iklim değişikliği ve güneş enerjisinden elektrik üretimi

advertisement
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GÜNEŞ
ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ
Fırat EZİN
DİYARBAKIR
14-16 EKİM 2015
SUNUM İÇERİĞİ
 Diyarbakır Güneş Enerjisi Kapasitesi Geliştirme Projesi Hakkında
 İklim Değişikliği
 Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi
 Türkiye’nin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi
 Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Güneş Enerjisi Potansiyeli
 Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Geleceği
Diyarbakır Güneş Enerjisi Kapasitesi
Geliştirme Projesi Hakkında
 Diyarbakır Güneş Enerjisi Kapasite Geliştirme Projesi, Birleşik Krallık Ankara
Büyükelçiliği Refah Fonu kapsamında Lifenerji Ltd. Şti ve Diyarbakır Ticaret ve
Sanayi Odası işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
 Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu; düşük karbon ekonomisi ve
esnek enerji piyasaları için ve aynı zamanda küresel sorunlara çözüm
olabilmek adına bilim ve yeniliği teşvik edebilmek amacıyla sağlanmaktadır.
 Proje Kapsamında Lifenerji tarafından Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali
Geliştirme Kılavuzu ve Lisanssız Güneş Enerjisi Başvuru Süreci Broşürü
hazırlanmıştır.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DÖNGÜSÜ
Sera Etkisi
Atmosferde Karbondioksit CO2
ve CFC (kloroflorokarbon) gibi
gazların miktarının artması
nedeniyle yeryüzüne gelen güneş
ışınlarının bir kısmının
atmosferde kalması
Küresel Isınma
Sera etkisinden kaynaklı küresel
sıcaklık artışı
İklim Değişikliği
Küresel ısınmaya bağlı
olarak, diğer iklim
elemanlarının değişmesi
İklim Değişikliği
• Küresel sıcaklık son 150 yıl içerisinde yaklaşık olarak 0,8 ˚C yükselme göstermiştir.
• Küresel ortalama sıcaklık artışı endüstrileşme öncesi sıcaklık değerlerine göre 2 ˚C’nin
altında tutulması hedeflenmektedir.
2 ˚C’lik artışın Türkiye üzerinde yaratacağı etki:
• Beklenmeyen hava
olayları
• Orman yangınları
• Sıcak hava dalgaları
• Kuraklık
• Tarımsal verim kaybı
• Turizm gelirinde azalma
Türkiye Tarafından Birleşmiş Milletlere Niyet Edilen
Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı (INDC)
Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (GEPA)
Kaynak: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Güneydoğu Anadolu
Bölgesinin Güneş Enerjisi
Potansiyeli
BÖLGE
Toplam Güneş
Enerjisi
(kWh/m2-yıl)
Güneşlenme
Süresi
(saat/yıl)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
1.460
1.390
2.993
2.956
Doğu Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Marmara Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
1.365
1.314
1.304
1.168
1.120
2.664
2.628
2.738
2.409
1.971
Dicle EDAŞ Bölgesi
Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Geleceği
2019 yılında en iyi senaryoya göre Dünya’da
Toplam PV kurulu gücü 540 GW; en kötü
Senaryoya göre 396 GW olarak tahmin
edilmektedir.
(%200-%300 kapasite artışı).
Türkiye’de 2015 Ağustos
Ayı sonu itibariyle toplam
GES kurulu güç: 155 MW
2019 yılındaki tahmin
edilen toplam
GES kurulu güç: 11 GW
Kaynak: Global Market Outlook 2015-2019, Solar Power Europe
Dünya’da PV Toplam Güç Projeksiyonu
Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi
 Güneş ışığından doğrudan
elektrik üretimi
 Doğru akıp invertör tarafından
alternatif akıma evrilir
 İhtiyaç olan miktar kullanılırken,
ihtiyaç fazlası sisteme verilir
Teşekkür Ederiz.
 Lifenerji Ltd. Şti.
Çetin Emeç Bulvarı, No: 19/18,
Çankaya, Ankara
 T: (0312) 481 21 42
F: (0312) 480 88 10
 www.lifenerji.com
 [email protected]
Download