1. Dönem 1. Yazılı Örneği

advertisement
B
ADI SOYADI
FEN BİLGİSİ SINAVI
NO:
1- Aşağıdaki besin içeriklerinin öncelikli görevlerini tabloda işaretleyiniz.
Su mineral yağ
protein
vitamin
karbonhidrat
Yapıcı- onarıcı
düzenleyici
Enerji verici
2- Aşağıdakilerden hangisi sindirimde görevli organ değildir?
A) ince bağırsak
B) böbrek
C) kalın bağırsak
D) yutak
3) Aşağıdakilerden hangisi büyüme ve gelişmede önemli rol oynar?
A) yağ
B) karbonhidrat
C) protein
D) mineral
4-) Buz dolabından çıkardığımız buz bir süre sonra erimeye başladı. Bunun aşağıdakilerden
hangisi ile ilgisi yoktur?
A) Buz ortamdan ısı almıştır. Ortam sıcaklığı düşer. B) Buz sıcak ortamdan soğuk ortama geçmiştir.
C) Buz soğuk ortamdan sıcak ortama geçmiştir. D) Buz ısı alarak, katı halden sıvı hale geçmiştir.
5- Aşağıdakilerden hangisinde D vitamini bulunmaz?
A) peynir
B) balık yağı
C) çilek
D) yoğurt
6) Besinlerde yağın varlığını anlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Besini yakmak gerekir.
B) besine tentürdiyot damlatılmalıdır.
C) Besine biüret çözeltisi
damlatılmalıdır.
D) Besin kağıda sürülmelidir.
7- Besinlerde karbonhidrat olduğunu anlamak için hangisini yapmalıyız?
A) Besine asit damlatmalıyız
B) Besine iyot yada tentürdiyot damlatmalıyız.
sıkmalıyız. D) Besine biüret damlatmalıyız.
C) Besini
8- Dişlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Köpek dişleri toplam dört tanedir.
B) Ağzımızda sayıca en fazla azı dişi bulunur.
dişleri besinlerin öğütülmesini sağlar.
D) Kesici dişler üst çenede iki tanedir.
C) Azı
9-İdrar oluşumu ve atılmasında görevli organlar sırası ile hangisidir?
A ) üretra-idrar kesesi- üreter- böbrekler
B) böbrekler-üreter-idrarkesesi-üretra
C) üreter-üretra-idrar kesesi-böbrekler
D) böbrekler-üretra- idrarkesesi- üreter
10- Aşağıdaki yapı ve organlardan hangilerinin boşaltımla ilgisi yoktur?
1- akciğer
2- karaciğer
3- böbrek
4-deri
5- mide
A) 1ve 3
B) 2 ve 5
C) 3 ve 4
11-Aşağıdakilerden hangi ikili düzenleyici görev üstlenmektedir?
A) karbonhidrat- yağ
B) yağ-mineral
C) su- mineral
D) su- yağ
12- - Alkolle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bağımlılık yaratabilir.
B) Ruhsal bozukluklara neden olabilir. C) Hamilelerin alkol alması
yanlıştır.
D) Vücutta kalıcı hasarlara yol açmaz.
13- Besinlerin en küçük parçalara ayrılıp kana geçtiği organ hangisidir?
A) mide B) böbrekler
C) ince bağırsak D) akciğerler
14-) Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdan atılan zararlı maddelerden değildir?
A) karbondioksit
B) oksijen C) ter
D) idrar
15-Aşağıdaki besin içerikleri ve görevleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır
A) yağ--düzenleyici
B) karbonhidrat—enerji verici
C) protein—yapım ve onarım
D) vitamin—düzenleyici
Birinci soru 2 puan diğerleri 7 puandır.
Başarılar
Download