PowerPoint Sunusu

advertisement
İSLAM DİNİNDE
BAYAN ERKEK İLİŞKİSİ
Ey gençler topluluğu! Gücü yeteniniz, evlensin. Çünkü bu, gözü haramdan daha iyi
korur, edep yerini de;
Gücü yetmeyen ise, oruç tutmalıdır. Çünkü orucun, şehveti kırma özelliği vardır.
Dünya bir metadır. Onun en iyi metaı ise, saliha bir kadındır.
Evlenen, îmanın yarısını tamamlamış olur, kalan yarısı hakkında ise
Allahtan korksun!
Evlenme işi için, iki kişi arasında aracılık yapmak, en üstün aracılıklardandır.
Dininden ve ahlâkından hoşnut olduğunuz biri sizden kız istemeye gelirse, verin!
Vermezseniz, yeryüzünde kargaşa ve büyük bozgunculuk olur.
Eğer bir kimsenin bir kimseye secde
etmesini emretseydim, kadının,
kocasına secde etmesini emrederdim.
Herhangi bir kadın, kocası
kendisinden hoşnutken ölürse,
cennete girer.
Kadınlarınızın hayırlısı ile evlenmeye bakın. Denginiz olanlarla
evlenin! Birbirlerine denk olanları evlendirin.
"Allah’ın dişi kulları olan kadınlarınızı dövmeyin! Muhammed
ailesine birçok kadınlar geliyor, kocalarının kendilerini dövmelerinden
yakınıyorlar. ’’
Onları dövenler en hayırlılarınız değildir!
Bu evlenmeyi duyurun! Evlenme işlerini mescidlerde yapın! Üzerine de defler çalın!
Çünkü, helâl ile haramı ayıran şey, onu duyurmaktır.
Düğün yemeği birinci gün haktır, ikinci gün sünnettir, üçüncü gün ise gösteriştir. Her
kim gösteriş yaparsa, Allah onu herkese açıklar.
Kocası evde olmayan kadınların yanına sakın girmeyin. Çünkü şeytan, kanınızın
dolaştığı yerde dolaşır.
Yanında uygun bir yakını olmaksızın, hiçbiriniz bir kadınla sakın baş başa
kalmasın.
Kadının kocası üzerindeki hakkı şunlardır:
Yemek yediğinde ona yedirmesi, birşey
giydiğinde ona da giydirmesi, yüzüne
vurmaması, "Çirkinsin" gibi sözlerle
hakaret etmemesi, cezalandırmak düşüncesiyle evinin dışındaki bir yerde onu terk
edip yalnız bırakmaması.
Download