Kalpte ritim bozukluğu belirtileri nedenleri ve tedavisi

advertisement
Kalpte ritim bozukluğu belirtileri nedenleri ve tedavisi
Açıklama: Özel Medigün Hastanesi'nin yeni doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. Okan
Öztürk, Kalpte ritim bozukluğu belirtileri nedenleri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.
Kategori: GÜNCEL
Eklenme Tarihi: 05 Şubat 2016
Geçerli Tarih: 19 Temmuz 2017, 05:33
Site: Soma Kurtuluş Gazetesi
URL: www.somakurtulus.com.tr/yazar.asp?yaziID=379
Kalpte ritim bozukluğu belirtileri nedenleri ve tedavisi
Özel Medigün Hastanesi'nin yeni doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. Okan Öztürk, Kalpte
ritim bozukluğu belirtileri nedenleri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.
Dr. Öztürk, "Kalbin normal atışını düzenleyen elektriksel uyarıların gerektiği gibi çalışmamaları
sonucu kalbin çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz atmasına ritim bozukluğu denmektedir. Ritim
bozuklukları kalpte var olan sorunlar nedeniyle ortaya çıkabileceği gibi dış etkenlerle de
oluşabilmektedir. Kalpte çarpıntı en belirgin kalp ritim bozukluğu belirtisidir. Çarpıntıdan sonra
en sık görülen belirtiler, baş dönmesi ve bayılma olmaktadır. Bayılmalar genellikle ciddi
boyuttaki bir ritim bozukluğuna işaret etmekte ve ihmal edilmesi tehlikeli sonuçlar
doğurabilmektedir. Kalp ritim bozukluğunda uygulanacak tedavi; ritim bozukluğunun çeşidine
ve ciddiyetine bağlı olarak belirlenmektedir.
KALP RİTİM BOZUKLUĞU NEDENLERİ NELERDİR?
Ritim bozuklukları birçok çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Aniden gerçekleşen
kalp krizi, önceden gerçekleşen kalp krizi sebebiyle oluşmuş kalp dokusu bozukluğu, koroner
arter hastalığı, yüksek kan basıncı, diyabet, sigara ve alkol tüketimi, uyuşturucular, stres,
kullanılan ilaçlar başlıca ritim bozukluğu sebeplerindendir.
KALP RİTİM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ritim bozukluğu rahatsızlıklarında, belirtiler arasında çarpıntı hissi öne çıkmaktadır. Kalbin
göğüsten çıkacakmış gibi hissettirmesi hastaların genel ifadelerinde kullandıkları bir tariftir.
Kalp çarpıntısı genellikle aniden başlamakta, bazen saniyeler bazen saatler sürdükten sonra
sonlanmaktadır. Çarpıntıdan sonra en sık görülen belirtiler, baş dönmesi ve bayılma olmaktadır.
Bayılmalar genellikle ciddi boyuttaki bir ritim bozukluğuna işaret etmekte ve ihmal edilmesi
tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir.
KALP RİTİM BOZUKLUĞU KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Ritim Bozuklukları her yaş grubundan insanda görülebilmektedir. Ancak ilerleyen yaşlarda
kalpte ritim bozukluklarının görülme ihtimali daha fazladır ve sahip olunan diğer kalp
hastalıklarıyla ilintili olarak ortaya çıkmaktadır. Genel nüfusun %2’sinde görülen ritim
bozuklukları 80 yaş ve üzeri nüfusun %10’unda görülmektedir.
Kalp Ritim Bozuklukları Nasıl Teşhis Edilir?
Ritim bozuklukları ve neden meydana geldiklerini ortaya çıkartabilmek adına bazı testler
uygulanmaktadır. Bunlar;
• Elektrokardiyogram (EKG) Ritim Holter
• Anlık ritim kaydı (Event Recorder)
• Efor Testi
• Ekokardiyogram
• Kardiyak kateterizasyon
• Elektrofizyolojik çalışma (EPS)
KALP RİTİM BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ
Uygulanacak tedavi; ritim bozukluğunun çeşidine ve ciddiyetine bağlı olarak belirlenmektedir.
Tedavinin ilk aşamasını, rahatsızlığının nedenini tespit etmek ve ortadan kaldırmak
oluşturmaktadır. Nedeni tespit edilemiyor veya ortadan kaldırılamıyorsa tedavi yöntemlerinden
en uygun olanı seçilerek uygulanmalıdır.
1. İlaç Tedavisi: Antiaritmik şeklinde adlandırılan ilaçlar kalpteki düzensiz ritimleri kontrol
altına almak için kullanılmaktadır. Kanın pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlar da ritim
bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır.
2. Elektriksel Tedavi: kalp ritmini destekleyici kalp pili ve defibrilatör tedavisi de yaygın olarak
kullanılmaktadır.
3. Cerrahi Tedavi: Aritmik odağın susturulması amacıyla cerrahi operasyon uygulanabilir.
RİTİM BOZUKLUĞUNA SAHİP KİŞİLERİN BESLENMELERİ NASIL OLMALIDIR?
Ritim bozukluğuyla karşı karşıya kalan hastaların beslenmeleri son derece önem taşımaktadır.
Bazı gıda maddeleri kalbin elektrik sisteminde tetikleyici özelliğe sahip olabilmekte ve bu gıda
maddelerinin tüketilmesi ritim bozukluklarını için harekete geçirici özellik taşıyabilmektedir.
Ritim bozukluğu olan kişilerin; çay, kahve ve sigara tüketiminden kesinlikle uzak durması
gerekmektedir. Bazı durumlarda ritim bozukluğu için kullanılan bazı ilaçlar başka bir tür ritim
bozukluğunun devreye girmesine neden olabilmekte, bu durumun bir hekim tarafından kontrol
edilmesi gerekmektedir.
Kalp sağlığını korumak için alınması gereken önlemlerin tümü ritim bozukluğuna karşı da
alınabilir. Stres ritim bozukluklarında önemli bir etken olarak öne çıktığından önüne geçilmesi,
mümkünse en alt seviyeye indirilmesi kalp sağlığı açısından faydalı olacaktır. Kilo kalbi
zorlayan ve ritim bozukluklarının önünü açan bir faktördür; ideal kiloya ulaşılması ve düzenli
egzersizle kalp sağlığının korunması gerekmektedir. Kalp sağlığı için uygulanacak diyette
hayvansal ve trans yağ tüketiminden kaçınmak, tuzu azaltmak ve alkolü en alt düzeye indirmek,
mümkünse tamamen bırakmak gerekmektedir. Ritim bozukluğuna sahip kişilerin spor yaparken
aşırı zorlayıcı olanlardan uzak durmaları, müsabakalara katılmamaları gerekmektedir." dedi.
Download