Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetlerimiz

advertisement
Vergi Hizmetleri
Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetlerimiz
Gümrük, Dolaylı Vergiler ve Dış Ticaret
Hizmetleri ekiplerimiz, çalışmalarında müşteri
memnuniyeti ve yüksek hizmet kalitesine
odaklanmış profesyonellerden oluşmaktadır.
Amacımız genelde karmaşık ve riskli olan
gümrük ve dış ticaret işlemlerinde sahip
olduğumuz global bilgi ve kaynakları, yerel
tecrübeyle harmanlayıp sizlerin hizmetine
sunmaktır.
• Gümrük işlemleri sırasında yüksek maliyetli gecikme,
anlaşmazlık veya daha kötü sonuçlar doğurabilecek
uyuşmazlıkların önüne geçebilmek amacıyla güncel
mevzuat ve uygulamalardan haberdar olunması
İthalat vergileri, dolaylı vergiler ve dış ticarete ilişkin
harcamalar, işletmelerin kârlılığı üzerinde doğrudan
etkilidir. Bu sebeple işletmeler uluslararası ticarete ilişkin
operasyonlarına daha yakından odaklanmaya başlamıştır.
Ancak uluslararası ticaret konusunda giderek daha da
karmaşık hale gelen düzenlemeler, işletmeler için riskli
çalışma alanları oluşturmaktadır. Bu düzenlemelere uyum
sağlayamamak veya maliyetleri azaltan bir fırsatı kaçırmak
işletmeleri ve bu işletmelerin gücünü ciddi anlamda olumsuz etkilemektedir. Gümrük, Dolaylı Vergiler ve Dış Ticaret
Hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarınıza göre aşağıdaki alanlarda sizlere destek vermekteyiz:
• Daha iyi ve güçlendirilmiş bir iç kontrol mekanizması
oluşturulması
• Sürekli değişen ve karmaşık bir yapıya sahip olan
gümrük düzenlemelerine uyum sağlamak
• Kâr marjını artırmak için gümrük, dolaylı vergiler ve dış
ticarete ilişkin maliyetleri azaltmak
• Gümrük Cezaları, Gümrük Denetimleri, Sonradan
Kontrol, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (AEO),
Gümrük Rejimleri, Serbest Bölgeler, Yatırım Teşvik,
Transfer Fiyatlandırması, Serbest Ticaret Antlaşmaları
ve Anti-Damping uygulamalarında Gümrük ve Dış
Ticaret kapsamında risk ve fırsat odaklı çözümler
üretmek
• Potansiyel riskleri daha açık görmek, tespit edilen
hatalara veya risklere ilişkin çözüm yollarını belirlemek
• Bir gümrük raporlama stratejisi oluşturarak şirketin
gümrük faaliyetlerinin kontrolünü gerçekleştirmek
• Para cezalarının önüne geçmek
• Gümrük Vergisi, KDV, KKDF gibi ithalde alınan vergi
ve eş etkili mali yüklere ilişkin tahakkuk ve cezalar
karşısında değerlendirmeler yapmak, itiraz, uzlaşma
veya dava seçeneklerini değerlendirmek
• En iyi uygulamanın takip edildiğinden emin olmak
• Vergi ve Cezalara karşı itiraz ve dava süreçlerinde
destek olmak, ihtilaf süreç yönetimi desteği vermek
• Her an olabilecek gümrük denetimlerine hazır olunması
• Gümrük ve dış ticaret işlemleriyle ilgili olarak personeli
eğitmek
• Gümrük Anlaşmazlıklarına İlişkin Danışmanlık Hizmetlerimiz • Gümrük İşlemlerinde Uyum Denetimi Hizmetlerimiz Gümrük idareleri ile olan anlaşmazlıklarınızın itiraz ve
Gümrük riskini öngörmenize, tanımlamanıza, analiz
dava süreçleri dahil her aşamasında firmanıza destek
etmenize, en aza indirmenize ve gelişmeye ihtiyaç
olarak, rahatlık ve güven sağlarız.
duyan alanları belirlemenize, bunun yanında fırsatları
• Gümrük Uzlaşma Sürecine İlişkin Hizmetlerimiz
tespit ederek kârlılığı artırmanıza yardımcı oluruz.
Gümrük cezalarına karşı izlenecek alternatif yol olan
• Sonradan Kontrol Danışmanlığı Hizmetlerimiz
gümrük uzlaşma sürecinde şirketlere stratejik destek
Gümrük ve Ticaret Müfettişleri tarafından
sağlarız.
gerçekleştirilen sonradan kontrolün her aşamasında
• YYS (AEO) Danışmanlık Hizmetlerimiz
firmanızın yanında yer alarak yol göstericilik yaparız.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusunda
• Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı Hizmetlerimiz
bulunacak şirketlerin durumunu değerlendirir, sertifika
Kararlarınızın, potansiyel sonuçlar bakımından her
alınması sürecinde iç denetim hizmeti de dahil destek
yönüyle değerlendirilmiş bilgiye dayanmasına imkân
olur, bunun yanı sıra sertifika sahibi şirketlerin mevcut
sağlayarak planlanan ya da devam etmekte olan
statülerinin devamı için yardımcı oluruz.
operasyonlarınızda güven sağlarız.
• Eğitim Programlarımız • Gümrük Due Diligence Hizmetlerimiz
Gümrük ve dış ticaret konularına ilişkin derin
Satılık şirketin gümrük ve dış ticaret işlemleri
bilgimizi, pratik tecrübelerimizle birleştirerek kapsamlı
bakımından yükümlülüklerine ilişkin çerçeveler çizerek,
seminerler, atölye çalışmaları ve eğitim programları
karar alıcıların doğru karar vermesine ya da gerekli
sunarız.
tedbirleri almasına yardımcı oluruz.
• Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (AEO)
Kapsamındaki Hizmetlerimiz a) GAP Analizi
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına başvuracak
şirketlere başvuru öncesinde durum analizi yapılarak
alınması gereken aksiyonlarıan belirlenmesinde destek
sağlarız.
Gümrük, Dolaylı Vergiler ve
b) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Başvuru ve Dış Ticaret Hizmetlerimize
Süreç Desteği
ilişkin sorularınız ve ayrıntılı
Sertifika başvurusundan belgenin alınmasına kadar
bilgi talepleriniz için
olan süreçte sizlere mevzuat ve uygulama odaklı destek
iletişim bilgilerimizden bize
vererek, belgenin alınması ve statünün korunması
ulaşabilirsiniz.
noktasında destek sağlarız.
Hizmetlerimiz:
İletişim:
Yetkin Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş.
Murat Palaoğlu
Vergi Bölümü, Şirket Ortağı
Gümrük ve Dış Ticaret
İstanbul, Türkiye
T: + 90 (216) 681 91 00
F: + 90 (216) 681 91 91
E: [email protected]
Hakan Uçak
Vergi Bölümü, Kıdemli Müdür
Gümrük ve Dış Ticaret
İstanbul, Türkiye
T: + 90 (216) 681 91 00
F: + 90 (216) 681 91 91
E: [email protected]
• Ürün Denetimi, Güvenliği ve Kalite Hizmetlerimiz İthalatı yapılan ürünlerin ithalat sonrası piyasa gözetimi
ve denetimi kapsamında gereklilikleri karşıladığına
emin olmanızda destek oluruz. İthalat esnasında
kalite gerekliliklerini belirlemenize ve standardizasyon
uygulamalarını karşılamanıza yardım ederiz.
• Dolaylı Vergiler Check-Up Hizmetlerimiz Alım ve satıma konu ürünlerinizin ve süreçlerinizin
KDV, ÖTV, Damga Vergisi, Gümrük Vergisi ve diğer
ithalat vergileri açısından incelemesini yapar, farklı
uygulamaları tespit eder, doğru vergi oranlarını ve
yöntemleri uygulamanıza yardımcı oluruz.
Daha fazla bilgi için
Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel
durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine
karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun
bir uzman görüşü almaksızın , bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir.
KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının
üye firmaları KPMG International Cooperative’e bağlıdır. KPMG International Cooperative
müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International
Cooperative’e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada
bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.
kpmgvergi.com kpmg.com.tr
© 2015 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative’in üyesi bir
Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli ticari
markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.
Download