu bulunan yuvarlak
topun hareketiyle ekrandaki Cursör
hareket ettirilir.
Mouse’ nin sol tuşu Enter yani
komut uygulama tuşu, sağ tuşu ise
İmlecin bulunduğu yerde kullanıcının
yapabileceği işlemler ile ilgili komutlar
penceresinin açılmasını sağlar. Sağ ve
Sol tuşların görev yerleri Windows
İşletim sisteminde Bilgisayarım/Denetim
Masası/Fare seçimi ile düğme ayarları
yapılabilir, istenirse yerleri değiştirilebilir.
Mouse çeşitleri olarak; Optik
Mouse, kablosuz Mouse ve toplu Mouse
sayılabilir.
Işıklı Kalem
Fotosel özelliği ile çalışan ışığa
duyarlı kaleme benzeyen giriş birimidir.
Işıklı kalem ekrana yaklaştırıldığında
ekran tüpünden gelen ışıkları fark eder ve
o noktanın koordinatını tespit eder.
Genellikle mühendislik ve tasarımda
kullanılır.
Joy-Stick
Daha çok oyun
programlarında kullanılır.
Oyun programlarında
kullanıcının oyunları
oynayabilmesi için araba
vites kolu gibi veya
direksiyon gibi görevleri
yerine getiren dış donanım
girdi birimidir.
Tarayıcı ( Scanner )
Resmin veya metnin
bilgisayar ortamına
aktarılmasını sağlayan fotokopi
makinesinin çalışma sistemine
benzer yapıda olan birimdir.
Belge, doküman ve resimleri ,
resim modunda bilgisayara veri
olarak transfer eden girdi
birimidir. Metinsel dokümanlar
çeşitli programlar ile metin
modunda kayıt edilerek
üzerinde istenilen değişiklikler
yapılabilir.
Barkod Okuyucular
Günümüzde alışveriş
merkezlerinde çok kullanılır.
Ürünün üzerindeki değişik
kalınlıktaki çizgileri bilgisayara
sayısal değer olarak aktarır.
Bilgisayardaki yazılımlar
vasıtasıyla ürün hakkındaki bilgiler
okunan değer ile güncelleştirilir.
Barkodlarda; Ülke kodu, Üretici
kodu, Ürün kodu gibi bilgiler
bulunur.
Optik Okuyucular
Işıksal işaret okuyucudur. Optik
okuyucular açık yeşil veya açık turuncu renkteki
kağıt üzerinde bulunan işaretlerin
koordinatlarını tespit ederek bilgisayar
ortamındaki ilgili yazılıma veri olarak aktarır.
Günümüzde geniş çaplı tüm sınavlar Optik
Okuyucu kullanılarak değerlendirilmektedir.
Sayısallaştırıcı Tablo ve Kalemi
Çizimleri ve Grafikleri bilgisayar
ortamına çizerek aktarmak için
kullanılır. Boyutu 3 m x 3 m ‘ ye
kadar olan tablo üzerinde kalemin
gezdirilmesi ile X, Y koordinatları
bilgisayara aktarılır.
Çıktı Üniteleri
Verileri,veya İşlenen verilerin
sonuçlarını Bilgisayar ortamından, dış
ortama aktaran görüntü ve yazıcı
birimleridir.
1. Monitör
2. Yazıcılar
3. Çiziciler
MONİTÖR
Bilgisayar sistemlerinin vazgeçilmez
elemanlarından olan Monitör girdi ve çıktı birimi olarak
tanımlanır ve Bilgisayarda yapılan işlem ve sonuçları
kullanıcıya görsel olarak sunar. Monitörlerde kaliteyi
belirleyen iki nokta arasındaki uzaklığı dot-pitc
tanımlar. Bu mesafe ne kadar küçükse görüntü kalitesi
o kadar fazladır. Dot-pitc değerleri 0,39 ; 0,28 ; 0,21
mm arasında değişmektedir. Monitörlerin kalitesi aynı
zamanda pixel adı verilen çözünürlük ile ilgilidir.
Çözünürlük; 1 inç karelik alanda bulunan nokta
sayısıdır. Standart monitörler 640x840 pixel dir. Grafik
kartına bağlı olarak çözünürlük değişebilir.
Monitörlerin büyüklüğü çapraz köşe uzunluğu ile
belirlenir. Ölçü birimi inç dir. 14,15,17,19,21,22 inçlik
monitörler üretilmektedir.
YAZICILAR
Bilgisayardaki verileri kağıda dökmek için
kullanılır.
Üç çeşit yazıcı vardır lazer, mürekkep
püskürtmeli ve nokta vuruşlu.
Yazıcılar renkli ve siyah beyaz olarak yazı
ve resim basabilmektedir.
Ram Bellek
Random Access Memory ( Rastgele Erişimli Bellek)
Bilgisayarda temel hafıza birimi RAM ‘dir
RAM’ a “okunur, yazılır bellek” denir. RAM’
daki bilgilere erişim disk veya disketlere
erişimden çok daha hızlıdır. Ancak RAM’ deki
bilgiler geçici olarak saklanır. Sistem
kapandığında bilgiler yok olacağından RAM
deki bilgilerin daha sonra kullanılması gerekiyor
ise sabit bellek birimlerine ( HD, Floppy vb. )
aktarılması gerekir.
Ram’ler;
SDRAM [ ( SIMM-RAM ) Statik RAM ] ve
DRAM ( Dynamic RAM ) olarak ikiye
ayrılır.
RAM kapasitesi MB olarak belirlenir.
Bilgisayarın RAM kapasitesinin yüksek
olması panoda işlem yapma boyutunu ve
İşlem hızını artıracaktır. Günümüzde
kullanılan RAM kapasiteleri 32 MB, 64
MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1024 MB
gibi değerleri kullanılmaktadır.
Rom Bellek
Read Only Memory ( Salt okunur bellek)
Sadece okunur bellek anlamına
gelmektedir. Bu bellekte bilgiler kalıcı olarak
kopyalanmaktadır. Görevlerinden biri
bilgisayarın hiç silinmeyen temel bilgilerini
içermektedir. ROM’ların kapasite ve çalışma
hızları çok düşüktür. Makinenin hızlı açılımını
sağlamak için ROM’daki sabit rutin bilgiler
RAM belleğe çeşitli programlar vasıtasıyla
aktarılır. Daha sonraki açılışlarda bilgiler RAM
dan okunacağı için hız daha da artacaktır.
Sabit Bellek Birimleri
Bilgisayar verileri alır işleme tabi tutar ve
bilgi olarak dış ortama çıktı birimleri ile aktarır.
Dış ortama aktarılan bilgileri veya verileri
genelde saklama ihtiyacı hissedilir. RAM
üzerindeki bilgiler güç kesildiğinde veya
program sonlandırıldığında silineceğinden kalıcı
saklama birimlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Sabit
Bellek birimleri bilgileri saklamak ve gerektiğinde
kullanmak için kullanılan birimlerdir. Sabit bellek
birimleri hem girdi hem de çıktı birimi olarak
işlem görür.
Disket
CD-Rom-DVD
Flash Disc
Hafıza kartları
Harddisk
Disket
Günümüzde artık pek kullanılmayan
düşük kapasiteli bir sabit bellek birimidir. 3½
inçlik disketin kapasitesi 1.44 MB’tır.
CD–Rom
(Compact Disc–Read Only Memory )
(Sadece okunabilir Compact disk ) 600800 MB’lık kapasiteye sahip olan Compac
Disc’lerdir. Yüzeyindeki ışığın belli dalga
boylarına duyarlı olan madde CD Writer ile
bilginin yoğunluğuna göre yakılarak disc
üzerine veri veya bilgiler depolanır.
Compac Disc’lerin yüzeyi pürüzsüz ve düz
olarak algılanır, aslında güçlü büyüteçlerle
bakıldığında yer yüzeyi gibi girinti ve
çıkıntılardan oluştuğu gözlenir. Güneş
ışığında gök kuşağı renklerinin görülmesi
de yüzeyindeki pürüzlü yüzeyden yansıyan
ışınların farklı yansımasından
kaynaklanmaktadır.
CD Sürücü
CD sürücü CD Writer tarafından CD ROM üzerine
kaydedilen bilgilerin sadece okunmasını sağlayan bir
donanım birimidir. CD'ler verilerin bilgisayar tarafından
okunabilir şekilde depolanabildikleri ortamlardır. CD
sürücü, CD üzerine gönderilen lazer ışının optik
yansımalarını okuyan bir bilgisayar parçasıdır. CD
üzerindeki çukurları okumak üzere kırmızı bir lazer
kullanır. CD sürücülerin okuma hızı
gösterilir.
x
değeri ile
CD Writer
CD'lere bilgi kaydetmemizi sağlayan donanım
parçalarıdır. CD-RW yalnızca CD üzerine
yazma işlemini yapmaz aynı zamanda, CD
okumaya da yarar. Böylelikle CD-ROM sürücü
olarak da kullanılabilir. CD yazıcılar, özel bir
lazer ışını ile çalışırlar. Bu lazer, CD-ROM
üzerindeki kimyasal madde tabakasına delikler
açarak yazar. CD yazıcıların hızı da x değeri
ile gösterilir.
DVD
DVD, Digital Video Disc yada Digital Versatile
Disc (çok yönlü sayısal disk) olarak
adlandırılan yeni teknoloji bir optik disk
teknolojisidir. İçinde büyük data depolanan,
hızlı, içinde video, ses, bilgisayar verileri, çeşitli
bilgiler bilgiler içeren CD büyüklüğünde yeni bir
disktir.. Günümüzde 4.7 GB kapasiteli DVD’ler
güncel olarak kullanılmakta ve 17 GB’a kadar
kapasite artırımı yapılabilmektedir.
Flash Disk
Flash Disk bilgisayarlar, cep
telefonları, televizyonlar, kameralar,
fotoğraf makineleri ve müzik setleri gibi bir
çok elektronik cihazda kullanılmaktadır.
Verilerin kolaylıkla taşınabildiği
ortamlardır. Pek çok çeşidi vardır.
Hafıza kartları
Aynı Flash
Diskler gibi
bilgilerin
saklandığı ve
taşınabildiği
ortamlardır. Pek
çok elektronik
cihazlarla birlikte
kullanılabilir.
HARD DİSK
Harddisk
(HD) Sabit Disk verilerin
saklanabileceği yüksek kapasiteli ve her
an kullanılabilen bir ünitedir. Bu ünitede
sistem dosyaları, veri tabanı dosyaları,
görüntü dosyaları gibi akla gelebilecek
her türlü veri dosyası saklanabilir.
Sabit disk,
vakumlu
(havası
alınmış ve
sürtünmenin
en aza
indirgendiği) bir
metal kutu
içerisine üst
üste
yerleştirilmiş,
bir merkez
etrafında
dönen
disklerden
meydana gelir.
Disklerin üzerinde küçük bir elektro
mıknatıstan oluşan okuma/yazma kafaları
vardır.
Okuma/Yazma kafası plakaya değmez
fakat plakanın 1,25 nanometre (1 metrenin
milyarda biri) üzerinde hareket eder.
Harddikleri fiziksel olarak bölebiliriz.
Bilgisayarım
penceresinde bulunan;
A:
B:
C:
D:
E:
F:
.
.
.
Yazılım
Donanım dışı kalan ve Donanımı
çalıştıran programlardır. Bilgisayarın tüm
birimlerinin arasında iletişim kurulmasını ve
verilerin kullanıcı isteği doğrultusunda
işlenmesi için hazırlanmış ve donanımı
çalıştıran programlardır.
Yazılımlar işlevine göre 3’ e ayrılır.
•Programlama Dilleri
•Uygulama Programları
•İşletim Sistemi Yazılımları
Programlama Dilleri :
Her insanın bir konuşma ve anlama dili
olduğuna göre Bilgisayarında verilen komutları
anlayabilmesi için dili olması gerekir. Programların
bilgisayara anlayacağı dilden aktarılması için çeşitli
programlama Dilleri geliştirilmiştir. Programlama
dilleri ikiye ayrılır.
•
Alt Düzey Diller
•
Üst Düzey Diller
Alt Düzey Diller
Makine dilinde program yazma dilidir.
Bilgisayara hazırlanan programı uyarlamak için
ayrıca Compailer ( Derleme ) yapmaya gerek
kalmaz. Alt düzey dil kullanarak program
hazırlamak yeterince teknik bilgi gerektirdiğinden
günümüzde güncel olarak kullanılmaz.
Üst Düzey Diller
İngiliz alfabesindeki kelimelerden oluşan komut
satırları derleyici ( Compailer ) vasıtası ile makine diline
çevrilerek programın çalışması sağlanır. 1970’li yıllardan
itibaren yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Basic,
Fortran, Cobol, Pascal gibi diller üst düzey programlama
dilleridir. Bu diller günümüzde Görsel işletim sistemleri
sayesinde daha da geliştirilerek görsel programlama dilleri
oluşturulmuştur. Delphe, Visual Basic, C## gibi. Ayrıca
internetin yaygınlaşması ile de İnternet programcılığının
temel dilleri HTML, Java gibi diller yoğunluklu olarak
kullanılmaya başlanmıştır.
Uygulama Programları
Belli iş ve işlemleri yerine getiren
üst düzey programlama dilleri ile
yazılmış programlardır. Bu
programlara paket programlar adı
verilir. Muhasebe sektöründe çok
kullanılan Eta Logo gibi ticari
yazılımlar. Norton , Word, Excel,
Tüm oyun programları birer
uygulama programlarıdır.
İşletim Sistemi Yazılımları
Donanım dışı kalan ve donanımı
faaliyete geçiren bilgisayarı kullanıcı için
kullanıma hazır hale getiren bir veya
birden çok programlama dilleri ile yazılmış
Programlardır. İşletim Sistemi adından da
anlaşılacağı üzere bilgisayarın düğmesine
bastıktan sonra bilgisayara bağlı tüm
birimleri kontrol eder, çalışması gereken
uygulama programlarını çalıştırır ve
bilgisayarı kullanıma hazır hale gelir.
İşletim sistemlerinin çeşitleri mevcuttur.
DOS, Windows, Linux, Unix (çok kullanıcılı) ve
Pardus (Türkiye) bunlardan bazılarıdır.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan Windows
ve Linux işletim sistemleridir. Linux işletim
sistemi free, Windows işletim sistemi ise lisanslı
yani ücretlidir. Windows işletim sistemi yaygın
olarak kullanır. Ancak Linux işletim sistemi de
her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaktadır.
Windows İşletim Sistemi
Windows İşletim Sistemi, Microsoft
firması tarafından üretilmektedir. Windows,
masaüstünde en yaygın kullanılan işletim
sistemidir. Bu alanda en önemli rakibi Linux'
tur. Windows 3.0, Windows 3.1, Windows 3.2,
Windows 95, 98, 2000, 2003, XP, Windows 7,
Windows 8 sürümlerinden bazılarıdır.
BİLGİSAYARI AÇMA-KAPAMA
Bilgisayar kasasının üzerinde çeşitli
şekillerde bulunan simgeye POWER
DÜĞMESİ denir. Bu düğmeye
bastığımızda bilgisayarımız DOS işletim
sistemi ile açılışına başlar ve Windows
işletim sistemine geçilerek açılışını
tamamlar. Açıldıktan sonra karşımıza
MASAÜSTÜ gelir. Ayrıca Power düğmesi
ile bilgisayarı kapatabiliriz de bu düğmeye
10 sn. kadar basılı tuttuğumuzda
bilgisayar kapanacaktır. Bu yolu
bilgisayarı normal yolla kapatamadığımız
durumlarda tercih etmeliyiz. Aksi halde
sistemde veri kayıplarına yol açılabilir.
BİLGİSAYARI AÇMA-KAPAMA
Download