Viseral düz kaslar.

advertisement
Düz kaslar
2 tip düz kas vardır:
• 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak,
üreter, damarlar)
• 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları,
piloerektör kaslar)
UYARILMALARI:
Düz kaslar tiplerine göre farklı uyarılır
TEK ÜNİTELİ DÜZ KASLAR
• Tek üniteli düz kaslarda kendi
kendine uyaran meydana
getiren bölgeler
vardır(pacemaker)
• Otonom sinir sisteminin
nörotransmitterleri, dallar
hücrelerin yanından geçerken
varikozite adı verilen şişkin
kısımlardan difüzyonla etki
eder.
Çok üniteli düz kaslar
• Çok üniteli kaslar
sempatik ve
parasempatik sinir
sisteminin uyarısıyla
çalışır.
• Her hücre bir sinir
ucu ile innerve edilir.
İçi boş organların duvarlarındaki düz kaslarda
kasılma iki aşamalı meydana gelir.
• Önce tonik olarak bir kasılma meydana
gelir
• Bunu takiben tıpkı çizgili kaslardaki gibi
kasın boyu kısalır.
Özellikleri:
• Sarkoplazmik retikulum çok az
gelişmiştir.
• Hücre ince ve kalın filamentleri içerir.
ancak, sarkomer ihtiva etmez.
• Hücreler tek nukleusludur.
• T tübülleri yoktur.
• Aktin filamentlerinde troponin yoktur.
Düz kasların protein yapısı
• Genel olarak düz kaslar iskelet kaslarından daha
az protein içerirler
(110mg/g – 200mg/g)
• Miyozin miktarı düz kaslarda 20mg/g iken çizgili
kaslarda 80mg/g dır.
• Aktin miktarları ise hemen hemen aynıdır.
• Düz kaslarda troponin yoktur. İki farklı protein:
Kaldesmon ve kalponin bulunur.
• Düz kas hücreleri boylarının %80’ine
kadar kasılabilirler. İskelet
kaslarında ise bu kısalma %30 kadar
Kasılma
• Kasılmayı kalsiyum tetikler. Ancak, ince
filamenti değil, kalın filamente etki eder.
Kalsiyum nereden gelir?
• Kalsiyumun çoğu hücre dışından,
ekstrasellüler sıvıdan gelir.
• Nörotransmitterler, hormonlar ikinci
habercileri kullanarak Ca kanallarını açar ve
Ca ekstrasellüler sıvıdan girer.
• Bazı düz kaslarda da voltaja duyarlı Ca
kanalları açılır ve aksiyon potansiyeli
meydana gelir.
• Kalsiyum, kalmodilin denen bir proteine
bağlanır.
• Ca-kalmodulin kompleksi miyozini aktive
eder.
• Ca-kalmodulin MLCK (miyozin hafif zincir
kinazı aktifler.
• Kaldesmon molekülü aktine bağlı olduğu
zaman kasılmaya engel olan bir protein.
• Kalsiyum kalmodiline bağlandığı zaman
kaldesmon da aktine bağlandığı yerden
ayrılır.
• Bu ayrılma aktin ile miyozin etkileşmesine
izin verir.
• Düz kaslarda kasılma aksiyon potansiyeli ve
kalsiyum ile doğrudan ilişkilidir.
• Aksiyon potansiyeli süresi çizgili kastan
daha uzundur. Bu nedenle:
• kasılmanın başlaması için geçen süre
yaklaşık 10 ms.dir.
• Maksimum kasılma ise 500 ms sonra
görülür.
• Kalsiyum, ayrıca kalsiyumla ilişkili
potasyum kanallarını açarak kasılmanın
sonlanmasını sağlar.
Düz kaslar yavaş kasılır, yavaş gevşer.
Çapraz köprü döngüsü
• ATP yıkımı olmaksızın uzun süre stabil
kalabilir. Çünkü yavaş köprü döngüsü
vardır (yavaş ATPaz ve yavaş Ca kanalı)
HIZI VE ENERJİ KULLANIMI
• Kasılma iskelet kasından çok daha yavaştır.
Çünkü:
1.Çapraz köprü döngüsünün başlamasından
önce bir komponentin fosforilasyonu
gereklidir.
2. Miyozin ATPaz’ı daha yavaştır.
İçi boş organların duvarlarındaki düz kaslarda
kasılma iki aşamalı meydana gelir.
• Önce tonik olarak bir kasılma meydana
gelir
• Bunu takiben tıpkı çizgili kaslardaki gibi
kasın boyu kısalır.
Kasılma için tetikleme:
innervasyon +hormonlar
Otonom sistem ve/veya hormonlar:
a) Uyaran eksitatör yada inhibitör olabilir.
b) Örneğin, epinefrin: IP3 yoluyla düz
kaslarda kasılmaya neden olur. cAMP ve
Ca aracılığı ile gevşemeye neden olur.
Yani: YANIT, O DÜZ KASTAKİ
RESEPTÖRLERE BAĞLIDIR.
Düz kaslara etkili faktörler
Plastisite özelliği
• Bir parça düz kas gerilecek olursa, önce
gerimde bir artma gözlenir.
• Ancak gerilmiş olarak tutulursa kasın
gerimi gittikçe düşer.
• Bu gerim, bazen gerilmeden önce gösterdiği
gerime, hatta bunun altına kadar düşer.
• Düz kasın bu özelliğine kasın plastisitesi
denir.
Download