6.1.3. Gemi Gürültüsü

advertisement
Su Altı Akustik Dalga Yayılımı & Sonar Sistemler
Dr. Serkan Aksoy
Gemi Gürültüsü
Gemi gürültüsü üç ana türde mevcuttur. Bunlar;
- Ana ve yardımcı makinelerden oluşan gürültü,
- Pervanelerden oluşan gürültü,
- Akışkan gürültüsü.
Örneğin; toplam gemi gürültüsü 10 kHz frekansında gemi hızına göre aşağıdaki gibi değişir.
Şekil 5.4. Gemi hızına göre gemi gürültüsü değişimi.
Bu şekil incelendiğinde 10 knot hızlarına kadar makine gürültüsü, 10 ile 20 knot’lık hızlara kadar akış
gürültüsü ve daha yüksek hızlarda pervane gürültüsünün etkin olduğu görülür. Yine kavitasyon ise çok
yüksek hızlarda daha etkindir.
Pervane gürültüsü
Hidrodinamik mekanizmaya dayalı olan bu gürültü öncelikle pervanenin mekanik titreşimlerinden (dar
bandlı), daha sonra kanat uçlarının ve/veya pervanenin kendisinin neden olduğu kavitasyon (geniş bandlı)
sebebi ile oluşur. Pervane gürültüsünün analiz edilebilmesi için
-
Pervane geometrisi,
Pervane iz bilgisi,
Pervanenin gemiye yerleşimi,
Gemi özellikleri bilinmelidir.
Akışkanlardan oluşan gürültü
Akışkan gürültüsü geminin gövdesi ile deniz suyunun etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu
kapsamda özellikle geminin su altında kalan kısımları ile ilgili olan akışkan gürültüsü örneğin sonar domu
civarlarında girdap gürültüsü ve diğer ikincil gürültüler vb. oluşur.
Download