nısan 04/2012 - Mersin Katolik Kilisesi

advertisement
NISAN 04/2012
1/4 PAZAR MESİH İSA’NIN KÜDÜS’E GİRİŞ BAYRAMI B Yılı
Mk 11,1-10 (veya Yh 12,12-16); Yeş 50,4-7;
Mez 21; Fil 2,6-11; Mk 14,1-15,47 [Ö]
Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür Mk 14,38
İsa, Petrus’un sözlerini duymuştu, ancak şimdi sözünü tutamayacağını fark ediyor. İsa’nın
ardından gidebilmek için çok dua etmek gerekir, çünkü buna karşı yaşanan denenmeler sık ve
kuvvetlidir. Önümüzdeki hafta, bana sunulan çeşitli dua etme imkânlarından yararlanacağım.
Petrus gibi, İsa’yı inkâr etme riskini göze almak istemiyorum.
2/4 KUTSAL PAZARTESİ
Yeş 42,1-7; Mez 26; Yh 12,1-11 [II]
Kendisi için bir ziyafet düzenlediler Yh 12,2
İsa’ya teşekkür etmek için O’na ziyafet düzenleyenler Lazar ve kız kardeşler Marta ile
Meryem’dir. Lazar aslında ölüydü, ama İsa onu mezardan dışarı çağırmıştı. Ben de her gün
İsa’ya ne kadar da borçluyum! Efkaristiya bizim teşekkürümüzdür, İsa’nın bizimle birlikte
olduğu ziyafettir: O, bizi katılmaya davet ediyor!
3/4 KUTSAL SALI
Yeş 49,1-6; Mez 70; Yh 13,21-33.36-38 [II]
Seni uluslara ışık yapacağım Yeş 49,6
Baba tarafından gönderilmiş İsa, gerçek insan ve gerçek Tanrı olarak yaşadığı dünyevi hayatı
ile her insan ve her ulus için gerçekten de ışıktır. O’nun rehberliğinde, insanlar birbirini
seviyor ve birbirinin iyiliğini istiyor. O yokken sadece, insana ve milletlere acı çektiren
egoizm kalıyor.
4/4 KUTSAL ÇARŞAMBA
Yeş 50,4-9; Mez 68; Mt 26,14-25 [II]
Fısıh yemeği için hazırlık yaptılar Mt 26,19
İsa’nın talimatlarını izleyerek, şakirtler Fısıh yemeği için gereken hazırlıkları yaptılar; kuzu,
acı otlar, mayasız ekmek, şarap…. İsa, kendisini Tanrı’nın kurbanı olarak sunarak ve ölümden
hayata olan geçişi açarak, bunların ne anlama geldiğini gerçekleştirecek. Bu her Efkaristiya ve
her Kutsal Gizem için geçerlidir: Biz ekmek, şarap, su ve yağı hazırlıyoruz ama Ruh’unun
gücüyle bunları etkili işaretlere dönüştüren, İsa’dır.
5/4 KUTSAL PERŞEMBE
“Son Yemek Anısına” Ayin: Çıkış 12,1-8.11-14; Mez 115; 1Kor 11,23-26; Yh 13,1-15 [Ö]
Onları sonuna kadar sevdi Yh 13,1
Rab İsa, ne kadar da iyisin! Sen daima sadıksın, her durumda bize yakınsın: Bize bugün
sunduğun sözünde, adında toplandığımızda, seni seven her kardeşte, vekillerinde ve onların
hizmetlerinde, Efkaristiya’da bizimlesin ve bizi sevmeye devam edersin. Teşekkürler, İsa!
6/4 KUTSAL CUMA
Yeş 52,13 � 53,12; Mez 30; İbr 4,14-16;5,7-9; Yh 18,1 � 19,42 [Ö]
Ağzını açmadı Yeş 53,7
Yeşaya’nın bu sözü, İsa’nın maruz kaldığı iki duruşmada takındığı tavrı tasvir etmektedir. İsa,
kendisini savunmaya çalışmadı, savunmasını Tanrı’ya bırakarak dua etmeye devam etti. Tanrı
da O’nun duasını, bizim tahmin bile edemeyeceğimiz bir şekilde gerçekleştirdi: O’nu
ölümden ‘kaldırdı’, O’nu görkemli bir şekilde yüceltti.
7/4 KUTSAL CUMARTESİ [Ö]
Bizi O iyileştirecek Hoşea 6,1
Bu kutsal günde Kilise bize bu ümit dolu sözü sunuyor; denenmeden sonra rahatlama
olacaktır, İsa ile ölümden sonra, diriliş olacaktır.
8/4 PAZAR PASKALYA BAYRAMI B Yılı [Ö]
Elç 10,34.37-43; Mez 117; Kol 3,1-4 (veya 1Kor 5,6-8); Yh 20,1-9 (veya Mk 16,1-8)
Fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi 1Kor 5,7
Bugün, Tanrı’nın sevgisinin gizemi gerçekleşiyor: Oğul, tam bir sevgi eylemi ile kendisini
sundu! Bizim için Paskalya “geçiş” anlamına gelir, yani, başka türlü bir var olmaya geçiştir;
artık ölüme doğru değil, İsa’nın girmiş olduğu yeni ve sonsuz yaşama doğru yöneliyoruz. Rab
İsa’ya iman eden, diriliş sevincini keşfeder. Halleluya!
9/4 PAZARTESİ Paskalya Haftası
Aziz Eupsichius, şehit †362 - Kayseri
Elç 2,14.22-32; Mez 15; Mt 28,8-15 [Ö]
Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın Elç 2,28
İsa’ya iman eden herkes, umutla bu sözleri söyleyebilir. Her gün zor anlar yaşayan insanlar
da, Rabbin sadık sevgisi sayesinde teselli edileceklerini ve bir gün O’nunla karşılaşıp,
yüzünün güzelliğini göreceklerini biliyorlar!
10/4 SALI Paskalya Haftası
Aziz Makarios, Antakya
Elç 2,36-41; Mez 32; Yh 20,11-18 [Ö]
Kadın, niçin ağlıyorsun? Yh 20,13
Melekler, Meryem’in ağladığını görünce şaşırıyorlar, çünkü ağlamasının nedeni tüm dünyaya
sevinç veren bir olaydır! Ama Meryem henüz bunu bilmiyor, Rabbinin dirildiğinin farkında
değil ve kendisi için de yeni yaşam kaynağı olacağını bilmiyor. Çoğu zaman, gözyaşlarımız
Tanrı’nın yapacaklarını ya da yapmış olduklarını bilmediğimizin işaretidir.
11/4 ÇARŞAMBA Paskalya Haftası
Aziz Antigas, şehit, I yy - Pergama
Elç 3,1-10; Mez 104; Lk 24,13-35 [Ö]
İsa Mesih'in adıyla, yürü! Elç 3,6
Havariler, göklerde yaşayan İsa’nın adının, güç ve zafer olduğunu biliyorlar. O’na her
durumda sesleniyorlar ve hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramıyorlar. Ben de kardeşlerimle
birlikte O’nu her durumda çağırmayı öğrendim: O her zaman barış ve sevgi kaynağıdır.
12/4 PERŞEMBE Paskalya Haftası
Aziz Sabas, şehit, †372 - Kapadokya
Elç 3,11-26; Mez 8; Lk 24,35-48 [Ö]
Sizler bu olayların tanıklarısınız Lk 24,48
Teşekkürler, İsa! Ben de senin adınla günahların affedildiğine şahitlik ediyorum,
affediliyorlar çünkü senin yaşamın ve ölümün Baba’ya layık bir kurbandır. Senin yaşamın,
ölümün ve dirilişin; Kutsal Yazıların tüm vaatlerini, yani Baba’nın, biz zavallı günahkârlara
olan sevgisini gerçekleştiriyor. Seni seviyor ve şöyle diyoruz: Halleluya!
13/4 CUMA Paskalya Haftası
Aziz Carpos, †252 –Akhisar
Elç 4,1-12; Mez 117; Yh 21,1-14 [Ö]
Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur Elç 4,12
Kutsal Ruh’la dolu Petrus, sadece İsa’nın ölüler arasından dirilebileceğini onaylayabilir. Ve
Dirilmiş İsa sayesinde biz, şimdiden, sonsuz yaşama girerek egoizm, kibirlilik, alkol, seks ve
tüm günahların köleliğinden kurtulabiliriz.
İsa ile, cenneti ve Allah’la birlikteliği tecrübe ediyoruz.
14/4 CUMARTESİ Paskalya Haftası
Elç 4,13-21; Mez 117; Mk 16,9-15 [Ö]
İsa'nın diri olduğunu duyunca inanmadılar Mk 16,11
Havariler için İsa’nın dirilmiş olduğuna inanmak kolay olmadı: O’nu gördüğünü söyleyen bir
kadına inanmıyorlardı. İsa, onlara dirildikten sonra birçok kez görünerek, onların
inançsızlıklarını yendi.
Kutsal Ruh, O’nu görmeden inanmamızı sağladığın için teşekkürler!
15/4 PAZAR 2. P.D. B Yılı
“İlahi Merhamet Pazar Günü”
Elç 4,32-35; Mez 117; 1Yh 5,1-6; Yh 20,19-31 [Ö]
İsa geldi, onlara, “Size esenlik olsun!” dedi Yh 20,19
Paskalya akşamı ve ondan sonraki sekiz gün, İsa sonsuz merhametini gösteriyor. Şakirtler
oraya kapanmış, her biri diğerinden daha korkulu, inançsızca duruyorlardı. Daha birkaç gün
önce, Zeytin Bahçesinden İsa’yı terk ederek kaçmışlardı, ama şimdi İsa onları azarlamıyor.
Onlara Varlığını armağan ediyor, barış, yani O’nunla tam birlik veriyor ve en imansıza
kendini dokunduruyor. Merhametli İsa, Rabbim, Tanrı’m!
16/4 PAZARTESİ
Elç 4,23-31; Mez 2; Yh 3,1-8
Yeniden doğmalısınız Yh 3,7
Gerçekten tam ve mutlu bir yaşama kavuşmak için, Baba’nın herkese sunduğu sevgisini, yani
Oğlu İsa’yı kabul etmek gerekir. Bunun için, alçakgönüllü olmak, sınırlarımızı ve
zayıflığımızı tanımak, kurtuluş ve sevgi ihtiyacımızı kabullenmek gerekir.
17/4 SALI
Aziz Petrus ve Hermogenes, Antakya’nın şehitleri
Elç 4,32-37; Mez 92; Yh 3,7b-15 [II]
Yürekte ve düşüncede birdi Elç 4,32
Dirilmiş İsa, gel, ailemin, cemaatimin ve dua grubumun yürekte ve düşüncede bir olması için
Ruh’unu üfle. Benim de payıma düşeni yapmam için yardım et; affetmeye, fikirlerimden
vazgeçmeye, diğerleri hakkında sadece iyi şeyler söylememe…, dirilişinin ışığıyla yeni bir
yaşamda, dirilişinin yaşamında yaşamama yardım et.
18/4 ÇARŞAMBA
Elç 5,17-26; Mez 33; Yh 3,16-21 [II]
O'na iman eden yargılanmaz Yh 3,18
Bu sözü şöyle anlıyoruz: İsa’ya iman eden, artık yargılanmaktan kurtulur. Kendisini O’na
emanet eden, aslında, artık Baba’dan uzak olmanın karanlığından ve bu karanlığın
baskısından kurtulmuş olur; İsa’nın sevgisi yaşamını iyileştirir, kötülüğe olan çeşitli
eğilimlerinden kurtarır, onu Baba’nın sevgili oğlu gibi barış ve sevinç içinde yaşamaya
yöneltir.
19/4 PERŞEMBE
Aziz Georgius, †814 – Yalvaç
Elç 5,27-33; Mez 33; Yh 3,31-36 [II]
Baba, Oğul'u sever ve her şeyi O'na teslim etmiştir Yh 3,35
Tanrı’nın Oğlu, İsa, Baba’yı sevgi ile dinleyerek ve her yaptığında O’na itaat ederek sever; bu
sebeple, Baba Ondan hoşnuttur ve hükümranlığını tam bir güven ve tüm yetkiyle O’na teslim
eder. İsa, sana itaat ederek bizim de Baba’ya sevinç ve şan vermemiz için yardım et!
20/4 CUMA
Aziz Theodorus Trichinas, †350 – İstanbul
Elç 5,34-42; Mez 26; Yh 6,1-15 [II]
Artıkları toplayın Yh 6,12
İsa’nın, bir çocuğun vermiş olduğu ekmeğin çoğaltılmasını büyük bir hayretle izlemiş olan
şakirtlerine verdiği emirdir. Yaşam kaynağı İsa’nın işareti olan o “ekmekle” halen beslenmek
isteyen, Kiliseye girer; arta kalan on iki sepet ekmeği muhafaza eden on iki Havarinin,
Tanrı’nın Oğlu’nu dinlemek isteyenlere sunabilecekleri yeterli ekmekleri olacaktır.
21/4 CUMARTESİ
Elç 6,1-7; Mez 32; Yh 6,16-21 [II]
Karanlık basmıştı Yh 6,17
Ekmeğin çoğaltılmasından sonra, öğrenciler İsa’nın kral olmaktan feragat etmesini
kabullenmiyorlar; bu sebepten yürekleri de karanlığa bürünüyor: İsa’yı bir hayalet olarak
görüyorlar. İsa büyük merhametle onları seviyor ve onlara yardıma geliyor ve şöyle diyor:
“Ben’im, korkmayın”. Böylece onları cesaretlendiriyor ve gitmeleri gereken yere varmalarını
sağlıyor.
22/4 PAZAR 3. P.D. B Yılı [III]
Elç 3,13-15.17-19; Mez 4; 1Yh 2,1-5; Lk 24,35-48
Ellerime, ayaklarıma bakın; işte benim! Lk 24,39
Dirilmiş İsa’yı düşünmek, O’nun ardından gitmeye başlamamdan önce, İsa’ya sormuş
olduğum işaretleri hatırlatıyor. O’nun varlığından emin olabilmem için, ilk Yeruşalim
Kilisesininkine benzer bir cemaat görebilmeyi istemiştim. Ama şimdi biliyorum ki, her
Efkaristiya Ayininde, haçının işaretlerini taşıyarak kendisini gösteriyor; orada, aslında
kardeşlerin çektiği acılar; skandal-engel değil, İsa’nın varlığının kanıtıdır.
23/4 PAZARTESİ
Aziz Georg, şehit, †303
Elç 6,8-15; Mez 118; Yh 6,22-29 [III]
Tanrı’nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Yh 6,28
İsa bu soruya şöyle cevap veriyor: “Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir”.
Baba, Oğlu olan İsa’ya inanmamızı bekliyor. Bu iman, her iyi davranışın, bütün merhamet
işlerinin, yaşamın ve barışın kaynağı olacaktır.
24/4 SALI
Aziz Anthimus, †303 – İzmit
Elç 7,51 � 8,1; Mez 30; Yh 6,30-35 [III]
Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti göstereceksin? Yh 6,30
İsa’ya bu soruyu yöneltmiş olanlar, ekmek ve balıkların çoğaltılmasının işaretini görmüşlerdi.
Ama bu onlar için yeterli değildi. Alçakgönüllü olmayanlara, hiçbir zaman hiçbir şey yetmez.
Bu yüzden İsa, cevabında yeni bir belirti değil, kendi yaşamını armağan edeceğini vaat eder.
İsa’yı kabul edenlere başka bir belirti verilmeyecektir, belirtiden çok daha fazlasını
verilecektir; onlar sonsuz yaşama sahip olacaktır!
25/4 ÇARŞAMBA
İncilci Aziz Markos Bayramı
1Petrus 5,5-14; Mez 88; Mk 16,15-20 [Ö]
Birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın 1Petrus 5,5
Aziz Petrus, gençlere ve onların çobanlarına bu tavsiyeyi veriyor. Alçakgönüllülük, diğerinin
niyetlerini iyi anlayabilmek için karşılıklı dinlemeyi mümkün kılar. Gençler, böylece, daha
ölçülü olacak, rahipler de gençleri, yaşamın gereklerine uygun bir şekilde yönlendirebilmek
için iyiyi ve kötüyü ayırt etmekte daha dikkatli olacaklardır. Yaşamımızı elimizden almak
isteyen düşmana karşı güçlü olmak için alçakgönüllü olmalıyız, çünkü sadece bu şekilde
İsa’dan kuvvet alacağız.
26/4 PERŞEMBE
Aziz Basileus, †320 – Amasya
Elç 8,26-40; Mez 65; Yh 6,44-51 [III]
Yaşam ekmeği Ben'im Yh 6,48
Rabbim ve Tanrı’m İsa, sana inanıyorum; sözlerin yüreğimi ve aklımı besliyor ve onları
arındırıyor. Sen benim kurtuluşum ve huzurumsun; teşekkürler, İsa!
27/4 CUMA
Aziz Yuhanna, †885 - Marmara
Elç 9,1-20; Mez 116; Yh 6,52-59 [III]
Bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar Yh 6,58
İsa, kendisinin gökten inen ekmek olduğunu söyledikten sonra, bu cümleyi ekliyor. İsa, seni
kabul ederek, kalbimin beklemekte olduğu yaşam tamlığına eriştiğime inanıyorum. Daima
seninle kalmak istiyorum ve sana tüm güvenimi veriyorum!
28/4 CUMARTESİ
Aziz Eusebius ve Caralampos, şehitler –İzmit
Elç 9,31-42; Mez 115; Yh 6,60-69 [III]
Aranızda iman etmeyenler var Yh 6,64
Efkaristiya Ayinine ve cemaatin buluşmalarına gitmek, kilisenin faaliyetlerine katılmak, dini
bir ailenin ferdi olmak her zaman canlı bir imana sahip olmak ve gerçekten İsa’nın şakirdi
olmak demek değildir. Ey Kutsal Ruh, kalplerimizi arındır ki, Azizlerin örnekleri gibi, sadık
bir sevgi ile İsa’nın ardından gidebilelim!
29/4 PAZAR 4. P.D. B Yılı [IV]
Elç 4,8-12; Mez 117; 1Yh 3,1-2; Yh 10,11-18
İyi çoban koyunları uğruna canını verir Yh 10,11
İyi Çoban, İsa’dır; O kendi canını bize Baba’yı tanıtmak ve bizi O’na yöneltmek için haçta
ölerek vermiştir. Onun Ruh’u ile yönlendirilen birçok kişi, Kilise’de gerçek “çobanlar”
oldular. Kilisenin çobanı olan ve yaşamını vermiş Episkopos Luigi Padovese’yi unutmayalım.
Bugün, Kilise’nin kutsallığı ve birliği için kendini harcamış Azize Katerina’yı da hatırlayalım.
Kendi “Paskalya”larını tamamlamış ve şimdi seninle birlikte sonsuz Halleluya diye seslenen
şahitler için teşekkürler, İsa!
30/4 PAZARTESİ
Aziz Diodor ve Rodopianus, şehitler, †303 - Afrodisias
Elç 11,1-18; Mez 41-42; Yh 10,1-10 [IV]
Tanrı tövbe etme fırsatını öteki uluslara da vermiştir Elç 11,18
Petrus’un dinleyicilerinin ağzından çıkan bu sevinçli sözler, bugün de geçerli. Zayıflıklarımız
önünde ya da diğerlerinin imansızlığını görünce kendimizi bırakmak yerine, İsa’nın ölümünün
ve dirilişinin kuvvetine olan imanımızı yenileyelim ve Onun acılarına ortak olmamızın, tüm
dünyanın tövbe etmesi için, faydalı olduğunu hatırlayarak, acılarımızı O’nun acılarıyla
birleştirelim ki cesaret ve sevinç bulalım.
Download