kriter adı

advertisement
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
HİZMET YERİ BELGELENDİRME KRİTERİ
YAYIN TARİHİ : 02.03.2004
REVİZYON TARİHİ : 01.03.2007
KRİTER NO: 150
KRİTER ADI
: Yetkili Servisler –Hayvancılık ve Veterinerlik Hizmetlerinde Kullanılan Sağlık
Amaçlı Teşhis ve Tedavi Cihazları İçin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterler
,KAPSAM :
Bu kriter, hayvancılık ve veterinerlik sektöründe kullanılan endoskopi, görüntüleme, kan sayım vb. teşhis
ve tedavi cihazları ile hayvancılıkta kullanılan gebelik dedektörü, mastitis dedektörü, estrous dedektörü,
yağ kalınlık belirleyici, süt analiz cihazlarına hizmet veren yetkili servislerin; çalışanların özellikleri,
işletmecilik, fiziki yapı ve teknik donanım ile ilgili kurallarını kapsar.
BU KRİTER TS 12361 “YETKİLİ SERVİSLER-GENEL KURALLAR STANDARDI İLE BİRLİKTE
UYGULANIR.
ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
1. Servisin teknik sorumlusu en az endüstri meslek lisesi makina bölümü mezunu ya da bu alanda
ustalık belgesine sahip olmalı, satış sonrası hizmetler konusunda ana firma tarafından eğitilmeli ve
yetkilendirilmelidir.
2. Servisin diğer teknik elemanları ise görev ve sorumluluklarına göre endüstri meslek lisesi makina
bölümü mezunu olmamaları halinde, yasal ustalık veya kalfalık belgesine ya da bu alanda eğitim
sertifikasına sahip olmalıdır.
3. Serviste idari işlerden sorumlu en az bir eleman da bulunmalıdır.
4. Servis personeli
Kan yolu ile bulaşan hastalıklar ve bunlardan korunma yöntemleri,
Kişisel koruyucu gereçlerin kullanımı,
Tıbbi atıkların konularında ilgili kamu kuruluşlarından eğitim almalı ve bu faaliyetler
izlenebilmelidir.
İŞYERİ İLE İLGİLİ KURALLAR
1. İş yerinde, bu hizmetin verilebilmesi için gerekli izin ve belgeler alınmış olmalıdır.
2. İş yerinin büyüklüğü hizmetin kapasitesine uygun olmalı ve amacına uygun olarak tefriş edilmelidir.
3. Cihazın bakım ve onarımı ile ilgili olarak görevli personel çalışma sırasında eldiven, maske
kullanılmalıdır.
4. Bakım onarım işlemlerinde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir.
5. Bakım ve onarım işleminden sonra, cihazın arızalanması sebebiyle torbalarda bekletilen atıklar
bertaraf edilmelidir.
6. Serviste kullanılan techizat ve koruyucu gereçler her kullanımdan sonra sterilize edilmelidir.
7. Sterilizasyon kayıtları, servis hizmeti ile ilgili kayıtların devamında, ayrı ayrı yer almalıdır.
8. Servis fişinde, verilen hizmetin yer aldığı bir rapor bölümü de bulunmalıdır.
SERVİSTE EN AZ BULUNDURULMASI GEREKEN CİHAZ VE EKİPMANLARIN LİSTESİ
İthalatçı ve/veya imalatçı firmaca öngörülen cihaz ve ekipmanlara ilaveten aşağıdaki donanımlar da bir
birini tamamlayacak şekilde bulunmalıdır.
- İçinde en az açık ağız, yıldız ve allen anahtar takımı ile pense, yankeski, kargaburnu, tornavida, eğe,
çekiç, kablo sıkıştırma pensesi, segman pensesi, kablo soyucu, kontrol kalemi, temizleme fırçası ve
lokma takımının bulunduğu takım çantası,
- *Multimetre,
- *Osiloskop,
- Isı kontrollü havya,
- Çanta kaynak makinası,
1
-
Elektrikli el breyizi,
Temizleme Fırçası,
Hava Tabancası,
Su Terazisi,
Servisler hizmet verdikleri tıbbî cihazlara bağlı olarak; yukarıda sıralanan cihaz ve ekipmanlara ilâveten
aşağıda belirtilen cihaz ve ekipmanları da bulundurmalıdır.

-
Anestezi cihazları için;
Simülator,
Basınç düşürücü,
(*) Basınç ölçer,
Flowmetre (Akış ölçer),

-
Aspiratörler için;
Basınç düşürücü,
(*) Basınç ölçer,
Flowmetre (Akış ölçer),

-
Respirasyon (solunum) cihazları için;
Flowmetre (Akış ölçer),

-
Defibrilatörler için;
(*) Defi tester

-
Kardiyoloji cihazları için;
(*) EKG Simülatör,

-
Fetal görüntüleme cihazları için;
(*) Frekansmetre,
dB metre,

-
Laser cihazları için;
Lazer güç ölçer,
Koruyucu gözlük,

-
Oksijen cihazları için;
Dijital oksijen monitörü,
(*) Basınç ölçer,
 Diyaliz cihazları ve/veya diyaliz su arıtma sistemleri ve/veya laboratuarlarda kullanılan su arıtma
sistemleri için;
(*) Negatif ve pozitif basınç ölçer (mm Hg),
(*) Manometre (0-6 bar),
İletkenlik ölçer (sıvılarda kullanılan),
(*) Sıcaklık ölçer (0-100 0C),
pH ölçer,
Manyetik test cihazı (Servis, diyaliz su arıtma sistemlerine ve/veya laboratuar su arıtma
sistemlerine hizmet verilmesi halinde aranır.)

-
Röntgen cihazları ve bilgisayarlı tomografi cihazları için;
Sensitometre,,
Densitometre,
(*) mAS metre,
2

-
(*) KVp metre,
(*) Topraklama direnç ölçer,
HVL metre,
Manyetik resonans cihazları için;
Densitometre,
(*) Topraklama direnç ölçer
*İşaretli olan cihazlar Kalibrasyona tabi olan cihazlardır.
3
Download