İşletme Lisans Programı-G385

advertisement
İçerik
Ders Kodu
Dersin Adı
Yarıyıl
Teori
Uygulama
Lab
Kredisi
AKTS
G385
Avrupa Kurumları
7
3
0
0
3
5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili
Fransızca
Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders Avrupa Birliğinin tarihsel gelişmelerini, 1945’den günümüze bütünleşme aşamalarını ve neden AB
ülkelerinin bütünleşmeye ihtiyaç duyduklarını anlatmayı amaçlamaktadır. AB’nin kurumsal, hukuki,
ekonomik yapısı ve belli başlı yürütme mekanizmaları incelemektedir.
İçerik
1. ders : AB projesi hakkında genel bilgi
2.ders : 50’ – 60’ li yıllar – Avrupa Topluluk’larının meydana gelmesi
3. ders : 60’ – 80’li yıllar – Avrupa Topluluğu ve ekonomik krizler
4.ders : 80’ – 2000’lı yıllar – Avrupa Tek Senedi ve Avrupa Birliği’ne geçiş (Maastricht antlaşması)
5. ders : 2000’li yıllar – Genişleme ve zorlukları – Nice antlaşması ve AB anayasası
6.ders : AB karar mekanizmaları ve kurumları (Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Parlementosu, Avrupa
komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi)
7.ders : AB Danışma Kurumları (Ekonomik ve sosyal komite ve Bölgeler komitesi) ve AB Kontrol
Kurumları’nın organizasyonel yapısı ve yetkileri (AB Adelet divanı ve Avrupa sayıştayı)
8.ders : Vize
9.ders : AB finans Kurumları’nın organizasyonel yapısı ve yetkileri (AB Merkez Bankası ve AB Yatırım
Bankası)
10.ders : AB ortak ekonomi ve para politikası
11. ders : Sunumlar
12. ders : AB bütçesi
13. ders : Kurumsal reformlar (Lizbon Antlaşması …)
14. ders : Genişleme ve kriterler
Kaynaklar
Castarède, Jean, “50 ans de construction européenne (1957-2007)”, Levallois-Perret, 2007.
Clergerie, Jean-Louis, “Politiques communes de l'Union européenne”, Paris ellipses, 2006.
Clergerie, Jean-Louis, Gruber Annie, Rambaud Patrick, “L’Union européenne”, Paris Dalloz, 2008.
Dedeoğlu, Beril, “Dünden bugüne Avrupa Birliği”, Boyut Kitapları, 2003.
Dedeoğlu, Beril, “Adım adım Avrupa Birliği”, Okumuş Adam yayınları, 2006.
Echkenazi, José, “Guide de l'Union européenne”, Paris, Nathan,2007.
Defarges, Philippe Moreau , “La constitution européenne en question”, Paris : Editions d'Organisation,
2004.
Defarges, Philippe Moreau , “Les institutions européennes”, Colin, 2005.
Desmond, Dinan, “Europe Recast” A History of European Union, Pallgrave Mc Millan, 2004.
Grandguillot, Dominique, “L’Union européenne après le Traité de Lisbonne”, Paris Gualino 2008.
Dony, Marianne, “Après la réforme de Lisbonne les nouveaux traités européens”, Université de Bruxelles,
2008.
Mathieu, Jean-Luc, “L’Union européenne”, Paris PUF, 2006.
Teori Konu Başlıkları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konu Başlıkları
Download