meme kanserinde ımrt tekniğinin avantajları

advertisement
MEME KANSERİNDE IMRT
TEKNİĞİNİN AVANTAJLARI
NADİR KÜÇÜK
Özel Anadolu Sağlık Merkezi
Departman
Tarih
Urok-2012
Meme IMRT tekniğinin avantajları
MEDİKAL FİZİKÇİ GÖZLÜĞÜ
 Doz konformalitesi
 Doz Homojenitesi
 Kritik Organ Koruması
 Demet Sayısı
Optimizasyon Yöntemi
Departman
Tarih
Meme IMRT tekniğinin avantajları
HEKİM GÖZLÜĞÜ
 Lokal Kontrol
 Doz Tanımlaması
 Cilt Toksisitesi
 Normal Doku Dozları
Tedavi Süresi
Departman
Tarih
Meme IMRT tekniğinin avantajları
RT Teknikleri
1. Konvansiyonel teknik

Wedge/Wedgesiz Tanjansiyel Alanlar
2. Invers Planlama Tekniği – IMRT

Step and Shoot

Sliding Window

Arc IMRT
3. Forward Planlama Tekniği
 Field in Field

Direct Aparture Optimization –DAO
4. Hybrid Planlama Tekniği
 IMRT ve DAO aynı anda ve değişik oranlarda
5. Proton Tedavisi
Departman
Tarih
Meme IMRT tekniğinin avantajları
3DCRT
•
•
•
•
•
BT çekimi
Konturlama
Işın ve saha dizaynı
3D doz hesaplaması
Tedavi
Departman
Tarih
Meme IMRT tekniğinin avantajları
3DCRT
1. Hetorejen doz dağılımı
2. Düzensiz meme konturuna bağlı
sıcak/soğuk nokta
3. Wedge nedeniyle saçılan doza bağlı meme
dozunda artış
4. ICRU nokta dozuna veya izodoz şekline
bağlı tedavi dozu tayini
5. Normal doku koruması problemi
Departman
Tarih
Meme IMRT tekniğinin avantajları
3DCRT
Konformalite !!!
Homojenite !!!
Departman
Tarih
3DCRT/Forward IMRT
PTV,CTV,GTV
Kritik Organ
Demet Bilgileri
Doz Ağırlıkları
İzodoz Dağılımı
Değerlendirme
Meme IMRT tekniğinin avantajları
IMRT
Forward IMRT


Dozun %80-90’ı açık alanla iletilir
Küçük segmentler ile homojenite arttırılır
Inverse IMRT


Optimizasyon
Segmentasyon
Departman
Tarih
Inverse IMRT
PTV,CTV,GTV
Kritik Organ
Doz Kriterleri
Demet Açıları
Yoğunluk Haritası
Doz Dağılımı
Hesaplama
Optimizasyon
Gerçek Doz Dağılımı
Segment ve Doz Ağırlıkları
Inverse IMRT Planlaması
Optimizasyon
Intensity Map
Segment
Optimizasyonu
Segmentler
Segment MU
Final Doz Dagilimi
Tedavi Planı
MLC, Sızdırma,
Saçılım,
Penumbra, Beam
Modeling
Grid Boyutu,
Hesaplama Penceresi
Inverse IMRT:Optimizasyon
Optimizasyon sonucunu etkileyen faktörler:
Demet Oryantasyonu
Demet Sayısı
Doz tanımlamaları
Optimizasyon Algoritmasi
Optimizasyon Fonksiyonu
Deneyim !!!
Departman
Tarih
Meme IMRT tekniğinin avantajları
NEDEN IMRT?
1. Doz eskalasyonu
2. Boost dozunu aynı anda verme
3. PTV içinde homejenite artışı
4. Doz konformalitesinde artış
5. Kritik yapıların (kalp, LAD, akciğer) korunabilmesi
6. Erken ve geç etkilerde önemli düşüşler
7. Başarılı kozmetik sonuçlar
Departman
Tarih
Meme IMRT tekniğinin avantajları
Doz eskalasyonu
Akselere Tüm meme Işınlaması:
Faz 3 Randomize Kanada Çalışması
42.5 Gy – 16 fx – 22 gün
1,234 patients
- ER positive - 71%
50 Gy – 25 fx – 35 gün
- T1 – T2, N 0 (80% T1)
- Median F/U: 69 months
Meme içi
Rekürrence (%)
Mükemmel/
Kosmesis(%)
Akselere WBI
2.8
76.8
Standart WBI
3.2
77.4
Departman
Tarih
Meme IMRT tekniğinin avantajları
Eşzamanlı Boost
Accelere Whole Breast Irradiation:
-Faz 2 çalışma, IMRT+Boost
20 fx
45 Gy Tüm meme dozu
56 Gy boost dozu
Sonuçlar
16 hasta tedavi edilmiş
Akut Toksisite oranları
-Grade I
57%
-Grade II
43%
Departman
Tarih
Meme IMRT tekniğinin avantajları
NEDEN IMRT?
PTV içinde homejenite artışı
Departman
Tarih
3DCRT
IMRT
Meme IMRT tekniğinin avantajları
NEDEN IMRT?
PTV içinde homejenite artışı
CTV meme
IMRT
3D CRT
>%105 V105
7,7
16,9
>%107 V107
2,6
7,9
>%110 V110
0,5
2,1
>%115 V115
0,02
0,12
Pignol JP et al. JCO May 1;26(13)2085-92 2008
Departman
Tarih
PTV içinde homejenite artışı
Max ve mean
doz avantajı
Departman
Tarih
Meme IMRT tekniğinin avantajları
NEDEN IMRT?
Daha iyi konformalite
Thilmann C
et al
Popescu C C
et al
Technology in
Cancer Research &
Treatment
2004
Medical
Dosimetry
2006
20 hasta
3D Konformal
12 alan IMRT
5 hasta
3D Konformal
11 alanlı IMRT
CI
HI
3D Konformal
IMRT
0. 514
0.798
%68.5
Departman
%88.4
3D Konformal
CI
HI
IMRT
0.549
0.906
0.831
0.968
Tarih
Meme IMRT tekniğinin avantajları
Kritik yapı dozu
5000 cGy
4600 cGy
2000 cGy
5000 cGy
4600 cGy
2000 cGy
Departman
Tarih
3BKRT
IMRT
Meme IMRT tekniğinin avantajları
Kritik yapı dozu
Beckham W A. et al. 2007)
-Yüksek doz alan kalp
hacmi IMRT’de daha az
-Düşük doz alan V5(%)
kalp hacmi IMRT’de daha
fazla
Departman
Tarih
Meme IMRT tekniğinin avantajları
Kritik Yapı Dozu
Beckham W A. et al. 2007)
-Yüksek doz alan sol akc
hacmi IMRT’de daha az
-Düşük doz alan V5(%)
akciğer hacmi IMRT’de
daha fazla
Departman
Tarih
20 hasta
12 alanlı IMRT planı –Konvansiyonel 3D
Thilmann C et al.2004
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
4.9
IMRT
3.6
1.1
3BKRT
Vol> 10Gy (%)
IMRT
2.1
3BKRT
Mean(Gy)
Karşı meme dozu
Meme IMRT tekniğinin avantajları
Kritik Yapı Dozu
Karşı meme dozu????
Departman
Tarih
Toksisite ve Kozmetik sonuç
 172 hasta (stage 0-IIB)
 45 Gy ( 25x1.8 Gy) +8x2Gy
boost
National Cancer Institude
Common Toxicity kriterleri
Meme kozmetiğinde- Harvard
kriterleri
Harsolia et al. 2007
"Meme Kanseri Tedavisinde IMRT Tekniği "
28.05.2011
Sonuç
Kendimizi hastanın yerine koyalım…..
-Daha yüksek tümör dozu
-CI ve HI
-Kritik yapı koruması
-Erken ve geç etkilerde
önemli düşüşler
-Mükemmel
kozmetik
sonuçlar
-Set up problemi
-Organ konturlama ve hazırlık
süresinde artış.
-Uzun planlama ve tedavi
süresi
-Ekstra QA gereği,
-İkincil Kanser
-Yüksek MU
-Yetişmiş personel eksiği
Download