Rehberlik Araştırma Merkezi Tanıtım

advertisement
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜNE
BAŞVURMADAN ÖNCE ;
Sayın okul müdürü gerek duyduğunuz her
anda kurumumuza başvurabilir, gerekli
yardımı alabilirsiniz.
 Randevu almak gerekmektedir
 Randevu saatine gelirken
getirilmesi gereken evraklar vardır.
AKŞEHİR
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ
BİREYSEL İNCELEMELER İÇİN
GEREKEN EVRAKLAR
Okula Devam Eden Bireyler:
1. Okul tarafından düzenlenen eğitsel
değerlendirme ya da bireysel gelişim raporu
2. Öğrencinin ve velisinin nüfus cüzdanı aslı ve
fotokopisi
3. Sağlık Kurulu Raporu (varsa) ( engelli sağlık
kurulu raporu)
REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ : 0332 812 3613
Okula Devam Etmeyen Bireyler:
1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu
2. 3 fotoğraf
3. Bireyin ve velisinin nüfus cüzdanı aslı ve
fotokopisi
4. Özel eğitim kurumuna devam ediyor ise,
kurumdan aldığı Aylık ve Dönem Sonu Performans Değerlendirme Formunu
getirilmelidir.
Coşkun TİN
Kurum Müdürü
Nadiye DEMİR
Psk. Dan. Reh. Öğrt.
Hakan KARATAYLI
Psk. Dan. Reh. Öğrt.
REHBERLİK
ARAŞTIRMA MERKEZİ
TANITIM BROŞÜRÜ
SAYIN OKUL MÜDÜRÜ;
Bu broşür öncelikli olarak rehber öğretmeni
olmayan
okullar
rehber
öğretmeni
rehberlik
için
hazırlanmıştır.
olmayan
hizmetlerinden
faydalanmasını
okulunuzdan
okullarımızın
en
sağlamak.
sorumlu
bir
Amacımız
iyi
da
Yıl
içerisinde
rehber
öğretmen
ARAŞTIRMA MERKEZINE de başvurabileceğinizi
alabileceğinizi
da
istediğiniz
bilmenizi
zaman
isteriz.
Rehberlik Araştırma merkezi iki bölümden
yardım
Gerekli
ÖZEL EĞİTİM HIZMETLERINDEN HANGI
KONULARDA FAYDALANABILIRSINIZ?
 Özel Eğitime Ihtiyacı Olan;
 Zihin, Görme, Işitme, Bedensel Yetersizliği
Olanlar,
oluşur. Özel Eğitim Hizmetleri ve Rehberlik
hizmetleri.
ve
ihtiyaç duyduğunuz her durumda REHBERLIK
buradan
ALABİLİRSİNİZ ?
şekilde
görevlendirmesi yapılacaktır. Ancak gerektiği
ve
RAM’dan HANGİ
KONULARDA
YARDIM
REHBERLIK HIZMETLERINDEN HANGI
KONULARDA FAYDALANABILIRSINIZ?
 Dil Ve Konuşma Bozukluğu,
 Özel Öğrenme Güçlüğü,

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite
Bozukluğu olan
 Okul başarısızlığı, uyum ve davranış
problemleri yaşayanlar,
durumlarda Veli ve öğrencilerinizi de REHBERLIK
 Yoğun bir şekilde sınav kaygısı yaşayanlar,
ARAŞTIRMA MERKEZINE yönlendirebilirsiniz.
 Psikolojik yönden desteğe ihtiyaç
duyanlar,
 Okul ve meslek seçimi, verimli ders
çalışma, zaman kullanımı vb. konularda
yardım almak isteyenler ve aileleri bu
bölüme başvurabilirler.
 Verimli çalışma, sınav tanıtımı test çözme
teknikleri gibi konularda rehberlik
araştırma merkezinden yardım
alabilirsiniz.
 Üstün zekalı olan veya Olduğu Düşünülen
Bireyler Ve Aileleri Faydalanabilir
 Süreğen hastalığından dolayı okula devam
edemeyecek bireylerin evde eğitim almaları
için gerekli çalışmalar da özel eğitim
bölümünde yapılır.
Download