Slayt 1 - Hilmi NAMLI

advertisement
Hoffman
eliminasyonu
Gülay Anadolu
200510105018
BAÜ_FEF_Kimya 1.öğr.

Öncelikle eliminasyon
reaksiyonlarını kısaca
hatırlayalım..

Eliminasyon reaksiyonları (ayrılma
tepkimeleri) büyük bir molekülden bir
atom ya da grubun ayrılması ve ayrılan
grupların bağlı bulunduğu atomlar
arasında yeni bir bağın oluştuğu
reaksiyonlardır. Genelde ayrılan kısım,
hetero atom ya da hetero atom içeren bir
gruptur

Eliminasyon, hidrojen atomunun bir bazla
koparılması (E2) veya hetero atom ya da
grubun öncelikle ayrılması (E1) şeklinde iki
türlü olabilir
E2 reaksiyonu:

E2 reaksiyonu, güçlü bir bazın ayrılan gruba (leaving group)
komşu durumda olan bir hidrojen atomunu koparması ve bir
karbanyon oluşturması ile başlar. Oluşan karbanyon elektron
çiftlerinin, ayrılacak olan grubun bağlı olduğu atoma doğru uzanması
ve grubun negatif olarak ayrılması ile de sonuçlanır. Sonuçta büyük
molekülden bir küçük molekül ve bir çoklu bağ oluşmuştur
E1 reaksiyonu:


E1 Reaksiyonu, öncelikle ayrılan grubun uzaklaşması ve bir
karbokatyon oluşumu ile başlar. Oluşan karbokatyona komşu bir
karbon atomundan karbon-hidrojen bağı elektron çiftinin
karbokatyona doğru uzanması ve ilgili hidrojenin ortama proton
olarak verilmesi ile tamamlanır.
Bu tür reaksiyonlarda ilk kademede oluşan karbokatyon, yapıda
daha kararlı bir duruma geçebiliyorsa çevrilmeye uğrar. Çevrilme
sonucu beklenenden farklı ürünler meydana gelebilir.
Zaitsev ve hoffman ürünleri

Ayrilma tepkimelerinde eger karbokatyon olusumu gerceklesiyor
veya bazin herhangi bir sterik (buyukluk) acidan sorunu yoksa, en
kararli alkenin olusacagi (termodinamik urun) sekilde proton
kopmasi gerceklesir. Bunu zaitsev, 100 kusur yil once
gozlemlerinden yola cikarak adini koymus.
Hofmann kuralinda da, en kararli alken degil de, sterik acidan bazin
koparabilecegi en uygun protonu koparmasi sonucu olusan alken
ana urun olarak elde edilir. Bu da genelde, sterik acidan buyuk
bazlar kullanildigi zaman gerceklesir.

En kısa tabirle hoffman kuralı sonunda daha az kararlı alken
oluşurken; zaitsev kuralına göre oluşan alkenler daha karalıdır
Hoffman eliminasyonu

Bu tepkime 1851’de
Hoffman ve fikui
tarafından keşfedilmiş
ve hoffmanın adını
almıştır.

Daha önce anlattığımız ayrılma tepkimelerinde çıkış
maddeleri nötr bileşiklerdir.oysa pozitif yük taşıyan
substratlarda olan ayrılmalarda bilinmektedir.böyle
ayrılmalrın en önemlilerinden biri kuarterner amonyum
hidroksit ısıtıldığı zaman meydana gelen E2
ayrılmalarıdır.ürünler bir alken,su ve üçüncül amindir.

Kuarterner amonyum hidroksitler kuarterner
amonyum halejenürin sulu çözeltilerine gümüş
oksit eklenerek veya bir iyon değiştirme reçinesi
yardımıyla elde edilebilir.
Mekanizma:
H
..
N
CH3
H
I
3 H 3C
CH2CH 2R
-2 HI
N
I
dördüncül amonyum tuzu
OH
I
H
CH3
CH 2CH 2R
amin
(H 3C)3N
H
H 3C
H
H
H
R
- H 2O
- I-
H
H
R
alken
+ (H3 C)3N

Yüklü bir substratta
baz en asidik
hidrojene atak
yapar.birincil hidrojen
atomları daha
asidiktir.çünkü
bağlandıkları karbon
atomu elektron salan
yalnızca tek bir gruba
bağlıdır.

Yüklü çıkış
maddelerinin ayrılma
tepkimeleri, hoffman
kuralı diye bildiğimiz
ve başlıca ürünün en
az substite olmuş
alken olduğu yolu
izler.
geçiş halindeki grupların yönlenmeleri

Hoffman ayrılmasında
çoğunlukla antiperiplanar(aynı
düzlemde zıt
taraftan)geçiş hali
gözlenir.Bunun nedeni
alkenin Pi bağını
oluşturması
için;orbitallerin uygun
olarak örtüşmesi
gerekliliğinden doğar.
Örnekler

Beni dinlediğiniz için TEŞEKKÜRLER…
Download