TC HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016

advertisement
T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2016-2017 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Seminer Konuları ve Sunum Tarihleri
Öğrenci No
Ad-Soyadı
Anabilim Dalı
Seminer Konusu
Sunum Yeri
165302001
Ömer ULUCA
TIBBİ BİYOKİMYA
165302007
Halil TÜRKMAN
TIBBİ BİYOKİMYA
İnfertilitede Rol Oynayan miRNA ve Etki
Mekanizmaları
Hipoksinin Kanser Metastazındaki Rolü
165302008
Kadir EĞİ
TIBBİ BİYOKİMYA
165302009
Sultan METİN
TIBBİ BİYOKİMYA
165302010
Derya AKÇİÇEK
TIBBİ BİYOKİMYA
165302011
Mehmet EKMEN
TIBBİ BİYOKİMYA
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Seminer Salonu
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Seminer Salonu
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Seminer Salonu
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Seminer Salonu
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Seminer Salonu
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Seminer Salonu
165302012
TIBBİ BİYOKİMYA
165302013
Mustafa Orhan
TUNÇEL
Mehmet RAMAT
165302014
Sitem ÖK
TIBBİ BİYOKİMYA
165308001
Esma ALTUN
165310001
Cengiz KARATAŞ
155314001
Gül
DEMİRCİ
Pınar
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
VETERİNER
PARAZİTOLOJİ
Üç Boyutlu Hücre Kültürü ve Xenograft
Tekniği
Kanser Tedavisinde Fitoterapinin Yeri
ve Önemi
Kanser ve İmmünoterapi
Epilepsi Patogenezinde miRNA ve
Oksidatif Stres Gen Mekanizmasının
Rolü
Serbest Radikallerin Kanser Oluşumu ve
Tedavisindeki Rolü
İnfertilitede DNA Hasarı, DNA Hasarına
Yol Açan Faktörler ve Etki
Mekanizmaları
Kanserde Kişiye Özel İlaç Tedavisi
Yöntemleri
Hücrede Sinyal Yolakları ve Çalışma
Mekanizmaları
Sıtma Epidemiyolojisi ve Tanı
Yöntemleri
Köpeklerde Bulunan Parazitler
Sunum
Tarihi
Saati
16.05.2017
16.00
17.05.2017
11.00
17.05.2017
09.00
16.05.2017
13.00
16.05.2017
15.00
17.05.2017
13.00
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Seminer Salonu
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Seminer Salonu
17.05.2017
15.00
16.05.2017
09.00
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Seminer Salonu
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Seminer Salonu
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Seminer Salonu
Veteriner Parazitoloji
Anabilim Dalı
16.05.2017
11.00
03.05.2017
13.30
29.05.2017
10.00
18.05.2017
15.15
155316002
Rojda KIZILTAŞ
155316004
Nejat KUTLU
165316001
165316002
Merve
ATASEVER
Melek ÇELİK
165317001
Kasım ÜLGER
165317003
İbrahim
Halil
DİNGÖL
Cem
Serdar
ÖZÇINAR
125319003
165319001
Mustafa DEVECİ
165329001
Zeliha
SAVRUNLU
155322002
Mustafa CİBİK
155322004
Fırat AK
165326004
Yunus
Emre
ŞAHİN
Murat KORUR
165326005
155327001
Abdulgani
COŞANDAL
165327001
Mustafa ACET
VETERİNER DOĞUM VE
JİNEKOLOJİ
VETERİNER DOĞUM VE
JİNEKOLOJİ
VETERİNER DOĞUM VE
JİNEKOLOJİ
VETERİNER DOĞUM VE
JİNEKOLOJİ
DÖLERME VE SUNİ
TOHUMLAMA
DÖLERME VE SUNİ
TOHUMLAMA
HAYVAN BESLEME VE
BESLENME
HASTALIKLARI
HAYVAN BESLEME VE
BESLENME
HASTALIKLARI
HAYVAN BESLEME VE
BESLENME
HASTALIKLARI
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
VETERİNER
MİKROBİYOLOJİ
VETERİNER
MİKROBİYOLOJİ
VETERİNER
FARMAKOLOJİ VE
TOKSİKOLOJİ
VETERİNER
FARMAKOLOJİ VE
TOKSİKOLOJİ
Evcil Hayvanlarda Reprodüktif
Problemlerde Antioksidanların Rolü
Kısraklarda Üremenin Denetlenmesinde
Hormonların Yeri
İnfertil Kısraklarda Etiyopatogenez ve
Tedavi
Enfeksiyoz Olmayan Embriyonik
Ölümlerin Sebepleri ve Korunması
Vaginal Sitolojinin Değerlendirilmesi
15.06.2017
14.00
31.05.2017
14.30
15.06.2017
14.00
15.05.2017
10.00
17.05.2017
11.00
17.05.2017
10.00
26.05.2017
13.30
Veteriner Fakültesi
Seminer Salonu
26.04.2017
13.30
Silaj Kalite Kriterleri ve Kaliteyi
Etkileyen Faktörler
Veteriner Fakültesi
Seminer Salonu
26.04.2017
13.00
Hemşirelik Hizmetlerinde Örgüt Kültürü
ve Yönetim İlişkisi
Prostat Kanserinde Erken Tanı ve Sağlık
İnançlarının Önemi
Kanatlılarda Campylobacter
İnfeksiyonları
Güvercinlerde Salmonella İnfeksiyonları
11.05.2017
13.00
25.05.2017
13.00
26.05.2017
14.00
26.05.2017
14.30
Pelin Otunun Farmakolojik ve
Toksikolojik Etkileri
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yüksek Lisans Dersliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yüksek Lisans Dersliği
Veteriner Fakültesi
Derslikleri
Veteriner Fakültesi
Derslikleri
Veteriner Fakültesi
Seminer Salonu
16.05.2017
13.30
Zeolit Mineralinin Hayvancılıkta
Kullanımı
Veteriner Fakültesi
Seminer Salonu
16.05.2017
10.30
Atlarda Dölverimi
Ruminantlarda Metan Gazı Oluşumunu
Önleyen Yem Katkı Maddeleri ve Etki
Mekanizmaları
Hayvan Besleme Alanında Yem
Mikrobiyolojisinin Önemi
Veteriner Fakültesi
Derslikleri
Veteriner Fakültesi
Derslikleri
Veteriner Fakültesi
Derslikleri
Veteriner Fakültesi
Derslikleri
Veteriner Fakültesi
Seminer Salonu
Veteriner Fakültesi
Seminer Salonu
Veteriner Fakültesi
Derslikleri
Download