GÜRÜLTÜ ve TİTREŞİM

advertisement
TİTREŞİM - SES - GÜRÜLTÜ
“Gürültü Yönetmeliği”
İnter Spor - Kullanıcı Bilgilendirme
Titreşim
SES ve TİTREŞİM
Titreşim bir denge noktası etrafındaki mekanik salınımdır. Bu
salınımlar bir sarkacın hareketi gibi periyodik olabileceği gibi çakıllı
bir yolda tekerleğin hareketi gibi rastgele de olabilir.
Titreşim bazen arzu edilir. Örneğin; bir akort çatalının, üflemeli
çalgılarda veya mızıkada dilin veya bir hoparlörde koninin hareketi
birçok aletin doğru kullanılması için gerekli olan arzu edilir
titreşimdir.
Daha sıklıkla, titreşim istenmeyen bir harekettir, çünkü boşa enerji
harcar ve istenmeyen ses ve gürültü oluşturur. Örneğin, motorların,
elektrik motorlarının ya da herhangi mekanik aracın çalışma
esnasındaki hareketi istenmeyen titreşimler üretir. Böyle titreşimler
motorlardaki dönen parçaların balanssızlığından, düzensiz
sürtünmeden, dişli çarkların hareketinden kaynaklanabilir.
Dikkatli tasarımlar genellikle istenmeyen titreşimleri minimize
ederler.
SES ve TİTREŞİM
Ses ve titreşim çalışmaları birbirleriyle oldukça yakın şekilde
bağlantılıdır. Ses, basınç dalgaları, ses telleri gibi yapıları
titreştirerek oluşturulur ve basınç dalgaları da kulak zarı gibi
yapıların titreşimine sebep olur. Bu yüzden, gürültüyü azaltmaya
çalışmak sıklıkla bir titreşimi azaltma problemidir.
Ses, titreşim enerjisinin bir şekli olarak işitme organımız tarafından
duyulur. Sesi oluşturan titreşimler genellikle hava tarafından kulağa
iletilir. Ayrıca kafa kemikleri aracılığıyla da iç kulağa gönderilir.
Müzikal denilen ses, tam bir düzen içinde tekrarlayan titreşimlere
bağlı olarak meydana gelir.
Gürültü denen seste ise titreşim yapan impulslar karışıktır. Gerek
ses dalgalarının yüksekliği ve gerekse yoğunluğu ve onların sıklığı
kulakta gürültülü bir sesin oluşmasına neden olurlar.
GÜRÜLTÜ NEDİR ?
İnsanlar üzerinde istenmeyen olumsuz etki
bırakan ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen,
hoşa gitmeyen seslere gürültü denir.
Ses ve gürültü arasındaki ayırım kişilere göre değişebilir.
Bazı insanların kulağına müzik olarak gelen bir takım sesler, diğer
insanlar için rahatsız edici olabilir ve gürültü olarak algılanır.
Rahatsızlık duyma sınırı da insandan insana faklılık gösterebilir.
Ancak gürültünün insan sağlığını ve rahatını bozduğu, olumsuz
psikolojik etkiler yaptığı ve kaza tehlikesini artırdığı bir gerçektir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
1. Fiziksel Etkisi: İnsanların fiziksel ve ruhsal sağlığı için uykunun
bozulmaması çok önemlidir ve kronik uyku rahatsızlıkları çeşitli
hastalıkların kaynağı olabilmektedir. Gürültü nedeniyle uykunun
kalite ve kantite yönünden bozulması durumu uzun yıllardan beri
araştırılmaktadır.
Uyku sırasında gürültü nedenli ani uyanmalar ortaya çıkabilir.
İnsanlar ani ve erken uyanmalardan, uykunun gecikmesine göre
daha fazla şikayet ederler ve gürültünün; gecenin başlangıcına
göre sabaha karşı daha çok rahatsız ettiği bilinmektedir. Uyku
sonrası gürültü etkileri ise, uyanma sırasındaki ruhsal durum
değişimi, dinlenememiş olma duygusu, yorgunluk, baş ağrıları ve
genel olarak insan performansının düşmesi şeklinde görülebilir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
2. Fizyolojik Etkisi: İnsan vücudu, ani ve yüksek seslere karşı
otomatik ve bilinçsiz olarak tepki göstermektedir. Sürekli fizyolojik
parametreleri (frekans kardiyak) ve elektroansefalogramları
kaydedilen kişilerde yapılan bilimsel değerlendirmeler, gürültü
kaynaklı fizyolojik etkilenmeleri açıkça göstermiştir. Gürültü ile
kardiovasküler hastalıklar arasında ilişkiler konusunda sürdürülen
çalışmalar ve deneyler, gürültünün;
•Yüksek kan basıncına (hipertansiyon),
•Hızlı kalp atışına,
•Kolesterol artışına,
•Adrenalin yükselmesine,
•Solunumun hızlanmasına,
•Adale gerilmesine,
•İrkilmelere
neden olabildiğini kanıtlamıştır.
GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
3. Psikolojik Etkisi: Bilimsel araştırmalarda gürültüye maruz kalmış
kişilerin hemen hemen tümünde psikolojik rahatsızlıklar bulunmuştur.
Gürültülü yerlerde yaşamanın en belirgin karşılığı “annoyance”
olarak tanımlanan rahatsızlık, sıkıntı ve gerilim duygusudur.
Gürültü, yeteri kadar yüksekse ve kaynağı belirsiz ise veya neden
olduğu gerilim yeteri kadar fazla ise aşağıdaki davranış bozuklukları
görülmektedir:
GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
•Rahatsızlık, aşırı tepkilere ve davranışlara dönüşebilir:
Ani parlamalar, öfkeye hakim olamama ve kendini kaybetme gibi. Çeşitli
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gazetelerde ve polis kayıtlarında gürültü
nedenli aşırı davranışların özelikle gürültü yapanlara karşı cinayetlere kadar
vardığı görülmektedir.
•Kızgınlık ve öfkenin içe yöneltilmesi:
Kendini suçlama , aşırı sessizlik ve içe kapanma.
•Kızgınlık ve öfkenin dışa vurumu:
Tartışmacı ve karamsar olma durumu.
•Sakinleştirici kullanımı; Uyku hapı tüketiminin artması.
•Hoşgörünün azalması.
•Yardım isteğinin azalması.
•Davranış Bozuklukları
•Öfkelenme
•Rahatsızlık Duygusu
•Sıkılma
•Diğer tepkiler:
Doktorunu ziyaret etme, penceresini kapatma, dışarıda az zaman geçirme
veya şikâyetini bildiren yazılar yazma gibi.
GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
4. Performans Üzerine Etkileri: İnsanların evlerinde, işyerlerinde
ve çeşitli aktiviteleri sırasında maruz kaldıkları gürültünün
performanslarını (verimini) ne yönde etkilediği araştırılmıştır.
En önemli performans etkileri şunlardır:
a) Karşılıklı konuşmanın etkilenmesi
•
•
•
•
•
•
Dinleme ve anlama güçlüğü ortaya çıkar.
Konuşma kesintiye uğrar.
Yüksek sesli konuşmak gerekir.
İnsan iletişimi bozulur.
Telefon konuşmaları etkilenir.
Radyo, TV ve müzik dinleme etkilenir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
b) Okuma ve öğrenmenin olumsuz etkilenmesi: Dikkat gerektirici,
hafıza ve sözcüklerle ilgili çalışma ve öğrenimler gürültü ile olumsuz
etkilenirler. Arka plandaki bir sözlü müzik, kelime hafızasını bozucu
etki yapar. Okul çağında çocuğun öğrenme sağlığı ve düşünsel
aktiviteleri ile çakışmayacak bir çevre gerekir. Okullarda 2 tür
etkilenme gözlenmektedir.
•Konsantrasyonun etkilenmesi.
•Öğretmenlerin etkilenmesi.
c) İş performansının etkilenmesi: Çalışma hayatında yüksek düzeyli
ve ani veya kesikli gürültüler iş verimini çeşitli biçimlerde
etkileyebilir:
•İşin zamanında yapılması
•İşin doğru olarak yapılması
•İş kazaları
SES ŞİDDETİNİN ÖLÇÜLMESİ
Desibel Nedir?
Sesin şiddeti desibel (dB) olarak ölçülür. Yelpaze, insan kulağının
duyabileceği en silik sesten (0 dB) roketin havalanma sesine (180 dB)
kadar değişir.
dB logaritmik bir ifadedir, bu yüzden dB şiddetinde 10 ünitelik artış bir
alttakinin 10 katı fazlası anlamına gelir; yani 20 dB, 10 dB’in 10 katı ve
30dB de 10 dB’in 100 katıdır.
Desibel (dB), belirli bir referans güç ya da miktar seviyeye olan oranı belirten
genelde ses şiddeti için kullanılan logaritmik ve boyutsuz bir birimdir.
dB(A) ise, uluslararası standartlara uygun (IEC 61672:2003) ses basınç
seviyesi ölçümünde kullanılan A Ağırlıklı seviyeyi (insan kulağının duyacağı
ses seviyesi) belirtir.
Yani dB ses ölçümünde geneli, dB(A) ise insan kulağının duyacağı
sesleri ifade eder.
SES ŞİDDETİNİN ÖLÇÜLMESİ
dB Düzeyi Örneklemeleri
0
dB İnsan kulağının duyabileceği en silik ses
30 dB Fısıldama, sessiz kütüphane ortamı
60 dB Normal konuşma, daktilo, dikiş makinesi
90 dB Çimen biçme makinesi, kamyon trafiği
(Günlük 8 saat maksimum maruz kalma süresidir)
100 dB Demir testeresi, havalı delici,
115 dB Rock konseri, oto kornası
(korumasız max. 15 dakika maruz kalma süresidir)
140 dB Jet motoru (Gürültü ağrı yaratır ve geçici sağırlık oluşturur)
KOŞU BANTLARINDA GÜRÜLTÜ
ÖNLEME YÖNTEMLERİ
Yaşam alanımız içerisinde oluşan gürültü seviyesindeki
ses kaynaklarının, biyolojik dengemizi olumsuz yönde
etkilediği klinik araştırmalarla tespit edilmiştir.
Voit, müşterilerine bu olumsuzlukları hissettirmeyen ve
aynı zamanda tasarruf sağlayan, çevre dostu ürünler
tasarlamakta ve üretmektedir.
KOŞU BANTLARINDA GÜRÜLTÜ ÖNLEME YÖNTEMLERİ
1. Koşu Bandı seçilirken mutlaka tartan zemin ve şok darbe alıcı
özelliği olanlar aranmalıdır. Voit koşu bantlarının tümünün zemin
yapısı darbe emici özelliğe sahiptir.
KOŞU BANTLARINDA GÜRÜLTÜ ÖNLEME YÖNTEMLERİ
2. Sessiz ve titreşimsiz çalışma olanağına sahip olmalı, sizi ve
komşularınızı rahatsız etmemeli...
Motor yapısı ve özel tasarımlı fiziksel üstünlükleri nedenleri ile sessiz
çalışma özelliğine sahip Voit Koşu Bantlarının 55 – 65 dB(A)
aralığında bir sesle çalıştığı laboratuar testleriyle kanıtlanmıştır.
İSTENİLEN TÜM ÜSTÜNLÜKLERİN
BİRLEŞTİĞİ MARKA ...
Özellikle apartman dairelerinde spor yapmaya çok uygun, sessiz
çalışma özelliğine sahip Voit koşu bantları ile spor yapmanın
zevkini yaşayın...
Koşu Bandınızın üzerinde koşarken oluşan fiziksel darbeleri özel
tasarımlı Voit Koşu Bandı zeminleri sönümlendirirken, oluşan ses ve
titreşimlerin size ve komşularınıza rahatsızlık vermesini engelleyen
en büyük yardımcı malzeme olarak
Voit Koşu Bandı Minderi
kullanmanızı tavsiye ederiz.
Download