ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Arzu ŞAHİN
İletişim Bilgileri
Adres
: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah.
Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana
Telefon
: 0 322 455 00 00 (22 24)
Mail
: [email protected]
Doğum Tarihi
Ünvanı
Yabancı Dil Puanı
: 11. 01. 1980
: Yrd. Doç. Dr.
: 86,25 (ÜDS)
Öğrenim Durumu
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
:
Alan
Üniversite
Yıl
İngilizce İşletme
Hacettepe Üniversitesi İİBF
1997-2002
İşletme
Çukurova Üniversitesi SBE
2006-2008
İşletme (Finans Bilim Dalı)
Çukurova Üniversitesi SBE
2010-2014
Accounting
and
Finance Hull University
2014 (3 ay)
Misafir Araştırmacı*
Subject Group
Business School (İngiltere)
*YÖK yurtdışı doktora araştırma bursu kapsamında doktora tez konusu araştırması içindir.
Akademik Görevler
:
Görevi
Bölümü
Yrd. Doç. Dr.
Uluslararası
Ticaret
ve
Finansman
Araştırma Görevlisi İşletme Fakültesi / Yönetim
Bilişim Sistemleri
Araştırma Görevlisi İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi / İşletme
İdari Görevler
Dönem
2017-01
2015/01-2016/01
2015/03-2016/01
Üniversite
Adana
Bilim
ve
Teknoloji Üniversitesi
Adana
Bilim
ve
Teknoloji Üniversitesi
Toros Üniversitesi
Yıl
2015/01- devam
2013/01-2015/01
2012/09-2013/01
:
Görev
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü
ÖYP Kurum Koordinatörlüğü
Mevlana Kurum Koordinatörlüğü
Diğer İş Deneyimi
:
Çalışılan Kurum
Alan
İş Tanımı
Yıl
Yapı ve Kredi Bankası / Kobi Kredi Tahsis KOBİ’lerin kredi değerliliğinin 2006-2011
Güney Bölge Müdürlüğü
Uzmanı
analiz edilmesi
Yapı ve Kredi Bankası / Ticari
Portföy Firmalara
bankacılık 2003-2006
Adana Şubesi
Yöneticisi
hizmetlerinin sunulması
Yayınlar
:
1. Doktora Tezi
Yerel Yatırım Taraflılığı ve Nedenleri: Türkiye Örneği (2014). Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. Danışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
2. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
ŞAHİN Arzu (2017) BİST 30 Endeks Fonlarının Seçme ve Zamanlama Yeteneği, İşletme ve
Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 63-81, 10.20409/berj.2017126245, ISSN: 1309-2448
ŞAHİN Arzu, DOĞUKANLI Hatice, ŞENGÜL Seda (2016). The Determinants of Equity Home
Bias in Turkey, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 72, 163-186
ŞAHİN Arzu & DOĞUKANLI Hatice (2016). Türkiye'nin Hisse Senedi Yerel Yatırım
Taraflılığının Belirlenmesi, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8 (14), 189-207.
10.14784/jfrs.51520
ŞAHİN Arzu & DOĞUKANLI Hatice (2015). Banka Birleşme ve Satın alma Duyurularının Hedef
Banka Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 52
(600), 9-25, ISSN:1307-7112
ŞAHİN Arzu & DOĞUKANLI Hatice (2014). Yabancı Bankaların KOBİ Kredilerine Etkileri,
Türkiye İçin Bir İnceleme. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 8 (2), 39-73, ISSN:
1307-5705.
ŞAHİN Arzu & DOĞUKANLI Hatice (2014). Hisse Senedi Yerel Taraflılığını Etkileyen Faktörler:
Türkiye Örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 51 (596), 27-44, ISSN: 1307-7112.
ERGÜN Bahadır, ŞAHİN Arzu & ERGİN Erhan (2014). Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü
Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (34),847-864. ISSN:
1307-9581.
3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
ŞAHİN Arzu & DOĞUKANLI Hatice (2013). Banka Birleşme ve Satınalma Duyurularının Hedef
Banka Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri. Kyrgyzstan-Turkish Manas University and Ege
University International Congress on Economic Finance and Banking Proceedings Book, 912-935,
Bishkek, Kyrgystan, ISBN: 978-9967-27-068-8.
ŞAHİN Arzu, DOĞUKANLI Hatice (2013). Yabancı Banka Girişinin Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmelere Verilen Banka Kredilerine Etkisi: Türkiye İçin Bir İnceleme. International Turgut Ozal
Congress on Business, Economics and Political Science Proceedings Book, 567-582, Ankara,
Turkey, ISBN: 978-605-87394-9-9.
4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
ŞAHİN Arzu, DOĞUKANLI Hatice (2013). Hisse Senedi Yerel Taraflılığını Etkileyen Faktörler:
Türkiye Örneği. 17. Ulusal Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 364-376, Muğla, ISBN: 978-6054397-30-3.
Bilimsel hakemlikler
:
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
Business and Economics Research Journal / İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Verilen Dersler
Akademik
Yıl
2016-2017
2015-2016
:
Dönem
Güz
Güz
Dersin Adı
Haftalık Saati Öğrenci
Teorik Uyg. Sayısı
Seviye
Financial Management 1 (ITF 201)
Lisans
3
30
Introduction to Accounting (TRM 201)
Lisans
3
15
Entrepreneurship 1 (GEN105-205-305)
Girişimciliğin Temel Kavramları (GYL 509)
Lisans
Tezsiz YL
2
3
49
24
Financial Accounting (MIS 203)
Lisans
3
16
Asset Management (ENT 521)
Tezli YL
3
9
Varlık Yönetimi (GYL 521)
Tezsiz YL
3
3
Verdiği Eğitimler ve Sertifika Programları
Adı
Düzenleyen Birim
Tarih
Süre
Uygulamalı
Girişimcilik Adana Bilim ve Teknoloji Üniv.
Eğitimi, KOSGEB
Sürekli Eğitim Merkezi
Uygulamalı
Girişimcilik Adana Bilim ve Teknoloji Üniv.
Eğitimi, KOSGEB
Sürekli Eğitim Merkezi
2016 yılı
4 Eğitim
2015 yılı
4 Eğitim
280 saat
(70 saat x4)
280 saat
(70 saat x4)
Katıldığı Eğitimler ve Sertifika Programları
06.05.2003 ve 10.11.2010 tarihleri arasında Yapı ve Kredi Bankasında katıldığım 57 eğitimin bir
kısmı ile diğer seminer, sempozyum, eğitim ve stajlar aşağıda detaylandırılmıştır.
Seminer / Sempozyum / Eğitim Adı
Strategy, Policy and Complexity : Lessons
from the Study of National Security Systems
Participatory Narrative Inquiry (PNI) to
Support Systemic Intervention
The Value Co-Creation Process and a Value
Orchestration Platform from a Service
Systems Science Perspective
An International Study of the Impact of B2C
Logistics Service Quality on Shopper
Satisfaction and Loyalty
Transition Beyond Sustainability: Breaking
With the Paradigm to Reach Economic
Growth Through the Resilience of Natural
Resources
Financially Constrained Firms Offer
Themselves For Sale
Panel Veri Ekonometrisi I-II/ Mekansal
Ekonometri
Düzenleyen Kurum
Tarih
University of Hull Research
Seminar
University of Hull Research
Seminar,
University of Hull Research
Seminar
11.09.2014
University of Hull Research
Seminar
02.09.2014
University of Hull Research
Seminar
13.08.2014
25.06.2014
Avrupa Birliği 63. Sertifika Programı
University of Hull Finance
Research Group Seminar
XII. Uluslararası Ekonomi Yaz
Seminerleri-2013
Pamukkale Üniversitesi
Toros Üniversitesi
Toros Ünv. I. Lojistik Sempozyumu
Toros Üniversitesi
23-24 /11/ 2012
1-7-8 /12/ 2012
20.11.2012
Yeni YÖK Yasası, Yükseköğretim Sistemi ve
MYO Paneli
Toros Üniversitesi
25.12.2012
10.09.2014
03.09.2014
26.08.2013-06.09.2013
E-Views Uygulmalı Ekonometri I,
E-Views Uygulmalı Ekonometri II
X. Ekonomi Yaz Seminerleri2011
Pamukkale Üniversitesi
X. Ekonomi Yaz Seminerleri2011
Pamukkale Üniversitesi
Yapı Kredi Bankası
20.06.2011- 01.07.2011
Yapı Kredi Bankası
03.10.2009-04.10.2009
Yapı Kredi Bankası
15.05.2008-16.05.2008
İleri Finansal Analiz
Yapı Kredi Bankası
05.04.2008-06.04.2008
Temel Finansal Analiz
Yapı Kredi Bankası
06.10.2007-08.10.2007
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(UFRS)
Kredi Süreci
Yapı Kredi Bankası
19.06.2007-20.06.2007
Yapı Kredi Bankası
04.11.2006-05.11.2006
Krediler için Mali Analiz
Yapı Kredi Bankası
27.05.2006-28.05.2006
Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Gelişmeler
Türkiye Bankalar Birliği
29.01.2005-29.01.2005
Yapı Kredi Bankası
19.10.2004-22.10.2004
Yapı Kredi Bankası
11.09.2003-11.09.2003
Yapı Kredi Bankası
19.07.2003-25.07.2003
Yapı Kredi Bankası
30.06.2003-02.07.2003
İthalat ve İhracat Uygulamaları
Yapı Kredi Bankası
25.06.2003-29.06.2003
Sermaye Piyasaları ve Yatırım Bankası
Yapı Kredi Bankası
28.05.2003-30.05.2003
Para Piyasaları
Yapı Kredi Bankası
15.05.2003-15.05.2003
Temel Muhasebe
Yapı Kredi Bankası
12.05.2003-14.05.2003
Yapı Kredi Bankası
09.05.2003-09.05.2003
TPAO –Finans Bölümü
01.07.2001-30.07.2001
Halk Bankası A.Ş.
01.08.2001-30.08.2001
Ekonometri Uygulamalı Stata I, Ekonometri
Uygulamalı Stata II
Risk Yönetimi ve Basel II
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve
Nakit Akışı
Krediler
Ticari Fiyatlandırma
Finansal Matematik
Finansal Muhasebe ve Analiz
Yabancı Para Krediler
Mali Sitem ve Bankacılık Sektörü
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mali
Grup Başkanlığı – Finans Stajı
Halk Bankası A.Ş.- Banka Stajı
20.06.2011-01.07.2011
15.05.2010-15.05.2010
Download