Uploaded by User3172

06152503 YletiYim Etkinlik

advertisement
S O R U N
N E ?
D U Y G U N
N E ?
IĞDIR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
N E
Y A P A B I L I R I M ?
R I C A N
N E ?
IĞDIR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
IĞDIR REHBERLIK VE ARAŞTIRMA
MERKEZI
YÖNERGE
Her etkinlik kağıdından ikişer tane
çıkartılır. Her öğrencinin önüne aşamalarına
göre dizilir. İletişim problemi
yaşayan öğrenciler karşılıklı iki uca
yerleştirilir. Aşamalar göre soruları
cevaplayıp problemlerini çözmeleri ve etkili
iletişim kurmaları sağlanır.
Download