yüzler bas. onlar bas. birler bas. onda birler bas

advertisement
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CEMİL MERİÇ ORTAOKULU 6. SINIF
MATEMATİK DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
NOTU
ADI
SOYADI:
SINIF-NO:
SORULAR ( B )
Soru 1-)
13,321 ve 12,14 ondalık kesirleri çözümleyerek tabloya yerleştiriniz.
YÜZLER
BAS.
ONLAR
BAS.
BİRLER
BAS.
,
ONDA
BİRLER BAS.
YÜZDE
BİRLER
BAS.
BİNDE
BİRLER
BAS.
ONDALIK
KESİR
BASAMAK
DEĞERİ
ONDALIK
KESİR
BASAMAK
DEĞERİ
Soru 2 - ) Deniz, kilogramı 1.65 ₺ olan çilekten 7
kg, kilogramı 2,89 ₺ olan muzdan 14 kg almıştır.
Buna gö-
re Deniz, kasiyere 60 ₺ verirse kaç ₺ para üstü
Soru 3- ) Bir kavanozun yarısı bal ile dolu iken 3,7
kg, tam dolu iken 7,96 kg'dır, Boş kavanozun
kütlesi kaç kg'dır ?
alır ?
Soru 4-)
ÜRÜN
FİYAT (LİRA)
DEFTER
8.25
KALEM
1,99
ÇANTA
39.99
SİLGİ
?
Yukarıdaki tabloda bazı kırtasiye ürünlerinin adet fiyatları verilmiştir. Bu tabloya göre
3 defter, 4 kalem , 1 çanta, 2 silgi alan bir kişi kasaya 100 lira veriyor ve para üstü
olarak 26 ₺ alıyor. Buna göre bir silginin fiyatı kaç liradır ?
Soru 5-)
Yukarıdaki grafikte 4 öğrencinin 2 sınavdan aldıkları notlar verilmiştir.Buna göre hangi
yorum yanlıştır?
A) 1.sınavda en düşük notu Ceyda almıştır.
B) 2.sınavda en yüksek notu Betül almıştır.
C) Durmuş 2.sınavda notunu yükseltmiştir.
D) Ahmet 2.sınavda notunu düşürmüştür.
Soru6-) 15 tane sayının
aritmetik ortalaması
30'dir.Bu sayılara toplamları
150 olan 10 sayı daha
ekleniyor.Buna göre yeni
aritmetik ortalama kaç olur?
Soru7-) Bir sınıftaki 3
öğrencinin yaş ortalaması
15'dir.Bu sınıfa birinin yaşı
10 diğerinin yaşı 15 olan 2
öğrenci daha gelirse sınıfın
yaş ortalaması kaç olur ?
Soru 8-)
Avukat ve doktorların
oluşturduğu bir gruptaki avukatların
yaş ortalaması 39, doktorların yaş
ortalaması 41'dir.Avukatların sayısı
doktorların sayısının 3 katı olduğuna
göre bu grubun yaş ortalamasının kaç
olduğunu bulunuz?
Soru 9-) Aşağıdaki işlemlerde boşluklara < , > sembollerine uygun olanını yazınız
* -418 .... -530
* 199 .... 321
* 12 .... -49
* -17 .... 1
* 0 .... 49
Soru 10- ) Yandaki ifadelerin belirttiği tam
sayıları yanlarındaki noktalı yerlere yazınız.
*
*
*
*
*
11 adım geri : ........
20 TL gider :.......
60 TL borç: ........
Sıcaklık sıfırın altında 11 °C :.......
Ağrı dağı 5137 m yüksekliğindedir : ....
Soru 11 -) Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz
* 7 + ( -2 ) = ............
* (-6 ) + 16 = ..................
* 4 + ( - 7 ) =....................................
* (-61 ) + 11
= ..................................
Başarılar...
Download