2. Hawaii tipi etkinlik (Hawaiian type activity)

advertisement
Volkanoloji 2002-2003
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
2. Hawaii tipi etkinlik
(Hawaiian type activity)
‘
‘ Hawaii tipi etkinlik, volkanik etkinlikler arasında
en yumuşak ve sakin olanıdır ve adını Hawaii
adasındaki volkanlardan (Kilauea, Mauna Loa ve
Mauna Kea gibi) almıştır.
‘ Pasifik okyanusunun ortasında bulunmaları
nedeniyle bu volkanlardan çıkan lavlar bazaltiktir
ve okyanus adası bazaltlarına (OIB: ocean island
basalts) en iyi örneği teşkil ederler. Yüksek
sıcaklıktaki (1000-1200 °C) bu toleyitik lavların
viskoziteleri diğer lavlara nazaran oldukça
düşüktür.
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
360
Hawaii bazaltları çok az oranda volatil
(uçucu) içermelerine karşın (ağırlıkça
%1’de az), yüzlerce metre yükseklikte lav
fıskiyeleri (lava fountains) oluşturabilirler.
Fıskiyeler nadiren 500 m hatta 1.5 km
yüksekliğe ulaşabilir. Başlangıçta bu bir
çelişki gibi gelebilir ancak bu paradoksun
başlıca üç nedeni vardır:
1.
2.
Mehmet Keskin
Büyük hacimde bazalt aynı anda yüzeye
ulaşarak püskürürse, lavın iç basıncı
nedeniyle bir lav fı
fıskiyesi oluşabilir.
Magmadan ayrılan uçucular, difüzyon ile
magma odasının tavan kısmında birikirler ve
tavanda gazca zengin bir zon oluştururlar.
Püskürmelerin tetik mekanizmasını oluşturan
ve başlangıcında yüzeye ilk ulaşan bu
zondaki magmadır.
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
Bu nedenle püskürmelerin özellikle başlangıç
evresinde lavlar içinde çözünmüş halde bulunan
gaz miktarı oldukça fazladır. Bu evrelerde büyük
lav fıskiyeleri oluşabilir. Püskürmenin ileri
evrelerinde gaza doygun kesimin tüketilmesiyle
gazca fakir magma yüzeye ulaşır ve fıskiye
oluşturmaksızın sakince akarak çıkış
merkezinden uzaklaşır.
3. Magma içindeki çözünmüş gazların moleküler
ağırlıklarının düşük olması, magmanın ağırlıkça
çok küçük bir bölümünü oluşturmalarına rağmen
bu gazların moleküler olarak önemli bir orana
sahip olmalarına neden olur. (Ör: Bir dedorant
kutusundaki gazın parfüm sıvısına oranı ağırlıkça
çok küçük olmasına rağmen, bu sıvının tümünü
kutu dışına püskürten bu gazdır. Çünkü, yüksek
basınçta çok az yer kaplayan gaz, basıç
düştüğünde büyük hacimlere ulaşır).
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
362
361
Volkanoloji Ders: 5
‘Hawaii tipi bazaltların viskozitesi ve
yenilme dirençleri (yield strength) oldukça
düşüktür ve bu nedenle diğer lavlara
nazaran Newtonian akışkanlara daha yakın
özellikler sergilerler.
‘Hawaii tipi etkinliklerde çözülmüş gazların
magmanın vesiküllenmesi ve parçalara
ayrılmasındaki etkileri büyük patlamalar
olmaksızın gelişir.
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
363
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
Fıskiyelerin oluşumu
‘ Aynı bir kola şişesinin ağzına parmağınızla
kapatarak çalkaladığınızda ve parmağınızı
açtığınızda ortaya çıkan püskürme olayında
olduğu gibi (eminim birçoğunuz volkanik
etkinliği kabaca simüle eden bu deneyi
çocukluğumuzda uygulamış ve püsküren
köpüğün yarattığı “çevre sorunları” nedeniyle de
büyüklerinizle problemler yaşamışsınızdır),
‘ Hawaii tipi volkanizmada bazik magmadan
yükselerek ayrılan gazlar, lavları bacadan yukarı
doğru püskürür ve ateş fıskiyelerini (fire
fountain) oluşturur.
Mehmet Keskin
Ders: 5b
Volkanoloji Ders: 5
364
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
365
1
Volkanoloji 2002-2003
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘ Sprey şeklindeki bu püskürmeler yüzlerce metre
yüksekliğe erişebilir.
‘ 1986 yılında Japon adası Oshima’da Hawaii tipi
fıskiyelerin yüksekliği 1600 m’ye ulaşmıştır.
Fıskiyeler çok kısa süreli olaylar değildirler;
fıskiyelerin yerlerini sakin lav akıntılarına
bırakmaları saatlerce sürebilir.
‘ Fıskiyenin en üst kesiminde küçük lav
parçacıkları rüzgar ile taşınarak rüzgar yönünde
sıcak lav parçaları ve katı (bomba ve lapilli
boyunda) materyalin sağnak gibi yağdığı, rüzgara
göre sık sık yer değiştiren kızgın piroklastik
döküntü perdeleri oluştururlar.
Mehmet Keskin
366
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
367
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
Pele’
Pele’nin saçları
açları
Pele’
Pele’nin gözyaşları
Aknelitler
Mehmet Keskin
368
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
Etna’nın Hawaii tipi püskürmesi ve lav fıskiyesinin oluşumu.
Mehmet Keskin
Ders: 5b
Volkanoloji Ders: 5
369
Volkanoloji Ders: 5
Etna’nın Hawaii tipi püskürmesi ve lav fıskiyesinin oluşumu.
370
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
371
2
Volkanoloji 2002-2003
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘ Kitle püskürme derecesi (mass eruption rate)
büyük olduğunda, Hawaii tipi fıskiyeler optik
açıdan yoğ
yoğun (optically dense) hale
dönüşürler, yani fıskiyeyi oluşturan lav
parçaları o kadar fazla ve birbirlerine
yakındırlar ki, parçalar ışıma ile
soğuyamazlar ve her bir parça yanındakileri
sıcak tutar.
‘ Bu nedenle lav parçaları yere düştüklerinde
halen katılaşmamışlardır ve dolaysıyla plastik
özellik taşımaktadırlar. Bu parçalar
birbirleriyle kaynayarak düştükleri yerde
katılaşırlar ve spatter konileri ve rampant
yapı
yapıları
larını (rampants) oluştururlar.
‘ Ateş fıskiyeleri püskürme derecelerine
bağlı olmak üzere başlıca iki ürün
oluştururlar. Püskürme derecesinin düşük
olduğu durumlarda fıskiyeler optikç
optikçe az
yoğ
yoğun (optically thin) olarak tanımlanır.
‘ Optikçe az yoğun fıskiyelerde havaya
püskürtülen lav parçacıkları ışıma ile ısıyı
havaya ileterek hızla soğur ve yere
düştüklerinde çoğunluğu katılaşmışlardır.
‘ Bu tür yoğunluğu az püskürmeler, büyük
çoğunluğu skorya, volkan bombası ve
lapilli gibi tutturulmamış piroklastik
materyalden oluşan sindır konileri (cinder
cone) oluştururlar.
Mehmet Keskin
372
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
373
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘Kitle püskürme derecesi belli bir eşik
değeri aşıldığında ise fıskiye ile püskürerek
yere dökülen lav parçaları hala yüksek
sıcaklıktadırlar bu nedenle sıvı özelliklerini
korurlar ve bir araya gelerek eğim yönünde
akmaya devam ederler. Bu tür lavlara
klastojenik lav (clastogenic lava) denir.
Spatter konileri
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
374
Mehmet Keskin
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘ En güçlü ve yoğun ateş fıskiyeleri bile,
klastojenik lavların yanısıra fıskiyelerin kenar
kesimlerinde rüzgarın da yardımıyla taşınıp
çökelen hatırı sayılır hacimdeki piroklastik
malzeme kapsarlar.
‘ Örneğin, Kilauea Iki bacasından 1959’daki
volkanik etkinlik sırasında 60 milyon m3 lav
ateş fıskiyesi şeklinde çıkmış, fıskiye 580 m
yüksekliğe kadar erişmiş, püskürme merkezi
çevresinde 50 m yükseklikte bir skorya konisi
oluşmuştur. Piroklastik malzeme rüzgar
yönünde 1 km mesafeye kadar 1 m kalınlığında
bir tefra düzeyi oluşturmuştur.
Klastojenik lav oluşumu
Mehmet Keskin
Ders: 5b
Volkanoloji Ders: 5
375
Volkanoloji Ders: 5
376
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
377
3
Volkanoloji 2002-2003
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
Lav gölleri
‘
‘
Hawaii tipi etkinliğin
dikkate değer (ancak temel
olmayan) diğer bir özelliği
ise, uzun süreli lav
göllerinin varlığıdır.
1823 ile 1924 yılları
arasında Kilauea’nın
zirvesindeki kaldera
içindeki Halemaumau
kraterinde yüzlerce metre
çapında bir lav gölü
bulunmaktaydı.
378
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
Pu’u O’o
lav gölü.
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
379
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
Fıskiye
oluşumu
sonrasında
Kilauea Iki
lav gölü
Hawaii’de kraterlerden biri içinde oluşmuş lav
gölü. Lav gölünün yüzeyi katılaşma sonucu bir
kabukla kaplı olup, yüzeydeki çatlaklardan
derindeki lavın kırmızı rengi görülmektedir.
Havadan görünüm
Pu’u O’o lav gölü.
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
380
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘ 1924’den beri bu göl defalarca ortadan kalktı ve
yeniden oluştu. Lav gölünün üst kısmı katı bir
kabuk ile kaplı olduğundan, görüntüsü geceleri
daha iyi görülür ve dünya dışı bir görüntüyü
andırır.
‘ Siyah katılaşmış kabuk parçaları, göl yüzeyinde
magma içindeki konveksiyon akımlarıyla ağır
ağır hareket eder ve bu levhalar arasından ortaya
çıkan kırmızı renkli lavlar parlar.
‘ Bu olay kabaca, levhaların astenosfer üzerindeki
yatay yöndeki hareketlerinin küçük ölçekte bir
simülasyonu gibidir. Bazen gölün orta kesiminde
ani gaz çıkışları bu sakin görünümü aniden
değiştirir ve çevreye spatter lav parçaları
dökülür.
Mehmet Keskin
Ders: 5b
Volkanoloji Ders: 5
382
381
Lav gölü
üzerinde
oluşan viskoz
kabuğun lav
üzerinde
levha
tektoniği
benzeri
hareketleri.
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
383
4
Volkanoloji 2002-2003
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘ Kilauea’nın lav gölü uzunca bir süredir hareketsiz
ve sakin olduğu için, turistler gölün yanına kadar
yaklaşabilmektedir. Hatta gölün kenarında Volkan
evi (Volcano House) adlı turistik bir otel bile
kurulmuştur.
‘ Uzunca süreli lav göllerinin sayısı oldukça azdır.
Bunlardan çoğu yeryuvarının çok zor ulaşılabilir
yerlerinde bulunmaktadır. Örneğin Antarktika’daki
McMurdo Sound civarındaki 4045 m
yüksekliğindeki Mt. Erebus dağının üstünde
bulunan lav gölü, Etopya’nın Danakil
depresyonundaki Erta’ Ale volkanı ve Afrika’nın
ortasındaki derin bir krater içinde sürekli lav gölü
bulunduran (alkalen lavlar) Nyiragongo volkanı
(Haroun Tazieff’in üzerinde çalışmış olduğu)
örneklerdir.
Lav gölünde gaz çıkışı nedeniyle ani kabarmalar.
Mehmet Keskin
384
Volkanoloji Ders: 5
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
385
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
3. Stromboli tipi volkanik etkinlik
(Strombolian type activity)
‘ Strombolian tipi püskürmeye bu isim, Sicilya ve
İtalya arasında bulunan Stromboli adlı küçük bir
volkanik adaya izafen verilmiştir. Stromboli
yanardağı kısa aralıklarla binlerce yıldır
püskürmektedir ve bu nedenle yaygınca “Akdeniz
feneri” olarak tanınır.
‘ Strombolian, elastik bir volkanoloji terimidir.
Adlandırmayı ilk yapan Marcelli’den bu yana
terim, minik patlamalardan bir kilometreye kadar
yükselen püskürme sütunları içeren püskürmelere
kadar pek çok volkanik etkinliği bünyesine alacak
şekilde kullanıla gelmiştir.
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
Stromboli
386
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
387
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
Stromboli’nin püskürmesi
Stromboli adası ve volkanı.
Mehmet Keskin
Ders: 5b
Volkanoloji Ders: 5
388
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
389
5
Volkanoloji 2002-2003
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘ Gerçek strombolian etkinlik, belirli aralıklarla
birkaç on veya yüz metre havaya piroklastik
fırlatan patlamalı püskürmelerden oluşur.
‘ Her bir patlama ancak birkaç saniye devam eder
ve püskürmeler arasında 20 dakika veya daha
uzun süreli sessiz periyotlar bulunur.
‘ Hawaii tipi püskürmeler gibi strombolian tipi
volkanik etkinlikte de bazaltik magma vardır
ancak strombolian tipi püskürmelerde magmanın
viskozitesi ve yenilme direnci (yield strength)
Hawaii tipine göre daha yüksektir.
Mehmet Keskin
390
Volkanoloji Ders: 5
Etna’nın stromboli tipi püskürmesi
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘ Bacanın daha derin kısımlarındaki magmadan
açığa çıkan gazlar (degassing) nedeniyle oluşan
basıç bu tıkacı parçalayarak püskürtür.
‘ Bu türdeki püskürmelerde çıkan materyalin
büyük kısmı önceden oluşmuş volkanik kaya
parçalarıdır.
‘ Stromboli tipi püskürmeler, birkaç dakikalık, az
ya da çok düzenli ritmik ve düzensiz aralıklarla
meydana gelir.
‘ Bazı patlamalar havaya çıkış hızları 100 m/sn
civarında olan sıcak ve plastik kıvamda lav
parçaları fırlatırlar.
‘ Bu nedenle volkan bacası içinde vesiküllenen
magmanın parçalara ayrılması için daha fazla
basıncın birikmesi gerekmektedir. Bu da,
periyodik ve küçük püskürmelerin ortaya
çıkmasını sonuçlar.
‘ Stromboli tipi püskürmelerin diğer bir özelliği,
püskürme sütununun sürekli olarak
oluşmamasıdır.
‘ Magmanın viskozitesinin yüksek olması,
çoğunlukla volkan bacasını terk edemeden
katılaşmasına ve bacayı kısa sürede tıkamasına
neden olur.
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
392
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
Ders: 5b
Volkanoloji Ders: 5
393
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
Etna’nın stromboli tipi püskürmesi
Mehmet Keskin
391
Etna’nın stromboli tipi püskürmesi
394
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
395
6
Volkanoloji 2002-2003
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
Stromboli
tipi
püskürme
sonucunda
oluşmuş
skorya
döküntü
birimleri.
Stromboli tipi püskürmede atılmış spindle tipi volkan bombası.
Mehmet Keskin
396
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
397
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘ Aşağıdan gözlendiğinde, büyük parçaların
oldukça yavaşmış gibi havada parabolik bir
yörünge izledikleri gözlenir.
‘ Geceleri ise, halen sıcak bazı volkan
bombalarının havada parlak parabolik izler
oluşturdukları gözlenir.
‘ Bu tür püskürmeler çok az miktarda kül üretir,
ancak daha uzun süreli patlamalarda
kahverengimsi renkli toz şeklinde bir tefranın
100 m civarında bir yüksekliğe tırmandığı ve
ardından rüzgarla dağıldığı görülür.
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
398
Mehmet Keskin
399
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘ Stromboli tipi etkinlik, hawaii tipine göre biraz
daha gürültülüdür ancak daha tehlikeli olduğu
söylenemez. Stromboli’de binlerce yıldır sürekli
püsküren volkan bacasının hemen birkaç km
yakınında iki köy bulunmaktadır ve bu köylerde
yaşayanlar volkanı bir tehdit olarak
görmemektedirler.
‘ Stromboli tipi vokanik etkinlik, bütün dünyada
çok yaygın bir volkanizma türüdür. Örneğin
Etna, zirvesindeki kraterlerden binlerce yıldır
aralıklarla stromboli tipi püskürmeler
yapmaktadır. Etna’nın tarihteki ilk püskürmesi
M.Ö. 1500 yıllarına rastlamaktadır.
Etna’nın stromboli tipi püskürmesi (gece)
Mehmet Keskin
Ders: 5b
Volkanoloji Ders: 5
400
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
401
7
Volkanoloji 2002-2003
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘Guatemala’daki Pacaya volkanı,
Etna’dan daha yoğun bir etkinlik
göstermektedir. Bu volkanın kırmızımsı
renkteki ışıması, 32 km mesafedeki
Guatemala şehrinden geceleri çok iyi
görülmektedir.
‘Mt. Erebus da Stromboli tipi etkinlik
gösteren volkanlardan biridir.
Etna’nın stromboli tipi püskürmesi (gece)
402
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
Mehmet Keskin
403
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
Pacaya volkanı’nın
Stromboli tipi
püskürmesi.
Stromboli tipi püskürme yapan
Cerro Negro volkanı,
volkanı, Nik
Nikaragua
404
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
Mehmet Keskin
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
4. Vulkaniyen tipi volkanik etkinlik
Vulkanian tipi püskürme gösteren Anak
Krakatao volkanının yakından görünümü.
Mehmet Keskin
Ders: 5b
‘Tarih boyunca sürekli etkin olan bu
volkan, Eski Yunan ve Roma
dönemlerinde daha da etkindi. Vulcano
yanardağına bu isim, eski Romalıların ateş
tanrısı Vulcan’dan alınarak verilmiştir.
‘Vulkanian püskürmelerin genliği
(magnitute) küçük olup çoğunlukla 1
km3’den daha azdır. Bu püskürmelerin
püskürme sütunları (eruption column)
vardır. Bunlar strombolian
püskürmelerindekine göre çok daha
yükseklere, bazen 10 – 20 km’
km’ye çıkabilir.
‘ Stromboli adası ile Sicilya
arasında Aeolian adaları
(rüzgar adaları) adlı bir dizi
ada bulunmaktadır. Bu
adalardan birinde, merkezinde
derin bir kraterin bulunduğu
kısmen erozyona uğramış bir
volkan konisi yer almaktadır.
Bu, bütün volkanlara adını
veren “Vulcano”
yanardağıdır.
Volkanoloji Ders: 5
405
Volkanoloji Ders: 5
406
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
407
8
Volkanoloji 2002-2003
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘Bu nedenle tefraları daha geniş bir alana
Nevada Sabancayo volkanının
vulkaniyen tipi püskürmesi.
Mayon volkanı’nın 22 haziran 1999
Vulkaniyen tipi püskürmesi.
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
yayılabilir. Vulkanian ile strombolian tipi
etkinlikler arasındaki diğer bir fark,
vulkanian tipin daha güçlü patlamalar
oluşturmasıdır. Patlama sırasında bazen
volkanın bir bölümünün yok olduğu ve
parçalanmanın aşırı şiddeti ile çok ince
taneli bir külün oluştuğu görülür.
‘Vulkanian tipi püskürmeler, viskozitesi ve
yenilme direnci strombolian’dakine göre
daha yüksek magmaların varlığını
gerektirir.
408
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘ Vulkanian tipi püskürmeler, süreleri ve gürültü
dereceleri bakımından büyük farklılıklar sunarlar.
Bazıları 10-20 dakika ile birkaç saat kadar
aralıklarla top atışı benzeri patlamalar oluşturur.
‘ Her bir patlama saniyede yüzlerce m hızla
yükselen tefra püskürtür. Bu malzeme
yükselirken yavaşlar ve volkanın üzerinde
konvektif olarak yükselmeye devam eder. Güçlü
bu patlamalar bazen daha uzun süreli
püskürmelerin ilk fazını oluştururlar. Bu bir
anlamda volkanın boğazını temizliyor olmasına
benzetilebilir.
‘ Bu tür magmaların önemli bir bölümü, kristalce
zengin ortaç (andezitik
andezitik) bileşimli magmalardır.
‘ Vulkanian tipi volkanizma bu nedenle büyüyen
lav domlarının bulunduğu volkanlarda, örneğin
Pele yanardağının 1902 ve 1903
püskürmelerinde ve 1951 yılında Papua Yeni
Gine’deki Mt. Lemington volkanına ait
püskürmelerde yaygınca gözlenmiştir.
‘ Nuée ardente’ler Vulkanian etkinlikte yaygınca
rastlanan yan ürünlerdir (bkz. Pele tipi volkanik
etkinlik). Ölümcül doğaları nedeniyle nuée’ler
kendilerini oluşturan volkanik etkinlik türünden
daha fazla ilgi çekmişlerdir.
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
410
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
Ders: 5b
411
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘ Böyle durumlarda taze lav püskürmez; çıkan
piroklastik malzeme, bacanın üst kısımlarında
daha önceden katılaşarak bacayı tıkayan eski lav
parçalarından oluşur. Taze ve viskoz magmanın
sürekli olarak beslediği vulkanian püskürmelerde
ise etkinlik uzun süre devam edebilir.
‘ Costa Rica’daki Irazu volkanının 1963 ile 1965
yılları arasında sürekli etkin olmasına ve
vulkanian tipi etkinlikle sürekli tefra
püskürtmesine rağmen, volkandan 1 km ötede
bile sadece 2 m’den az kül birikmiştir. 1955
yılından beri etkinliğini sürdüren Sakurajima
volkanı, yakınındaki Kagoshima kentine yılda 1
ila 6 kg/m2 tefra düşecek ölçüde az kül
üretmektedir.
Vulkaniyen
püskürmenin
aşamaları.
Mehmet Keskin
409
Volkanoloji Ders: 5
412
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
413
9
Volkanoloji 2002-2003
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘Özetle vulkanian etkinlik gürültülü,
çevresini kirleten ve göz kamaştırıcı
püskürme sütunları oluşturan bir özelliğe
sahiptir ancak etkisi görüldüğünden çok
daha azdır.
Vulkaniyen
etkinlik sırasında
fırlatılan “ekmek
kabuğu şekilli
bombalardan”
biri.
Tavurvur’un vulkaniyen tipi püskürmesi. Rabaul Kalderası,
Papua New Guinea.
Mehmet Keskin
414
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
415
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
Anak Krakatao’nun
Vulkaniyen tipi
püskürmesi, Endonezya.
Solda: volkanın denizden
görünüşü, altta:
kuşbakışı görünüşü.
Ekmek kabuğu şekilli bomba bloğu (breadcrust
(breadcrust block)
block),
Socompa volkanı,
volkanı, Kuzey Şili.
Mehmet Keskin
416
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
417
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
5. Yarı plinian (Sub-Plinian
veya Vezüv tipi) etkinlik
‘ Sub-plinian etkinlik, vulkanian etkinliğin bir
basamak üstünü oluşturur. Bu tür etkinlik, Plinian
etkinliğinin oluşturduğu püskürmelerden daha
küçük boyutlu patlamalar sonucunda oluşur.
‘ Vulkanian püskürmelere göre daha yüksek
püskürme sütunları (eruption columns), bu tür
püskürmelerde önceki püskürme tiplerine
nazaran daha yaygın ve büyük hacimde tefra
çökel örtülerinin oluşmasına neden olur.
‘ Sub-plinian püskürme sütunları 30 km’ye kadar
yükselebilir.
Mehmet Keskin
Ders: 5b
Volkanoloji Ders: 5
418
Yarı-Pliniyen püskürme yapan Guagua Pichincha volkanı,
G Amerika.
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
419
10
Volkanoloji 2002-2003
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘ Sürekli patlamalarla büyük hacimlerde tefra
püskürebilir. Çıkan malzemenin hemen hemen
tümü önceden oluşmuş volkanik parçalar değil
yeni magmatik materyaldir.
‘ Parçalanma (fragmentation) derecesi vulkanian
püskürmelere göre daha düşük olduğu için,
volkandan belli bir mesafe öteye düşen tane
boyutu vulkanian’a göre daha iridir.
‘ Sub-Plinian püskürmelerde genellikle dasitik ve
riyolitik gibi SiO2 açısından zengin magmalar söz
konusudur.
‘ Tarihsel dönem boyunca Vezüv volkanı, pek çok
yarı-plinian püskürme olayına sahne olmuştur ve
püskürme 20-25 yıllık düzensiz aralıklarla devam
etmiştir.
Yarı-Pliniyen püskürme yapan Guagua Pichincha volkanının bir
başka görünümü, G Amerika.
Mehmet Keskin
420
Volkanoloji Ders: 5
Mehmet Keskin
421
Volkanoloji Ders: 5
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz
‘Yarı-plinian püskürmeler, silisyumca
zengin (=silisik: silicic) magmaların
bulunduğu magma odalarında açığa çıkan
gazların oluşturduğu büyük basınçlar
nedeniyle meydana gelir.
‘Bilindiği gibi bu tür magmalar, volatil
içeriği açısından bazik magmalara göre
çok daha zengindirler (bazik magmalarda
genellikle %1’den azdır, silisik
magmalarda ise %5’e kadar çıkabilir). Bu
basınç ise patlamalı püskürme için gerekli
enerjiyi sağlar.
Mehmet Keskin
Ders: 5b
Volkanoloji Ders: 5
422
‘Püskürme sütunu bazen çıkış noktasına
yakın bir yerde devrilerek yüzeyde köpük
ve kül karışımı bir kitle halinde 100’lerce
km/h hızlara ulaşarak hareket eder ve geniş
alanlar kaplar. Bu işlemle oluşan yaygılara
piroklastik akıntı (pyroclastic flow) denir.
Mehmet Keskin
Volkanoloji Ders: 5
423
11
Download