İlaç Tedavisi

advertisement
www.printo.it/pediatric-rheumatology/TR/intro
İlaç Tedavisi
2016’un türevi
1. NSAİİ’ler –Steroid Dışı İltihab Gidericiİlaçlar
1.1 Açıklama
Steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (kısaca NSAİİ veya NSAID'ler)
geleneksel olarak pek çok çocukluk çağı romatizmal
hastalığıntedavisinde ana tedavi haline gelmiştir. Bu ilaçlar iltihap
giderici (anti enflamatuar), ateş düşürücü (anti piretik) ve ağrı kesici
(analjezik) özelliklere sahiptirler ve bu etkiler semptomatik etkiler olarak
bilinir. . Semptomatik, hastalığın seyrini net etki yapmayan anlamına
gelir; hastalığın ilerleyişi üzerindeki etkileri sınırlı olabilir; fakat iltihaba
bağlı belirtileri kontrol altına alabilirler.
Prostaglandin denilen ve iltihaba yol açabilen maddelerin oluşumunda
önemli rol oynayan bir enzimi olan siklooksijenazı bloke ederek etki
gösterirler.Prostaglandinlerin ayrıca midenin korunması, böbreklerde
kan akışının düzenlenmesi gibi fizyolojik görevleri d vardır. Bu
prostoglandinlerin baskılanması ile bu fizyolojik etkilerde
baskılanacağından, NSAİ’lere bağlı yan etkiler oluşabilmektedir.
(aşağıya bkz.). Ucuz ve etkili olması nedeniyle geçmişte sıkça kullanılan
aspirin, yan etkilerinden dolayı günümüzde daha az kullanılmaktadır.
Naproksen ibuprofen ve indometazin en yaygın kullanılan NSAİİ’lerdir.
Siklooksijenaz (COX-2) inhibitörleri olarak adlandırılan yeni nesil
NSAİİ’ler yakın zamanda kullanılmaya başlanmıştır ancak bunlardan
sadece birkaçı çocuklarda çalışılmıştır (meloksikam ve selekoksib). Yine
de henüz bu ilaçlarınçocuklarda kullanımı yaygın değildir. Bu ilaçların
aynı tedavi edici etkiyi sağlamalarına karşın diğer NSAİİ'lere göre mide
üzerindeki yan etkileri daha azdır. COX-2 inhibitörleri diğer NSAİİ'lerden
daha pahalıdır ve klasik NSAİİ'lere kıyasla güvenilirlik ve etkinlikleri
hakkındaki tartışmalar henüz sonuçlanmamıştır. COX-2 inhibitörlerinin
1/3
çocuk hastalarda kullanımı ile ilgili deneyim kısıtlıdır. Çocuklar üzerinde
yapılan kontrolü bir denemede meloksikam ve selekoksibin etkili ve
güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. Çocukların farklı NSAİİ'lere verdikleri
cevaplar arasında farklar vardır. Dolayısıyla bir NSAİİ, başka NSAİİ'lerin
başarısız olduğu bir durumda etkili olabilir.
1.2 Dozaj/Uygulama yolları
Tek bir NSAİİ'nin etkinliğini değerlendirmek üzere 4 ila 6 hafta
denenmesi gereklidir. Ancak NSAİİ'ler hastalık modifiye edici
olmadığından (yani, hastalığın seyrini değiştiremediklerinden) sistemik
artritle ilişkili ağrı, sertlik ve ateşi tedavi etmek amacıyla kullanılırlar.
Sıvı halde veya hap olarak verilebilirler.
Sadece birkaç NSAİİ'nin çocuklarda kullanılması onaylanmıştır, en
yaygınları şunlardır: naproksen, ibuprofen, indometazin, meloksikam ve
selekoksib.
Naproksen
Naproksen 2 doz halinde kg başına günde 10-20 mg olarak verilir.
Ibuprofen
İbuprofen, 6 aylıktan 12 yaşına kadar olan çocuklara, tipik dozu olan 30
ile 40 mg /kg/gün, 3 veya 4'e bölünerek verilir. Çocuklarda genellikle
doz aralığının alt sınırından başlanıp gerektikçe kademeli olarak doz
yükseltilir. Hastalığı daha hafif olan çocuklar 20 mg/kg/gün dozla tedavi
edilebilirken 40 mg/kg/günden daha yüksek olan dozlar ciddi yan etkiler
görülebilir.50 mg/kg/gün'den daha fazla dozlar çocuklarda
çalışılmamıştır ve tavsiye edilmez. Azami doz 2,4 g/gündür.
Indometazin
İndometazin), 2 ile 14 yaş arasındaki çocuklara, 2- 3 mg/kg/günlük doz,
2 ile 4 doza bölünerek verilir. Bu doz, azami 4 mg/kg/gün veya günde
200 mg olacak şekilde tutulmalıdır.Midedeki rahatsızlığın önüne geçmek
için yemeklerle birlikte veya öğünlerden hemen sonra verilmelidir.
Meloksikam
Meloksikam 2 yaş ve üstündeki çocuklara, günde bir kere 0,125 mg/kg
dozunda, ağızdan verilir. Azami doz , günde 7,5 mg'dır.
Selekoksib
Selekoksib 2 yaş ve üstündeki çocuklara verilir: ağırlığı 10-25 kg arası
çocuklara günde iki kere, ağız yoluyla, 50 mg dozda; 25 kg'nin
üstündeki çocuklara günde iki kere, ağız yoluyla, 100 mg dozda
kulalnılır
2/3
Farklı NSAİİ’ler arasında etkileşimler uygun değildir.
1.3 Yan Etkileri
NSAİİ’ler çoğunlukla iyi tolere edilir ve yetişkinlere göre daha az yan etki
görülür. En sık yan etkisi, mide duvarında zedelenmelere yol açan
sindirim kanalındaki değişikliklerdir. Belirtileri, ilacı aldıktan sonra karın
bölgesinde hissedilen hafif rahatsızlıktan ciddi karın ağrısına ve dışkının
siyah ve sulu olmasıyla kendini belli eden mide kanamasına kadar
değişiklik gösterir. NSAİİ’lerin çocuklarda sindirim sistemindeki
toksisitesi hakkında raporlar yetersizdir ancak genel olarak yetişkinlerde
gözlenenden kayda değer miktarda azdır. Buna rağmen mideye olan
yan etkilerinde dolayı aileye veya hastaya ilaçların daima gıdalarla
birlikte alınması tavsiye edilmelidir. Kronik artritli çocuklarda NSAİİ’lerin
yol açtığı ciddi sindirim sistemi yan etkileri için korunma amacıyla mide
asidi giderici (antasid) veya mide koruyucu ilaçların kullanımı ile ilgili
net bir tavsiye bulunmamaktadır. Karaciğer üzerine olan etkileri sonucu,
karaciğer enzimlerinde artış olabilir fakat aspirin dışındaki ilaçlar için
oldukça az görülen bir yan etkidir.
Böbrek üzerine yan etkileri nadir olup,önceden kalp, karaciğer veya
böbrek hastalığı olan çocuklarda ortaya çıkbilir..
Sistemik JİAhastalarında NSAİİ'ler (tıpkı diğer ilaçlar gibi) bağışıklık
sisteminin zaman zaman ölümcül olabilen bir aktivasyonu olan makrofaj
aktivasyonu sendromunu tetikleyebilir.
NSAİİ’ler kanın pıhtılaşmasını etkileyebilir ancak bu durum, hali hazırda
pıhtılaşma bozukluğu olan çocuklar dışında klinik olarak bir önem
taşımaz. Aspirin, en fazla pıhtılaşma sorununa yol açan ilaçtır ve
tromboz (damar içinde patolojik kan pıhtısı oluşumu) riski yüksek olan
hastalıkların tedavisinde bu etkiden yararlanılır. Bu vakalarda, düşük
dozlu aspirin ilk tercih edilen ilaçtır. İndometazin) sistemik juvenil
idiopatik artrit hastası, dirençli çocuklarda ateşin kontrol altına
alınmasında faydalı olabilir.
1.4 Çocuklardaki romatizmal hastalıklardaki başlıca
endikasyonları
NSAİİ’ler tüm pediyatrik romatizmal hastalıklarda kullanılabilir.
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download