doğal mahsul için

advertisement
HAM MADDELER VE KATKI MADDELERİ
Tüm hammaddeler, en ileri seviyede yetiştiriciliğe olanak vermesi amacıyla seçilmiştir. Sürekli gerçekleştirilen
kalite kontrolleri ürünün dengelenmesini ve muntazamlığını koruyarak yetişmesini sağlar.
Ana hammaddeler ; H1-H3 beyaz sfagnum torf, H4-H5 koyu renk sfagnum torf ve H5-H7 siyah sfagnum torfdur.
Ayrıca perlit, vermikulit, biofiber, kil ve benzeri granüller, torf yığını, torf lifi, hindistancevizi özü, talaş gibi diğer
katkı maddeleri de içerisinde bulunmaktadır.
ÖRNEK BIOLAN SUBSTRATLARI
ÖNERİLEN KULLANIM
ÜRÜN
DERECE
GÜBRELEME
Bireysel; substrat karışımları
Biolan AAO
Ekstra iri
-
Bireysel, substrat karışımları, suni ortamlar
Biolan A0
İri
-
(Atatürk Çiçeği) ve Siklamen dikimi
Biolan A2L, 70/30+kil
İri
Büyük saksı ve konteynerler için substratlar Daha büyük saksılara Poinsettia
Daha büyük saksı dikimleri
Bireysel substrat karışımları, saksı bitkileri
Bireysel substrat karışımları, saksı bitkileri
Ormancılık ve fidancılık saksı bitkileri
Biber ve diğer hassas bitkiler için,daha büyük
Biolan AA3L
Biolan A3L
Biolan BO
Biolan BOL
Biolan FIL/B1L
saksı ve tablalara iyi havalandırılmış substratlar Biolan BB1L
Ekstra iri
İri
Orta
Orta
Kimyasal
1,3
1,0 kg/m3
12 kg/m3
6
-
-
-
-
6
3,5
10 kg/m3
6
1,3 kg/m3
15 kg/m3
6
Biolan C0
İnce
-
Orta
kg/m3
Bitki üretimi, fide ve küçük bitkiler
Biolan C1L 70/30
İnce
0,8
Bitki üretimi, fide ve küçük bitkiler
Biolan C2L
İnce
1,0 kg/m3
Biolan CC1L
6
0,8 kg/m3
Bireysel, substrat karışımları
Bitki üretimi, ekstra küçük tablalar için
-
Ekstra orta
1,0
Biolan C1L
3,5
0,8 kg/m3
Orta
Bitki üretimi, fide ve küçük bitkiler
-
Orta
Biolan B2L
Biolan B3L
kg/m3
15
3,5
6
10 cm Ǿ’ den daha geniş saksı bitkileri için 10 cm Ǿ’ den daha geniş saksı bitkileri için -
pH
kg/m3
1,3
kg/m3
Organik
İnce
Ekstra ince
kg/m3
0,8 kg/m3
0,8 kg/m3
10 kg/m3
12 kg/m3
-
10
10 kg/m3
10 kg/m3
10 kg/m3
DERECELER
Biolan torf substratları, ekstra iri yapıdan ekstra ince yapıya kadar farklı derecelerde üretilmektedir.
kg/m3
Gelişmiş tarama ve harmanlama olanaklarıyla ,artık farklı partikül ebat dağılımı kapsamında istenilen
5
6
DOĞAL MAHSUL İÇİN
3,5
6
6
6
6
Başarı mutluluk getirir.
boyutta substrat elde edilebilmektedir.
TANIMLAMA
TÜRÜ
TARAMA
A
İri
< 40 mm
AA
AB
BB
B
C
CC
Ekstra iri
Orta iri
Ekstra orta
Orta
İnce
Ekstra ince < 40 mm
< 40 mm
< 20 mm
< 20 mm
AÇIKLAMA
Yüksek hava kapasitesi, özel tarama
6 ila 15 mm partikül ilavesi
Yüksek hava kapasitesi, özel tarama
< 10 mm
< 8 mm
YÜKLEME MİKTARLARI
Birim
Ebat, Organik Likit Gübre Ebat, Substratlar
10
2580
18025030032045006500
Palet
10032
4535
18
21
24
18
11
Kamyon
26008321440700
540504
432
3226
Konteyner
2100672
1125
700
525
504
45025
22
*) Yükleme miktarları, ürünün gerçek ağırlığı baz alınarak verilmiştir.
Biolan Oy
P.K. 2
FIN-27501 Kauttua, Finland
Tel : +358 2 549 1600
Faks : +358 2 549 1660
[email protected]
www.biolan.fi
PROFESYONEL BAHÇECİLİK İÇİN
Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Süs bitkisi yetiştiriciliği
genellikle uzun ömürlü ve
havalandırılmış substrat
kullanımı gerektirir.
Dış görünümü kaliteli, taneleri iri
olmalı ve elinize aldığınızda size tam olarak istediğiniz
Biolan® Torf Karışımları ve
Bahçecilik Substratları
Günümüzde bahçecilikte kullanılacak kaliteli
substrat talebi artmaktadır. Bu substratlar
temiz ve denetlenen hammaddelerden elde
duyguları hissettirmeli…
Doğru hammadde ve katkı maddesi seçerken, kimyasal ve
fiziksel dengenin uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.
TANIMLAMA
AA
A
TÜRÜ
Ekstra iri
İri
TARAMA
< 40 mm
< 40 mm
ORGANİK LİKİT GÜBRE
Günümüzde gelişmiş toprak işleme
teknolojisinin kullanıldığı seralarda, organik
işleme için ilave gübreleme sorunu oldukça
sıkıntı yaratmaktadır. Biolan, hem nitrojenden zengin
nitrat seviyesini içerisinde barındıran hem de tipik sulama
sistemine uygun olan organik likit gübre üzerinde yıllar
boyunca araştırmalar yapmış ve çözüm yolları aramıştır.
Bu ürünler artık iki seçenek ile sizlere sunulmaktadır:
3-0-4 ve 5-0-0 (NPK). 3-0-4 formülü, nitrojen potas gübresi
iken, 5-0-0 nitrojen gübresidir. Biolan Organik Likit Gübresi,
2092/91 sayılı EC Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, organik
edilmiş, katışıksız, güvenilir ve muntazam olmak
bahçecilik ve tarımda kullanılmaya uygundur. Ürün özellikle,
zorundadır. Kimyasal bileşimin eşbiçimliliğini
organik olarak yetiştirilen domates, biber, salatalık gibi
bozmadan, böyle bir ürünü üretmenin aslında
ürünlerin gübrelenmesinde takviye olarak kullanılır. Önerilen
kolay olmadığını bilmenizi isteriz. Biolan
doz, bitkilerin toplam besin tüketiminin yaklaşık %10’u ve
olarak, tüm taleplerinize büyük bir ciddiyet ile
Saksı Bitkisi Yetiştiriciliği
yaklaşmaktayız.
sulandırmanın %1 ila 3’üdür.
Saksı bitkisi yetiştiriciliğinde
Hem organik hem geleneksel bahçecilik için
genellikle hem fide hem
üretilmiş olan Biolan torf substratlarının değişik
süs bitkisi yetiştiriciliğinde
ebatlarda birçok çeşidi bulunmaktadır. Çeşitli
kullanılan substratların harmanı
ebatlarda ve farklı harmanlama, kireçleme ve
kullanılır. Kullanılan harmanın
gübreleme seviyelerinde ürünlerimiz mevcuttur.
eşbiçimliliğini koruması ve kaliteli hava
kapasitesinin olması önemlidir. Seçeceğiniz hammaddeler
ve profesyonel toprak tesviyesi ile tüm taleplerinizi
karşılamak için yeterli olacaktır.
TANIMLAMA
B
A
TÜRÜ
Orta
İri
BIOLAN ORGANİK GÜBRE
Biolan Organik Gübreleri, doğal ve saf
TARAMA
< 20 mm
< 40 mm
ürünlerdir. Bitki besinlerinin temel kaynağı
beyaz torf kumuyla kompost edilmiş tavuk
gübresidir. Ayrıca Biolan Organik Gübreler,
şeker endüstrisinin potasyum zengini yan
ürünü olan Vinasse Extract ve deniz yosunu
Ormancılık ve Fidan Üretimi
Bitki Üretimi
Önceki başlıklar altında belirtilen
Bitki üretim, fide ve küçük bitki
birçok özellik, ormancılık ve
yetiştiriciliği, beyaz torf bazlı
fidancılık için de geçerlidir. Dengeli
substratlar sayesinde artık daha
ve uzun ömürlü yapısının yanı sıra,
özel…
kullanılan substratların uygun besin
Yeni tarama teknolojisi, substratların
ve sabit pH seviyesine sahip olması
içerisindeki partikül ebat dağılımını
gerekmektedir. Yetiştirme alanları ve/veya
düzenlemede ve eşbiçimliliği korumada önemli
bitkilerin çeşitliliğine göre (kozalaklı ağaç, okaliptüs, vs.)
bir rol oynamaktadır.
birçok seçeneğimiz bulunmaktadır.
Tüm substratlar yüksek kalitede hammaddeler ve katkı
TANIMLAMA
C
CC
TÜRÜ
TARAMA
İnce< 10 mm
Ekstra ince
< 8 mm
maddelerinden elde edilmiş olup, çok sayıda harman mevcuttur.
Özel imal alternatiflerimiz ile artık en özel taleplerinizi bile
karşılayabilirsiniz.
içeren karışımlardan elde edilir. Üretim işlemi
sırasında gübreler 90ºC sıcaklıkta sterilize edilmektedir.
Biolan Organik Gübreler bitkilerinizi Finli beyaz torf özleriyle
destekleyerek bir yandan büyümesini sağlarken, diğer
yandan bitkilerinizin doğal organik atmosferde gerekli tüm
mikro ve makro besin ihtiyacını karşılar.
Ayrıca, Biolan Organik Gübreler etkili, humus zengini toprak
düzenleyicilerdir. Bitkilerinizin besin kaynağı olarak Biolan
Organik Gübreleri kullanmanız, toprağınızın verimini ve
humus içeriğini arttırmaya ve korumaya yardımcı olur. Biolan
Organik Gübreler, tarımsal ürünlerin ve organik bahçecilikte
kullanılan ürünlerin kullanımı için onaylanan gübrelerin
TANIMLAMA
B
TÜRÜ
Orta
TARAMA
< 20 mm
niteliklerini belirten 2092/91 sayılı EC Yönetmeliği gereklerini
yerine getirmektedir.
Download