Mimarlık Bölümü Ders Müfredatı

advertisement
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ (2010 DA MİMARLIK FAKÜLTESİ)
MİMARLIK BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM PLANI 2008-2013
LİSANS DERSLERİ
BİRİNCİ SINIF
Birinci Yarıyıl
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
101
103
105
107
109
111
MİM
180 Atatürk. İlkeleri ve
İnkılap Tarihi
181 Türkçe
182 Yabancı Dil (İngilizce)
MİM
MİM
Mimari Proje I
Bina Bilgisi I
Temel Tasar I
Mimari Anlatım I
Genel Matematik I
Yapı Elemanları
MİMS 121 Serbest Resim
MİMS 123 Maket
İkinci Yarıyıl
(4-4)6
(2-0)2
(2-2)3
(2-2)3
(2-0)2
(2-2)3
Z-YÖK
Z-YÖK
Z-YÖK
Z-YÖK
Z-YÖK
Z-BÖL
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
(2-0)2 Z-YÖK
(2-0)2 Z-YÖK MİM
(2-0)2 Z-YÖK MİM
(2-0)2 S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
102
104
106
110
112
Mimari Proje II
Bina Bilgisi II
Temel Tasar II
Genel Matematik II
Yapı Elemanları ve
Uygulama Projesi I
280 Atatürk. İlkeleri ve
İnkılap Tarihi
281 Türkçe
283 Yabancı Dil (İngilizce)
MİMS 122 Serbest Resim
MİMS 124 Mimari Tasarım ve
Çevre İlişkisi
(4-4)6
(2-0)2
(2-2)3
(2-0)2
Z-YÖK
Z-YÖK
Z-BÖL
Z-YÖK
(2-2)3 Z-BÖL
(2-0)2 Z-YÖK
(2-0)2 Z-YÖK
(2-0)2 Z-YÖK
(2-0)2 S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
İKİNCİ SINIF
Üçüncü Yarıyıl
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
201 Mimari Proje III
203 Bina Bilgisi III
205 Yapı Elemanları ve
Uygulama Projesi II
207 Yapı Malzemesi
209 Statik
211 Perspektif
MİMS 221 Mimarlıkta Form ve
Mekan Analizi
MİMS 223 Tarihsel Süreç İçinde
Konutlarda Mekansal
Oluşum
MİMS 225 Mobilya ve İç Mimari
Dördüncü Yarıyıl
(4-4)6 Z-YÖK
(2-0)2 Z-BÖL MİM 202 Mimari Proje IV
MİM 204 Bina Bilgisi IV
(2-2)3 Z-YÖK MİM 206 Yapı Elemanları ve
(1-2)2 Z-YÖK
Uygulama Projesi III
(2-0)2 Z-YÖK MİM 208 Mimarlık Tarihi I
(2-2)3 Z-BÖL MİM 210 Mukavemet
MIM 212 Şehirciliğe Giriş
(2-0)2 S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
MİMS 222 Tasarımda Mimari
Akımların Kullanılması
MİMS 226 Perspektifte Gölge
MİMS 228 Fiziksel Çevre Denetimi
MİMS 230 Şehir ve Çevre
(4-4)6 Z-YÖK
(2-0)2 Z-BÖL
(2-2)3
(2-2)3
(2-0)2
(2-0)2
Z-BÖL
Z-BÖL
Z-YÖK
Z-BOL
(2-0)2
(2-0)2
(2-0)2
(2-0)2
S-BÖL
S-BÖL
S-BÖL
S-BÖL
(4-4)6
(2-2)3
(2-2)3
(2-0)2
(2-2)3
Z-YÖK
Z-YÖK
Z-BÖL
Z-BÖL
Z-BÖL
ÜÇÜNCÜ SINIF
Beşinci Yarıyıl
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
301
303
305
307
309
MİM
MİM
MİMS
MİMS
MİMS
311
313
323
325
327
MİMS 329
Mimari Proje V
Yapı Statiği
Mimarlık Tarihi II
Şehircilik Projesi
Bilgisayar Destekli
Tasarım I
Çelik Yapılar
Çağdaş Strüktürler 1
Kentsel Koruma
Yapı Fiziği I
Mimarlık ve Ekolojik
Planlama
Yapılarda Güneş Enerjisi
Uygulamaları
Altıncı Yarıyıl
(4-4)6
(2-0)2
(2-2)3
(4-4)6
Z-YÖK
Z-YÖK
Z-YÖK
Z-YÖK
(2-2)3
(2-0)2
(2-0)2
(2-0)2
(2-0)2
Z-BÖL
Z-BÖL
Z-BÖL
S-BÖL
S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
MIM
302
304
306
308
310
312
MİM 314
MİMS 322
MİMS 326
MİMS 328
MİMS 330
(2-0)2 S-BÖL
MİMS 332
MİMS 334
MİMS 336
Mimari Proje VI
Betonarme
Rölöve Teknikleri
Mimarlık Tarihi III
Topoğrafya
Bilgisayar Destekli
Tasarım II
Çağdaş Strüktürler II
Yapı Donatımı
Tarihsel Yapılarda
Koruma-İşlevlendirme
Yapı Fiziği II
Depreme Dayanıklı Yapı
Tasarımı
Yapılarda İzolasyon
Sorunları
Mimaride Cephe Seçimi
Girişimcilik I
(2-2)3 Z-BÖL
(2-0)2 Z-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
DÖRDÜNCÜ SINIF
Yedinci Yarıyıl
MİM
MIM
MIM
401 Mimari Proje VII
403 İmar Hukuku
405 İstatistik
MİMS
MİMS
MİMS
MİMS
421
423
425
427
Bilgisayarla Tasarım III
Restorasyon ve Koruma
Aydınlatma
Mimaride Bahçe
Düzenleme- Peyzaj
MİMS 429 Girişimcilik II
Sekizinci Yarıyıl
(4-4)6 Z-YÖK MİM
(2-0)2 Z-BÖL
(2-0)2 Z-BÖL MİMS
MİMS
(2-0)2 S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL MİMS
(2-0)2 S-BÖL
402 Mimari Proje VIII
(4-4)6 Z-YÖK
422 Yapı Yönetimi ve Maliyeti (2-0)2 S-BÖL
424 Mimarlıkta Görsellik ve
Fotoğraf
(2-0)2 S-BÖL
426 Mimarlıkta Ekonomi
(2-0)2 S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
(2-0)2 S-BÖL
(MİMS) Seçmeli Ders’in okutulabilmesi, bölüm tarafından ilan edilmesine ve en az 8 öğrencinin seçimine bağlıdır.
LİSANS DERSLERİ VE İÇERİKLERİ
MİM 101 Mimari Proje I
MİM 106 Temel Tasar II
(4-4)6
Mekanın; algılama, yorumlama ve ilgili düşünceler
doğrultusundaki temel çizim ve modellerle anlatımının,
mimari mekanın; çevresi, bileşenleri ve insan eylemleri
analiz edilerek tüme-varım ve tümden-gelim yöntemleri
kullanılarak
küçük
tasarım
uygulamalarının
gerçekleştirilmesi.
(2-2)3
Model tanımı, mimarlıkta maket çalışmasının amacı
ve ön bilgiler, maket malzemeleri ve seçimi,
kesme- yapıştırma teknikleri ve uygulamalar, makette
ölçek kavramı, düzgün geometrik şekillerle ölçek
uygulaması, 1/500, 1/200, 1/100, 1/50 ölçekli maket
teknikleri ve uygulama, makette renk kavramı
MİM 103 Bina Bilgisi I
MİM 110 Genel Matematik II
(2-0)2
Bina bilgisinin mimarlık eğitimindeki yeri, mimarlık
kavramları, insan ve boyutları, kullanıcı gereksinmeleri,
insan-çevre ilişkisi, konuttaki asal etkinlikler ve etkinlik
alanlarının analizi, konut tipleri.
(2-0)2
Riemann anlamında belirli integral ve geometrik
uygulamalar, integrasyon yöntemleri ve belirli integralin
yaklaşık hesabı, eğrisel integral ve ağırlık merkezi, çok
değişkenli fonksiyonlar teorisine genel bakış, elemanter
diferansiyel denklemlere ilişkin çözümler
MİM 105 Temel Tasar I
(2-2)3
Temel tasar unsurları (çizgi, yön, biçim, doku, renk,
aralık, değer, gölge, ışık), temel tasar ilkeleri (tekrar,
zıtlık, uyum, kuram, egemenlik, denge, birlik), şekil ve
zemin ilişkileri (derinlik, çizgisellik, benzerlik,
saydamlık) konularının uygulamalı olarak tanıtılması
MİM 107 Mimari Anlatım I
(2-2)3
Mimari çizim, araç ve gereçlerinin tanıtımı ve kullanma
ilkeleri, izdüşüm kavramı ve ölçeğin anlatılması ve
uygulanması, nokta, doğru, düzlem ve değişik
konumdaki çizim izdüşümleri ve ilişkileri, çeşitli
ölçeklerdeki çizim tekniklerinin anlatımı, mimarlıkta
plan, görünüş ve kesit çizimleri, mimari projelerin
ölçülendirilmesi
MİM 112 Yapı Elemanları ve Uygulama Projesi I
(2-2)3
Döşemeler, tonoz ve kubbeler, çelik putrelli döşemeler,
beton ve betonarme dolgu döşemeler, betonarme
döşemeler, döşeme kaplamaları, merdivenler; merdiven
yapım sistemleri, merdiven kaplamaları, korkuluk ve
küpeşteler, merdiven dengelemesi ve bunlara ait detay
projelerinin yapılması
MİM 201 Mimari Proje III
(4-4)6
Tek amaçlı bir yapının yakın çevresi ile bağlantılı olarak
işlevsel ve mekansal özelliklerinin analizi, ahşap, yığma
ya da betonarme karkas gibi taşıyıcı sistem tasarımı,
malzeme ve yapı teknolojisini içeren çözümlerin uygun
teknikle anlatımı
Ön şart: Mim 102
MİM 109 Genel Matematik I
(2-0)2
Reel ve komplex sayılar, lineer denklem sistemleri, reel
dizi ve seriler, tek değişkenli fonksiyonlarda limit,
türev, diferansiyel, süreklilik, Rollo ve ortalama değer
teoremleri, Taylor ve Maclaurin serileri, maximum ve
minimum problemleri, koordinat dönüşümleri, eğrilik
ve eğrilik merkezleri kavramları
MİM 111 Yapı Elemanları
(2-2)3
Kavramlar (yapı, strüktür, sistem), geleneksel
strüktürlerde yapılar (yığma, karkas, karma), temeller;
zemin türleri, zemin inceleme yöntemleri, temel
sistemleri, kazılar, su ve nem yalıtımı, duvarlar, bacalar,
çatılar, merdiven hesaplamaları
MİM 203 Bina Bilgisi III
(2-0)2
Konutun, eğitim, kültür, konaklama, küçük endüstri
binalarının tanımı ve amaçları, program ve işlev
şemaları, tasarım örnekleri ve bilgi kaynaklarının
tanıtımı
MİM 205 Yapı Elemanları ve Uygulama Projesi II
(2-2)3
Çatılar; çatı biçimleri, çatı sistemleri, çatı örtüleri; doğal
gereçler, yapay çatı örtü gereçleri, tenekecilik işleri, az
eğimli, üzerinde gezilemeyen az eğimli ve üzerinde
gezilebilir çatılar, buhar yalıtımı, ahşap karkas yapılar,
ahşap karkas duvarlar, yapılarda hareket derzleri; ısısal
hareketler, oturma hareketleri, derzlerin tasarımı, derz
gereçleri, derz yapımı ve detay projelerinin yapılması
MİM 102 Mimari Proje II
(4-4)6
Tek amaçlı, en çok iki katlı ya da merdivenle bağlı iki
döşeme düzenli yığma konut yapısının çevresi ile
bağlantılı olarak işlevsel, mekansal ve yapısal
özellilerinin analizi ve bunların sentezinin uygun ölçek
ve teknikte proje ve maketle ifadesi
Ön şart: Mim 101
MİM 207 Yapı Malzemesi
(1-2)2
Yapı malzemesi gereksinimi, tanımı, gelişimi ve
özellikleri, doğal ve yapay lifler, ahşap, doğal taşlar,
demir, çelik, alüminyum ve diğer metaller, alaşımlar,
seramik malzemeler, cam, kireç, alçı, çimento,
agregalar, karışımlar, harçlar, beton, sentetikler ve
boyalar
MİM 104 Bina Bilgisi II
(2-0)2
Tasarımda biçim özellikleri ile ilgili kavramlar (birlik,
ölçü, modül kavramları ), tasarımın oluşumu (bilgi
toplama, problem belirleme, alternatif çözümler arama,
karar verme, değerlendirme) ve proje aşamalarında (ön
proje, kesin proje ve uygulama projesi) uygulanan
yöntemler ve teknikler
MİM 209 Statik
(2-0)2
Giriş, kuvvet kavramı, bir noktada kesişen kuvvetler,
paralel kuvvetler, kuvvet çifti ve moment, düzlem
kuvvetlerinin genel hali, ağırlık merkezi, mesnetler,
yükler, sürtünme, kafes sistemler, kablolar, atalet
momenti
MİM 211 Perspektif
MİM 303 Yapı Statiği
(2-2)3
Perspektifin mimarlıktaki yeri ve önemi, perspektif
türleri ve kullanıldığı yerler, paralel perspektif
(kavalyer, militer, izometrik, dimetrik, trimetrik)
kuralları ve uygulanması, merkezi perspektif
kurallarının iç ve dış merkezi perspektif uygulamaları
ile pekiştirilmesi, serbest perspektif, çeşitli mimari
yapılar üzerinde uygulamalar
(2-0)2
Genel bilgiler, izostatik sistemlerin sabit yüklere göre
hesabı, basit kiriş ve çerçeveler, konsol kiriş ve
çerçeveler, çıkmalı kiriş ve çerçeveler, çatı makasları,
hiperstatik kavramı, yerdeğiştirme hesapları, kuvvet
yöntemi, moment dağıtma (Cross) yöntemi
MİM 202 Mimari Proje IV
(4-4)6
Kent ilişkileri, yönetmelikler, düşey sirkülasyon, bina
güvenliği sorunlarının uygulamalı olarak tanıtılıp
işleneceği çok katlı binaların tasarım çözümleri
Ön şart: Mim 201
MİM 204 Bina Bilgisi IV
(2-0)2
Kültür, tiyatro, müze, sergi salonları, kütüphane ve spor
salonu gibi binaların tanımı, türleri, işlev şemaları,
tasarım kriterleri, tasarım örnekleri ve bilgi
kaynaklarının tanıtımı
MİM 206 Yapı Elemanları ve Uygulama Projesi III
(2-2)3
Kaba yapı-ince yapı kavramları, ayrıntılı çözme ilkeleri,
ayrıntılı gereç ilişkileri, mekan-boşluk, kapı-pencere
çözüm ilkeleri ve türleri, duvar kaplamaları, asma
tavanlar ve tavan kaplamaları, konular ile ilgili detay
projelerinin yapılması
MİM 208 Mimarlık Tarihi I
(2-2)3
İnsanın temel etkinliklerinden biri olan sanatın
tanımlanması, sanatın doğuşu, mimarlığın tarihsel
gelişim süreci analizi, dönemlere göre biçimleniş
nedenlerinin araştırılması,Tarih Öncesi ,İlk Çağ ,Mısır,
Mezopotamya, Grek, Hellenistik, Roma, Bizans
dönemini kapsayan Anadolu medeniyetleri mimarisini
içeren konuların tanıtımı
MİM 210 Mukavemet
(2-0)2
Kavramlar, ilkeler, iç kuvvetler, gerilmeler, şekil
değiştirmeler, çubukların mukavemeti, normal kuvvet
etkisi, kesme kuvvet etkisi, burulma momenti etkisi,
eğilme momenti etkisi, eğilmede deformasyon, elastik
eğri, kesmeli eğilme etkisi, bileşik eğilme, burkulma
MİM 212 Şehircilik
(2-0)2
Şehirleşme ve planlama süreci, şehirleşmeye etki eden
disiplinler, şehirsel koruma ve yenileme, şehirsel
tasarım, imar planlama süreci, TAKS ve KAKS olgusu,
mimarlık- şehircilik ilişkisi ve etkileşimi
MİM 301 Mimari Proje V
(4-4)6
Farklı taşıyıcı sistem bölümlerini (betonarme, ahşap,
çelik iskelet) strüktürleri ya da karmaşık sistemleri
içeren çözümlerle yapının tüm birleşim noktaları ve
diğer yapı elemanlarının 1/100, 1/50, 1/20, 1/10, 1/5,
1/1 ölçeklerinde detaylandırılarak tekniğine uygun
ifadelendirilmesi
Ön şart: Mim 202
MİM 305 Mimarlık Tarihi II
(2-2)3
İslam Mimarisi, Anadolu Selçuklu, Beylikler, Erken
Osmanlı Mimarisi, Klasik Osmanlı Dönemi ve sonrası
Mimarlığı ve tanıtımı
MİM 307 Şehircilik Projesi
(4-4)6
Teorik bilgiler ışığında, topoğrafyası belli bir
arazi üzerinde (mevcut şehir dokusu içerisinde ya da
tamamen yeni iskan edilecek bir alanda) yeni
düzenleme, şehir yenileme, eski doku üzerinde ulaşım
planlaması, yaya yolları ve meydanların düzenlenmesi
tasarımı 1/5000, 1/1000 ve 1/500 ölçeklerinde çizim ve
maketleriyle ifadesi
MİM 309 Bilgisayar Destekli Tasarım I
(2-2)3
Autocad’e giriş, el ile ve bilgisayarla yapılan
çizimlerdeki
farklılıklar,
Autocad
çiziminin
oluşturulması için gerekli ekipmanlar, Autocad
oturumuna başlama, koordinat sistemleri, komut
girişleri, veri girişleri ve komutların tanıtılması,
Autocad menüsünün tanıtımı, öğe çizim ve düzenleme
komutlarının tanıtımı ve uygulamaları, görüntü
kontrolleri, Autocad çiziminin oluşturulması ve
görüntüleme, basit şekillerin çizimi ve çiziciye
aktarılması
MİM313 Çağdaş Strüktürler I
(2-0)2
Sistem,yapı,strüktür,konstrüksiyon,teknoloji tanımları,
büyük açıklık gerektiren yapıların çözümü,geleneksel
taşıyıcı sistemlerin yetersizliği, teknolojik gelişmeler ve
yeni sistem olanakları ile yüzeysel,uzay kafes, asma
germe ve şişirme strüktürlerinin örneklerle tanıtılması
MİM 302 Mimari Proje VI
(4-4)6
Karmaşık ve yeni işlevlere yönelik, az ve çok katlı kitle
kompozisyonları ile değişik taşıyıcı sistem seçimleri
gerektiren
bina
komplekslerinin
tasarımı
ve
geliştirilmesi
Ön şart: Mim 301
MİM 304 Betonarme
(2-2)3
Betonarmeye giriş, betonun malzeme olarak özellikleri,
betonla donatım arasındaki bağ kuvveti, aderans,
betonarme
hesaplarında
kullanılan
hipotezler,
standartlar ve yönetmelikler, eksenel kuvvet etkisinde
betonarme kesitler, kolon hesapları, basit ve bileşik
eğilme etkisindeki betonarme kesitler, kirişlerin kesme
kuvvetine göre hesapları, döşemelerin hesabı,
betonarme temeller
MİM 306 Rölöve Teknikleri
(2-2)3
Fiziksel çevre analizi, çevre inceleme ve algılama
teknikleri,
mevcut
tarihi
çevreyi
belgeleme,
fotoğraflama, kentsel çevre analizleri, ölçme yöntemleri,
bir yapının sosyal-ekonomik ve kültürel değerler,
gelenekler, tasarım ilkeleri, taşıyıcı sistem, malzeme ve
yapım teknikleri açısından analizi ve mesleki dille ifade
edilmesi
MİM 308 Mimarlık Tarihi III
(2-0)2
Roman, Gotik, Rönesans ve Barok dönemleri mimarlığı,
politik,
ekonomik, dinsel etkenleri,
Endüstri
Devrimi’nin mimarlık üzerindeki etkileri, Arts and
Crafts hareketi, Eklektisizmin yayılması, Art
Nouveau’nun etkileri, Werkbund, Bauhaus, XIX.yy.
Modern Mimarisi, Modernizm’in yayılması, mimarları,
Postmodernizm ve Dekonstrüktivizm
MİM 310 Topoğrafya
(2-2)3
Topoğrafyaya giriş, ölçü birimleri, ölçekler, basit ölçü
araçları, konum planları, teodolit ve nivolar, poligon
hesapları, kotların ölçülmesi, enine ve boyuna kesitler,
kotlu ve tesviye eğrilerinin planları, doğru ve eğriler ile
planların aplikasyonu
MİM 401 Mimari Proje VII
(4-4)6
Karmaşık, çevreye uyum, çok işlevli tasarlama
problemlerini içeren bir konunun (yapı, şehircilik,
restorasyon, mimarlık tarihi) tekniğine uygun ifadesi.
Ön şart: Mim 302
MİM 403 İmar Hukuku
(2-0)2
İmar Hukuku’nun tanımı, kapsamı, kaynakları ve imarla
ilgili örgütsel yapı, şehir planlaması, imar planlarının
yapımı ve plan değişikliği, imar planlarının
uygulanması (İ.K. 42. Madde uygulamaları), imar
planında birleştirme ve ayırma, yapıya zorlanma ve yapı
yasağı, yapılanma koşullarını düzenleyen yasal
kaynaklar, yapı izni ve denetimi, izinsiz ve izin
belgesine aykırı yapılar, imar affı ve teknik sorumluluk,
Danıştay ve Yerel İdare Mahkemelerine ait kararların
MİM 405 İstatistik
MİM 312 Bilgisayar Destekli Tasarım II
(2-2)3
İki ve üç boyutlu çizimler için gerekli komutlar ve çizim
uygulamaları, tasarlanan bir binanın; plan, kesit,
görünüş, perspektif, katı modelleme ve detayları ile
çizilmesi ve çıktılarının alınması
MİM 314 Çağdaş Strüktürler II
(2-0)2
Yapılarda geniş açıklıklı yapıların çözümlenmesi ve
detaylandırılması amaçlanmıştır. Öğrencilerin hem
öğrenim hayatlarında hem de gelecek mesleki
yaşamlarında geniş açıklıklı yapıların projelendirilmesi
ve detaylandırılmasında yönlendirici olması bu dersle
sağlanmış olacaktır.
(2-0)2
İstatistiğin mimarlıktaki önemi, verilerin düzenlenmesi
ve analizi, merkezi eğilim ölçüleri, aritmetik ortalama,
orta değer, tepe değer, geometrik ortalama, harmonik
ortalama ve varyans, beklenen değer ve varyans,
permitasyon ve kombinasyon, olasılık ve koşullu
olasılık, Bayes teoremi, rastgele değişkenler, sürekli
rastgele değişkenlerin dağılımı, kesikli rastgele
değişkenlerin dağılımı, iki boyutlu rastgele değişkenler,
normal dağılım, birim normal dağılım, örneklerin
dağılımı ve tahmin etme
MİM 402 Mimari Proje VIII
(4-4)6
Mesleki eğitim sürecinde belirli bir mimari sorunun,
yaklaşım, geliştirme ve sonuçlandırma aşamaları ile
değerlendirilmesi, Lisans Diploması talebindeki mimar
adaylarının hak ve sorumluluklarını gerekli düzeyde
kullanabileceklerinin sınanması amacıyla nitelikli bir
mimari
projenin
tekniğine
uygun
olarak
ifadelendirilmesi
Ön şart: Mim 401, 1.ve 2 . sınıftaki (ilk dört yarıyıl)
bütün derslerden başarılı olmak
SEÇMELİ LİSANS DERSLERİ VE İÇERİKLERİ
MİMS 185-285 Beden Eğitimi
(2-0)2
Programı, Y.Ö.K. tarafından belirlenmiştir
MİMS 121-122 Serbest Resim
(2-0)2
Serbest elle üç boyutlu görüş ve ölçü kavramı,
perspektifte gölge, renk ve biçim anlayışları, temel tasar
ilkeleri
MİMS 123 Maket
(2-0)2
Maket araç ve gereçlerinin tanıtımı ve kullanılması,
çeşitli ölçeklerdeki maket teknikleri
ve çözümlerin algılanması ve değerlendirilmesine yönelik
teorik tabanın oluşturulması, pasif iklimlendirmeye
dayalı iklim ve enerji bilincine sahip anlayış ve tasarım
stratejilerinin geliştirilmesi, pasif ısıtma ve serinletmenin
teorik zemini, çeşitli ülkelerden verilen önemli pasif
güneş mimarisi uygulamaları
MİMS 230 Şehir ve Çevre
(2-0)2
Şehir ve içinde yer aldığı çevrenin tanımı, önemi, tarihsel
süreci ve mimarlık olgusu ile olan etkileşimi, mimarlığın
şehir ve çevre ile olan bütünlüğünün incelenmesi,
şehirleşme ve çevre olgularının öğrencilerin de
katılımında bulundukları çeşitli uygulamalar
MİMS 124 Mimari Tasarım ve Çevre İlişkisi
(2-0)2
İnsan-çevre ilişkileri, mimari çevreyi oluştururken
tasarımı etkileyen doğal, yapay, tarihi, toplumsal çevre
verilerinin tanımlanması ve örneklenmesi, sonuçta ortaya
çıkan görsel çevrenin değerlendirilmesi, gelenekselden
günümüze tasarım çevre ilişkilerinin değişkenliği,
süreçleri, tasarıma etkileri
MİMS 323 Kentsel Koruma
(2-0)2
Dünya ölçeğinde koruma olgusu, anlamı ve süreci,
koruma olgusunun mimarlık, şehircilik ve diğer bilim
dalları ile ilişkisi, bilinen koruma çalışmaları; plan, proje
ve uygulamalarına yönelik örneklerin (ülkemizdeki
koruma
örneklerinden
Safranbolu)
tanıtılması,
Diyarbakır’da koruma
MİMS 221 Mimarlıkta Form ve Mekan Analizi
(2-0)2
Mimari tasarım ve mekan organizasyonu, mekan ve form
analizlerinin amaç ve kapsamı, mekan oluşumunda
etkileşimler, mekan düzenleme prensipleri ve tasarım
öğeleri ilişkisi, iki ve üç boyutlu mekan düzenleme
prensipleri, fonksiyon, form ve mekan ilişkilerinin
tanımlanması
MİMS 223 Tarihsel Süreç İçinde Konutlarda
Mekansal Oluşum
(2-0)2
Tarihsel süreç, ilk çağlardan başlayarak Anadolu konut
kültürünün oluşumundaki mekansal oluşum kriterlerinin
analizi
MİMS 225 Mobilya ve İç Mimari
(2-0)2
Görsel olgu, proporsiyon, ölçek, doku, malzeme, ışık ve
renk, akustik, çevre kavramlarının tanımlanması, hacmin
iç mekan donatımı, sabit ve hareketli mobilyalar, form
araştırmaları, malzeme, renk-doku etkileri, işlev
araştırma, işlevler ve ilişkiler sistemi, insan-eylem-biçim
ilişkileri, iç mekan düzenlenmesine yönelik uygulamalar
MİMS 222 Tasarımda Mimari Akımların
Kullanılması
(2-0)2
XX.yy. mimari akımlarının, mimarları ve yapılarıyla
tanıtılması, mimaride akımların esin kaynağı olarak nasıl
kullanılabileceğinin görsel olarak analizi
MİMS 226 Perspektifte Gölge
(2-0)2
Mimari projelerdeki plan ve görünüşlerde, paralel ve
merkezi perspektif çizimlerinde gölge kurallarının
tanımlanması ve uygulanması
MİMS 325 Yapı Fiziği I
(2-0)2
Isısal konfor etkenlerinin tasarım sürecindeki yeri, güneş
ışınımlarından yararlanma ve korunmada kullanılan
yöntemler, yapı kabuğunun ısı ve nem geçişine ilişkin
özelliklerin incelenmesi, yapı kabuğunda görünür ve gizli
yoğuşma ve önlenmesi, yapı içi-dışı gürültüler, gürültü
denetiminde temel ilkeler, kabul edilebilir gürültü
düzeyleri, sesin; yansıması, yutulması, geçmesi ve
geçmede denetim
MİMS 327 Mimarlık ve Ekolojik Planlama
(2-0)2
Mimari tasarım sürecinde doğal ve yapay çevre
ilişkilerinin tanıtılması, tasarım kararlarının ekosisteme
uygunluğu, ekolojik planlama ilkeleri ve yapay çevrenin
oluşturduğu çevre sorunları, bu sorunların tasarım karar
aşamasında nasıl önleneceği, doğal çevre verilerinin
ekolojik yaklaşımla tasarımda kullanılması
MİMS 329 Yapılarda Güneş Enerjisi Uygulamaları
(2-0)2
Güneş enerjisinin enerji kaynakları içindeki yeri, değişik
amaçlar için yararlanma yöntemleri, güneş enerjisinden
yararlanan yapıların tasarımındaki temel kriterler
MİMS 322 Yapı Donatımı
(2-0)2
Yapı ile ilgili çeşitli tesisat konularında temel ilkeler, su
tesisatı, temiz su elde edilmesi, yapı içindeki dağıtım
sistemleri, pis su tesisatının genel sistemleri, ıslak hacim
(mutfak, tuvalet ve banyo) tesisatları, kanalizasyon ve
arıtma sistemleri, ıslak hacim tesisatlarında kullanılan
araç
ve
gereçler.
Isıtma,
havalandırma
ve
iklimlendirmeye giriş, ısı geçişi ilkeleri, ısıtma sistemleri
ve temel özellikleri, havalandırma (doğal ve yapay)
ilkeleri, iklimlendirme sistemleri ve özellikleri
MİMS 228 Fiziksel Çevre Denetimi
(2-0)2
Mikro klima, bina geometrisi, yönlenme, plan
organizasyonu ve yapı kabuğu v.b. gibi değişik tasarım
değişkenlerinin iç çevre konforunu minimum enerji
kullanarak sağlayacak şekilde optimizasyonu iklim ve
enerji bilincine dayalı bir çevre denetimi anlayışının ve
tabanın oluşturulması, bina kabuğuna ilişkin işlev, sorun
MİMS 326 Tarihsel Yapılarda Koruma-İşlevlendirme
(2-0)2
Özgün işlevini kaybetmiş yapılara güncel işlev verilmesi,
binanın içinde bulunduğu çevrenin gereksinmelerinin
araştırılması,
binanın
ait
olduğu
tipolojinin
incelenmesi,bina bünyesinde teknik ve yasal verilerle
yapılabilecek değişikliklerin araştırılması
MİMS 328 Yapı Fiziği II
(2-0)2
Hacim akustiğinin mimarideki önemi, salonların fiziksel
oluşumuna ve iç planlamasına akustiğin etkisi, salonların
iç yüzey gereçlerinin seçimi, aydınlatmanın mimari
önemi, ışığın yansıma, yutulma ve geçmesine ilişkin
temel özellikleri, aydınlığın niteliği ve niceliği, ışık
kaynakları ve aydınlatma aygıtları, aydınlatma
düzenlerinin kurulması ve işlevlere bağlı örnekler, rengin
bileşenleri, kapalı mekanda ışık-renk ilişkisi, renk
düzenleme ilkeleri
yapılan koruma ve restorasyon çalışmaları,
çalışması, restorasyon projesi uygulaması
saha
MİMS 425 Aydınlatma
(2-0)2
Aydınlatmanın konusu, türleri, ışığın fiziksel özellikleri,
fotometrik büyüklükler ve yasalar, göz, görsel konfor
etkenleri ve koşulları, doğal aydınlatma ve bu sistemlerin
tasarım parametreleri, yapma aydınlatmada ışık kaynağı,
aygıt ve türleri, yapma aydınlatmada tasarım
parametreleri, bütünleşik aydınlatma sistemine ilişkin
hesaplama yöntemleri
MİMS 330 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
(2-0)2
Depremin önceden bilinmesi ve alarma geçme konusunda
bilimsel ve sosyal sorunlar, deprem yönetmelikleri ve
katsayıları, deprem kuvvetlerinin yapıya etkisi, depreme
karşı dayanıklı mimari tasarım ilkeleri, prefabrik yapılar,
zemin ve deprem hasarları
MİMS 332 Yapılarda İzolasyon Sorunları
(2-0)2
Yapıda yer alan başlıca izolasyon sorunlarının tanımı ve
oluşum nedenleri, yapı için önemi, yapıda su-nem, ısınem, ses sorunlarının neler olabileceği, yapıya etkileri,
izolasyonların nasıl ve ne tür malzemelerle
yapılabileceği, kullanılan izolasyon malzemelerinin
gelişimi ve günümüzdeki son durumları
MİMS 334 Mimaride Cephe Seçimi
(2-0)2
Cephe kavramı ve mimarideki önemi, cephenin dünü ve
bugünü arasındaki değişimi, ilk yapıdan bugüne cephenin
oluşumunda etken olan etmenler, farklı akımların
cepheye etkisi, sanat ve mimari cephe ilişkisi,
malzemenin, fonksiyonun, çevrenin v.b. cepheye etkileri,
yüksek teknoloji mimarisinin cepheye yansıması,
giydirme cepheler, mimaride cephenin son geldiği
duruma örnekler
MİMS 336 Girişimcilik I
(2-0)2
Temel kavramlar, girişimciliğin tanımı ve özellikleri,
şirket türleri, organize sanayinin genel yapısı, girişimcilik
ile ilgili kurum ve kuruluşların tanımı, iş kurma sürecinin
temel adımları, iş kurma fikri üzerine anket çalışması
MİMS 427 Mimaride Bahçe Düzenleme-Peyzaj
(2-0)2
Peyzaj planlamasının tarihsel gelişimi, temel ilkeleri ve
planlama aşamaları, ev bahçeleri, mekan organizasyonu,
mekanda sirkülasyon, kentsel mobilya ve donanım,
döşeme elemanları, basamak ve bordürler, duvar ve
çitler, pergolalar, donatı elemanları, spor ve çocuk oyun
alanları,
basit
yapılar,
bitki
materyallerinin
sınıflandırılması, bitki materyallerinin dendrolojik
özellikleri, bitki örnekleri, peyzaj mimarlığında cansız
yapı malzemesi
MİMS 429 Girişimcilik II
(2-0)2
Yapılabilirlik araştırması, girişimcilik potansiyeli
belirleme, iş fikri belirleme, iş ve pazarlama planı
hazırlama
MİMS 422 Yapı Yönetimi ve Maliyeti
(2-0)2
Yapı ekonomisinin tanımı, maliyeti oluşturan unsurlar,
yapı hazırlık (planlama ve finansman kaynakları sağlama,
yer seçimi, kamulaştırma ve ölçmeler, imar durumu
belgesi, proje hazırlama dönemleri, yapı ruhsatı,
arşivleme sistemleri, metraj birim fiyat tarifleri, rayiçler,
analizler, kazı hacim hesapları, taşıma bedelleri hesapları,
keşif düzenleme, ihale dosyası düzenleme, ihale evrakı ve
işlemleri, tekliflerin değerlendirilmesi) ve sözleşme
uygulama işleri (şantiye planlaması, yer teslimi, iş süresi
iş programı, sabit ve değişken fiyat sistemleri, gecikme
tazminatı ve erken bitirme pirimleri, rölöve ve
ataşmanlar, rapor defterleri, sitüasyon ödemeleri, kesin
hesap, geçici ve kesin kabuller), uygulamalar, kanun ve
yönetmeliklerin tanıtılması
MİMS 421 Bilgisayarla Tasarım III
MİMS 424 Mimarlıkta Görsellik ve Fotoğraf
(2-0)2
3D Studio ortamının tanıtılması, animasyon teknikleri ve
ilgili komutların tanıtımı ve uygulamaları, internet
ortamında mimarlık
(2-0)2
Görsellik, fotoğraf ve mimarlık ilişkisi, fotoğrafın
mimarideki yeri, fotoğraf; olgusu, tanımı, tarihi ve
araçları, fotoğrafta ışık ve kompozisyon
MİMS 423 Restorasyon ve Koruma
MİMS 426 Mimarlıkta Ekonomi
(2-0)2
Ülkemizde varolan tarihi anıtların, mimari ve kültürel
mirasın korunması, sağlıklı kullanımı, Sit ölçeğinde
koruma kavramı, tek yapı, yapı grupları ve kent
ölçeğinde koruma çalışmaları yöntemi, ülkemizde
(2-0)2
Temel ekonomi, ekonomik sistemler ve kavramlar,
ekonomi politikaları, sosyo ekonomik ilişkiler, tasarımda
geçişli mobil kullanım ekonomisi, mimaride amortisman,
tasarımda ve malzeme seçiminde ekonomiklik ve
standardizasyon
Download