Document 970093

advertisement
DİN DERSİ 4. SINIFLARA SORULAR
1.Hz Lokmanın oğluna öğütlerinden 3 tane söyleyiniz.
Cvp: Allaha ortak koşma,iyilik yapıp kötülükten kaçın,kibirlenme,başına bir musibet
geldiğinde sabırlı ol.
2.Kuranı Kerimin ayetlerinden oluşan her bir bölüme ne ad verilir.?
Cvp: SURE
3.Kuranı baştan sona okumaya ne ad verilir?
Cvp:HATİM
4.Kuranı Kerimde bir sure hariç bütün sürelerin başında Besmele bulunur.Bu hangi suredir ?
Cvp:TEVBE
5.Kuranı Kerimin son on surelerine genellikle ne ad verilir?
Cvp:Nmaz Sureleri
6.Oku!Yaradan Rabbinin adı ile oku! ‘ şeklinde başlayan ve Kuranın ilk inen ayetleri olan bu
surenin adı nedir?
Cvp: ALAK
7.Vehb kimdir?
Cvp: Peyg. Annesinin babası.Yani dedesi.
8.Ümmü Eymen kimdir?
Cvp:Peyg. Dadası.
9.Allahın adıyla anlamına gelen ifade nedir?
Cvp:BİSMİLLAH
10.Hasta ziyaretine gittiğimizde hasta olan kişiye hangi dini kelimeyi söyleriz?
Cvp:ALLAH ŞİFA VERSİN.
11.Tevhit nedir?
Cvp: BİRLİK; BİRLEME; .ALLAHIN BİR OLDUĞUNU SÖYLEME:
12.’……….. temiz olanı sever.’ Boşluğa ne gelmelidir.?
Cvp:ALLAH
13.Hastalık gelmeden ……….kıymetini biliniz’ boşluğa ne gelmelidir.?
Cvp:SAĞLIĞIN
14.Erdem’ ne demektir?
Cvp:İyilik, yardımseverlik, fedakarlık,dürüstlük, güenirlik , çalışkanlık, alçakgönüllülük,
hoşgörü gibi özelliklerin tümüne denir.
15.Peyg. Efendimizin soyu hangi çocuğundan devam etmiştir?
Cvp Hz FATMA
16.Peygamberimizin ailesi ile verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) Süt annesinin adı Halime’dir.
B) Amcasının adı Abdulmuttalip’tir.
C) Annesinin adı Halime’dir.
D) Dedesinin adı Ebu Talip’tir.
18. “La ilahe illallah Muhammedun rasülüllah”
cümlesi, hangisidir?
A) Kelime-i Tevhit
B) Kelime-i Şehadet
C) Besmele
D) Ezan
20.Allah tarafından, peygamberler aracılığıyla
insanları mutluluğa ulaştırmak için gönderilen
ilahî kurallar bütününe ne denir?
A) Mezhep
B) Peygamber
C) Din
D) Kitap
22.Hz. Muhammed(sav), peygamber olmadan
önce ne iş yapardı?
A) Ticaret
B) Çobanlık C) Asker
D)
Demirci
24.“Temizlik imandandır.” Sözü ile ne
anlatılmak isteniyor?
A) Temiz olan herkes Müslüman'dır.
B) Temiz olmak banyo yapmak demektir.
C) Dinimiz temizliğe çok önem verir.
D) Sadece temiz olmak yeterlidir.
26.Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara
özgü bir davranış olamaz?
A) Hoşgörülü olmak.
B) Yalan söylemek.
C) Güzel sözler söylemek. D) Küçükleri sevmek.
28.Yalan söylememek, günahlardan uzak
durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek
nasıl bir temizliktir?
A) Çevre temizliği
B) Kalp temizliği
C) Elbise temizliği
D) Beden temizliği
30.Dinimize
söylemeliyiz?
A) Amin
göre
yemekten
B) Bismillah
sonra
ne
17.Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın
sonuçlarından değildir?
A) İnsanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurabiliriz.
B) Allah’ın sevgisini kazanmış oluruz.
C) Sağlıklı bir yaşam süreriz.
D) İnsanlar tarafından dışlanırız.
19.“Aslan yattığı yerden belli olur” atasözü hangi
temizliği anlatıyor?
A) Beden temizliği
B) Manevi temizlik
C) Çevre temizliği
D) Elbise temizliği
21.Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)’e
küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’lEmin” deniliyordu?
A) Çalışkan olduğu için
B) Peygamber olduğu
için
C) Güvenilir olduğu için D) Vahiy aldığı için
23.Allah’ın bize vermiş olduğu nimetler
karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir?
A) Şükür
B) Tövbe
C) Sevap
D)
Helal
25.Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaklı bir
insana yakışan bir davranış değildir?
A) İyilik ve yardımseverlik.
B) Doğruluk ve dürüstlük.
C) Hoşgörülülük.
D) Kin ve nefret tutmak.
27.Bize zor bir durumda yardım eden kişiye ne
deriz?
A) Allah razı olsun.
B) Allah sabır versin.
C) Allah’a emanet ol.
D) Allah bilir.
29.Aşağıdakilerden
hangisi
doğru
bir
davranıştır?
A) Pis yerlerde oyun oynamak.
B) Çevremizi temiz tutup korumak.
C) Çöpleri bahçeye atmak.
D) Yerlere tükürmek.
31.Aşağıdakilerden
hangisini
Allah
hoş
karşılamaz?
A) Yardımsever olmak.
B) Kavgacı olmak.
C) Sevap
D) Elhamdülillah
31“Selâmün Aleyküm” ün anlamı hangisidir?
A) Allah rahmet eylesin.
B) Allah’ım bana yardım et.
C) Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerine
olsun.
D) Allah seni bağışlasın.
C) Doğru sözlü olmak.
olmak.
D) Hayırsever
32."Dinimizin gereği olarak doğru ve güzel
olanı yaparsak ……………… kötü olanı yaparsa
……………… kazanırız.” Boş bırakılan yerlere
hangi sözcük çifti gelmelidir?
A) günah-sevap
B) dua-ibadet
C) doğru-güzel
D)
sevapgünah
33-Kuran-ı Kerim’in ayetlerini peygamberimize getiren meleğin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A-Azrail
B-İsrafil
C-Mikail
D-Cebrail
34- Allah’ın Hz. Muhammed’e gönderdiği kutsal kitabın adı nedir?
A-Tevrat
B-Kuran-ı Kerim
C-İncil
D-Mesnevi
35-‘’ Kuran-ı Kerim …………… ve …………… tarihleri arasında indirilmiştir.’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi tarihler gelmelidir?
A-571-573
B-610-632
C-622-632
D-632-634
36-Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki yerlerden hangisinde indirilmiştir?
A-Kabe
B-Hira Mağarası
C-Kudüs
D-Mescid-i Nebevi
37- Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında toplanarak kitap haline getirilmiştir?
A- Hz. Ömer
B-Hz. Ali
C-Hz. Ebu Bekir
D- Hz. Osman
6-Kuran- Kerim’in 20 sayfalık bölümlerine ne denir?
A-Cüz
B-Ayet
C-Sure
D-Kitap
38-Kuran-ı Kerim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Kuran-ı Kerim’de her surenin bir adı vardır
B-Kuran-ı Kerim’in en kısa suresi Bakara suresidir
C-Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir
D-Kuran-ı Kerim’de otuz cüz vardır
39-Kuran-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A-Kuran-ı Kerim’de 114 sure bulunur
B-Kuran-ı Kerim’deki ayetlerin hepsi aynı uzunluktadır
C-Kuran- Kerim’in yaklaşık 600 ayet vardır
D-En uzun sure 286 ayetten oluşan İhlas suresidir
40- Peygamberimizin ailesi ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A-Dedesinin adı Abdullah’tır
B-Annesinin adı Hatice’dir
C-Amcasının adı Abdulmuttalip’tir
D-Süt annesinin adı Halime’dir
41-Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra
gerçekleşmiştir?
A-Babası vefat etmesi
B-Annesinin vefat etmesi
C-Mekke’den Medine’ye hicret etmesi
D-Dedesinin vefat etmesi
42-Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman vefat etmiştir?
A-622 yılında İstanbul’da
B-640 yılında Mekke’de
C-632 yılında Medine’de
D-611 yılında Kudüs’te
43-Peygamberimizin mezarı hangi şehirde bulunmaktadır?
A-Medine
B-Mekke
C-Bağdat
D-Kahire
44-Rabbimiz Allah’ın peygamber Efendimize göndermiş olduğu ilk ayetteki emri hangisidir?
A-Namaz kıl
B-Düşmanlarınla savaş
C-Oku
D- Oruç tut
45- Hz. Lokman ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Hz. Lokman, Hz. Davut peygamber zamanında yaşamış bilge bir insandır
B-Kuran-ı Kerim’de Allah tarafından güzel özellikleri nedeniyle övülmüştür
C-Kuran-ı Kerim’de Hz. Lokman ile ilgili ayetlerin olduğu Lokman Suresi vardır
D-Hz. Lokman son peygamberdir
Besmele
Abdullah
Amine
Kabe
571
Kevser
Vahiy katibi
Hz. Hatice
Hz. Osman
Kadir
46-Aşağıdaki boşluklara yukarıdaki tabloda verilen kelimelerden uygun olanını yazınız.
47-Kuran-ı Kerim …… Kadir … gecesi indirilmeye başlanmıştır.
48-Peygamberimizin annesinin adı …… Amine …………dir
49-……… Kevser ……… suresi en kısa suredir.
50-Kuran ayetlerini yazan kişilere ………… Vahiy katibi ………… adı verilmiştir.
51-…… Hz. Osman ………… Kuran-ı Kerim’i kitap halinde çoğaltan halifedir.
52-…………… Abdullah ………… peygamberimizin babasının adıdır.
53-Peygamberimiz 25 yaşında iken ………… Hz. Hatice …………… ile evlenmiştir.
54-Hz. Muhammed ……571… yılında Mekke’de doğmuştur.
55-Kuran-ı Kerim’de her surenin başında ……… Besmele ………… yazar.
56-Müslümanlar namaz kılarken ……… Kabe …………ye doğru yönelirler.
57- Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise parantezin içine D yanlış ise Y yazınız.
1-( __D_ ) Kuran’daki en uzun sure Bakara suresidir.
2-( __Y_ ) Kuran-ı Kerim Hıristiyanların kutsal kitabıdır.
3-( _Y__ ) Kuran-ı Kerim Hz. Musa’ya indirilen kutsal kitaptır.
4-( __D_ ) Kuran-ı Kerim birbirinden farklı uzunluklardaki ayetlerden oluşur.
5-( __Y_ ) Kuran Hz. Muhammed zamanında kitap haline getirilmiş ve çoğaltılmıştır.
6-( _D__ ) Peygamberimiz gençliğinde ticaret ile uğraşmıştır.
7-( __Y_ ) Hz. Muhammed 622 yılında Medine’den Mekke’ye hicret etmiştir.
8-( _D__ ) İlk vahiy ‘’ Yaradan Rabbin adıyla oku’’ dur.
9-( __D_ ) Kuran-ı Kerim’i baştan sona okumaya hatim denir.
10-( _D__ ) Kuran- Kerim Hz. Muhammed’in en büyük mucizesidir
Download