Ürün Tanıtımı 11 - Dental Tribune International

advertisement
DENTAL TRIBUNE
Ürün Tanıtımı 11
Türkiye Baskısı
Sunray güvencesiyle
CGF Fibrin cihazı
CGF tekniğinde kırmızı faz;
konsantre kırmızı ve beyaz kan
hücreleri, plateletler ve pıhtı
faktörleri içerir. Koyu kırmızımsı
yoğun bir jele benzer ve geniş
kaviteler doldurulurken tek
başına ya da fibrin partikülleriyle ve/veya otolog veya
heterolog kemikle karıştırılarak kullanılır. Bu yüzden rejeneratif tıpta
CGF’nin multifaktör stimulasyon sistemi olarak
düşünülmesi gerektiği sonucu çıkarılır. Aslında tüm
fazlar ve bileşenler, belli gerekliliklerle ilgili olarak kullanı-
lır. Aplikasyondaki bu çokyönlülük, şimdiye kadar öne sürülen
tüm diğer tekniklerden farklı kılar.
CGF, 4 faz ile karakterizedir:
Serum denilen üst tabaka (fibrinojeni ve pıhtısı olmayan kan
plazması); çok geniş ve kalın polimersileşmiş fibrin bloğundan
oluşan geçiş fazı; stimulasyon ve
özel hücre tiplerine diferentasyon için hazır büyüme faktörleri,
beyaz çizgi hücreleri ve kök hücreler içeren sıvı faz; alttaki kırmızı kısım ise akışmaz, kalın
platelet zengini pıhtı. DT Sunray
/ Tel: 0216 347 28 53
MinerOss Mineralized Cortical ve
Cancellous kemik grefti
MinerOss, mineralize (mineral içeren) insan kaynaklı kemik
greftidir. %50 Cortical ve %50
Cancellous kemik karışımı bir
üründür. MinerOss, %50 - %50
mineralize allogreft cortical ve
cancellous kemik tozu karışımıdır. (600-1250 micron) Tek bir
donörden alınan her iki tip partikülün de kullanılabilmesi avantajını sağlar.
Cancellous kemik, hızlı kemik oluşumu için ostoekondüktif
iskelet görevi görür. Yavaş rezorbe olan kortikal kemikler
grefte yer sağlayarak hacim
oluştururlar. Tek başına, otojen
kemik veya DBM allogreftle karıştırılarak da kullanılabilir.
Endikasyonları; kret ve sinüs
augmentasyonu, soket greftlemesi, periodontal defektler, implant yerleştirme sırasında greftleme ve DBM Allogreft ile kompozit greftlemedir. 0.5, 1.0 ve 2.5
cc olarak alternatifli ebatlarda
satılmaktadır. Dünyada allogreft
kemik ürünlerinin işlenmesi ve
hazırlanmasında lider olan Osteotech tarafından yüksek standartlarda teknoloji ile çeşitli işlemlerden geçer. Bu işlemin tüm
basamakları güvenli bir ürün
hazırlanmasında bize yardımcı
ler için geliştirilmiş, üniversal
kullanıma uygun Tetric N Collection kompozit seti artık yeni
içeriği ve yeni adıyla aramızda.
Tetric N Family olarak adını değiştiren set, Tetric ailesinin tüm
bireylerini bir arada sunuyor
İki farklı bond seçeneği ile
diş hekimlerine faklı alternatifler sunan Tetric, farklı kullanım
tarzlarının tüm ihtiyaçlarını tek
bir set içerisinde topluyor.
Set, içerisinde sekiz adet
Türkiye’ye özel kompozit renklerinin yanı sıra bir adet A2 akışkan kompozit, bir adet 6 gr’lık 5.
jenerasyon bond (total-etch), bir
adet 6 gr’lık 7. jenerasyon bond
(self-etch), bir adet asit ve parlatma pastası gerektirmeyen elmas partiküllü Optrapol NG parlatma disklerinden oluşuyor. DT
Güney Diş Tel: 0216 420 90 09
ğundan büzülme oranı çok az,
sertleşmesi ise mükemmel bir
kompozittir. Mükemmel donma
özelliğine sahiptir. Büzülme oranı, diğer tüm kompozitlerden
%33 daha düşüktür. Dentin yapısında olduğu için kolay şekil verebilir. Düşük çözünürlüğe sahiptir. Çift tüpün otomatik karışım başlıkları kullanım kolaylığı
sağlar ve tüpten hazır olarak çıkan ürün, doğrudan işleme uygulanabilir.
8 mm’ye kadar tek seferde
uygulanabilen akışkan ve akışkana yakın (stack) kıvamlı kompozit Kore materyali. Gelişmiş
AC Dental’den çocuklara
yönelik ünit
15 yıldır diş hekimliği sektöründe faaliyet gösteren AC Dental, hekimlerin ihtiyaç duyduğu
noktalardan birine değinerek çocuk üniti geliştirdi. Çocuk diş
hekimliğinde yapılan araştırmalar çocukların diş hekimliği cihazlarının genel görüntülerinden, psikolojik olarak etkilendikleri; bunun sonucunda çocuklara
uygulanması gereken tedavilerin
ve hekim ile çocuklar arasındaki
iletişimin zorlaştığı; dolayısıyla
tedavilerin yapılabilirliğini etkilediği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. AC Dental bu soruna
çözüm olarak, Türkiye’de diş hekimliği cihazı üretiminde bir ilki
düşünüp çocuk üniti sunmaktadır. DT AC Dental / Tel: 0312 395
54 00
Signal Chloroxidine
konsantre gargara
Signal markası tarafından
üretilen konsantre edilmiş
ağız gargarasıdır. Ürünün
içeriğinde kloreksidin mevcuttur. Farklı oranlarda
seyreltilebilir. Bu oranlar:
%0,12-%0,02-%0,03’tür.
Ürün, Dispenser’ı ile birlikte sunulmaktadır. Bir koli
içerisinde on iki adet Signal Chloroxidine Konsantre Gargara bulunmaktadır. DT İnci Dental Tel:
0212 632 97 55
Signal White Now
İçeriğinde %30 - %38 oranlarında hidrojen peroksit bulunan
beyazlatma sistemidir. Diş hekimlerine sunulan tek sette 20
hastalık beyazlatma ajanı bulunmaktadır. DT İnci Dental / Tel:
0 212 632 97 55
Dyna SFI-Bar® sistemi
Comp-Core AF
Işınla 30 saniyede, kendi
kendine 4,5 dakikada donar. Atomik özelliği çok dallandırılmış
bir teknoloji ile üretilmiş oldu-
Bicon Short İmplant, zamanla
kanıtlanmış stabil bir bağlantı
sunar. Ürünün bakteriyel geçirmezliği kanıtlanmıştır. Bunun
dışında implant üzerinde kemik
oluşumu için yeterli boşluk bu-
lunmaktadır. Ürün, oklüzal yükleri dengeler.
Aynı zamanda kristal
kemik korunur. Bicon
İmplantların “Plato
Dizayn”ı sayesinde
%30 daha fazla yüzey alanı mümkündür. Splitlemeye gerek duyulmaz. Kallus kemik formasyonu mümkündür. Yivler arasında havers
benzeri kortikal kemik oluşur. DT Bicon
Türkiye / Tel: 0212
358 40 94
olur. DT UMG Uysal/BioHorizons
/ Tel: 444 48 64
Tetric N Family set
Ivoclar Vivadent firması tarafından ileri nano teknoloji ile
üretilen, direkt restoratif işlem-
Bicon Short implantlar
CompCore AF’nin daha saydam
oluşu restorasyonların altında
gölge olasılığını en aza indirmesine rağmen iyi kontrast ve mükemmel radyopaklık sağlayan
daha doğal bir diş görünümü sunar. Gelişmiş CompCore AF’nin
‘stack’ ve ‘flow’ çeşitleri, zor
maksiller kor yapımında bile
mükemmel kavite adaptasyonu
sağlar, hava kabarcığı oluşmaz.
Nano Hybrid teknolojisi, üstün
mekanik özellikleri ile gelişmiş
CompCore AF uzun süreli klinik
başarısı için başka ürüne ihtiyaç
bırakmaz. DT Esas grup Tel: 0
212 525 46 46
Çıkartılabilir protezlerde yapıştırma, lehim, lazer kaynak ve
tarama için değerli vaktinizi boşa harcamaya SFI-Bar® sistemi
ile son. Alt ve üst çenede 2 veya
4 implant ile uygulanabilir. İmplanta gerilimsiz mükemmel ve
stabil uyumu. Teleskopik bağlantı ve tek tek kısaltma özelliği
sayesinde çok pratiktir. SFI-Bar®
direkt olarak ağızda uygulanabilir. Zaman ve maliyet tasarrufu
sağlar.
30 dereceye kadar farklı implantların telafisi. “Snap-Effect”
hastalar için güvenli. Kullanılan
tüm malzemeler zararsızdır, biyolojik testlere tabi tutulmuştur.
DT Dyna Dental / Tel: 0 216 680
47 88
Download