sayılar-2 - files.eba.gov.tr

advertisement
ADI:………………………………………………
3.sınıf-matematik
SAYILAR-2
1. I - III- VI- X - ?
Yukarıda Roma rakamları ile oluşturulan örüntüde soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır?
A) XV
B)XVI
C) IXX
2. 846 sayısının birler ve yüzler basamağındaki
rakamlar yer değiştirilirse hangi sayı elde edilir?
A. 864
B. 648
C. 486
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bütün sayılar çifttir?
A) 320- 678- 217- 104 - 357
B) 657- 444- 234- 990- 789
C) 406- 300- 678- 122- 804
4.
XVI -
IV - XII - XIX - VII
8. 417 sayısı en yakın onluğa yuvarlan-dığında
oluşan sayıdan,107 çıkarıldığında hangi sayı elde
edilir?
A) 313
B) 310
C) 303
9. Yukarıda modeli verilen sayıyı en yakın onluğa
yuvarlarsak yeni sayı kaç olur?
A) 300
B) 310
C) 320
10. 256 sayısının birler ve yüzler basamağın
daki sayılar yer değiştirirse oluşan yeni sa
yı kaç olur?
A) 526
B) 625
C) 652
Yukarıdaki Romen rakamlarının küçükten büyüğe
doğru sıralanışı hangisidir?
A) IV < VII < XII < XVI < XIX
B) IV > VII > XII > XVI > XIX
C) IV < VII < XII < XIX < XVI
11. “>” işareti hangi sayıların arasına konu
lursa doğru olur?
A) 765…793
B) 143…159
C) 661…559
5. “ 6, 1, 3 ” rakamları ile yazılabilecek üç
basamaklı en küçük çift sayı hangisidir?
A)136
B)163
C) 316
12.
2
5
3
7
5
?
Yukarıdaki sayı örüntüsünde soru işareti yazılan
yere hangi sayı yazılmalıdır?
A) 10
B) 9
C) 8
6.
354 < ….< 651
13.
Yukarıdaki kutuda noktalı yere hangi sayı
yazılamaz?
A) 672
B) 420
C) 545
“ 409 < 511 < 904 < 874 ”
Sıralamasın da hangi iki sayının yerleri değiştirilirse sıralama doğru olur?
A) 511 ile 874
B) 904 ile 874
C) 409 ile 904
7. 125 sayısının yüzler basamağındaki rakama 2
eklediğimizde yeni sayı kaç olur?
A) 145
B) 325
C) 125
14. 444 sayının yüzler basamağındaki rakamın
basamak değeri kaçtır?
A. 4
yerlikaya
B. 40
C. 400
Download