6.ay dil gelişim göstergeleri

advertisement
6.AY
GELİŞİM GÖSTERGELERİ
ÖĞRENME SÜRECİ
UYARLAMA
AÇIKLAMA
DEĞERLENDİRME
6.1. Dudak sesleri çıkarır.
6.2. Tek heceli anlamsız sesler çıkarır.
6.3. İsteklerini belirtmek için ses, jest
ve mimikleri kullanır.
6.1. Bebek durup dururken kendi kendine “b,p,m” gibi dudak
sesleri çıkarır. Yetişkin, bebeğin çıkardığı bu sesleri
tekrarlayarak ve bebek ile konuşarak bu sesleri onun
tekrar etmesini sağlar.
6.2. Yetişkin, bebeğin çıkardığı sesleri tekrarlayarak onun
çıkardığı sesleri genişletmesine yardım eder.
6.3.Yetişkin, bebeğin karşısında bebeğin sevdiği bir
oyuncağı sallar ya da hareket ettirir. Bebeğin oyuncağa ses
çıkarma, ağız açma, gözleri kısma, dudak bükme gibi jest ve
mimiklerle tepki vermesini bekler.
6.1-6.2-6.3. İşitme kaybı olan bebekler bu sesleri önce
normal olarak ürettikleri hâlde ses üretme yönünden
ilgilerini zamanla kaybederler. İşitme engelli bebeklerle
dudak sesleri çıkarma çalışması yapılırken bebeğin
yetişkinin dudak hareketlerini izlemesi ve elleriyle
dokunarak titreşimleri hissetmesi sağlanmalıdır. Bebekle
göz kontağı kurulmalı, hayvan sesleri gibi hem yüz
hareketlerini hem de el-kol hareketlerini kullanarak farklı
sesler çıkarması desteklenmeli (hayvan sesleri gibi) veya
anlaşılır kısa cümlelerle onunla konuşulmalıdır.
6.2. Bebek hoşnut olduğu zamanlarda/ uykuya geçerken
seslilerle sessizleri (f,v,s,z,m,n g) birleştirerek yeni sesler
çıkarır (ma, ba, ee, gibi). Bebek ''ıgğğ, mamama, bababa,
dedede'' gibi ses birleşimlerini çıkarır. Yetişkin, bebeğin
çıkardığı bu sesleri desteklemelidir.
6.3. Bebek acıktığında, uykusu geldiğinde, mutlu ya da
sıkıntılı olduğu zamanlarda farklı jest ve mimikler
kullanarak sıkıntısını ve duygularını belli eder. Yetişkin bu
belirtilere dikkat etmeli ve uygun tepki vermelidir
Bebeğin isteklerini belirtmek için ses, jest ve mimiklerini
kullanma durumu izlenir. Gelişim izleme formundaki ilgili
aylara ait maddeler gözlenerek değerlendirilir.
Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenme süreçlerinde
gerekli görülen düzenlemeler yapılır.
Download