Eastern Mediterranean University-Center for Women`s

advertisement
Eastern Mediterranean University-Center for Women's Studies
4th International Conference on Women/Gender Studies
Gender Equality and the Law
3-5 October 2012
PARTICIPANTS LIST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Family on the move: Gender and Transnationalism in an Asian Context. Bih-Er Chou, Center for
Contemporary China Institute of Sociology, National Tsing Hua University, TAIWAN.
Factors Hindering Arab Women's Participation in Waged Labor. Hanan Khimish, Applied Science
University, Amman, JORDAN.
Gender Bias in Access to Business Loans: A Cross Country Analysis. Nezahat Küçük & Mehmet Candemir,
Eastern Mediterranean University, Famagusta, NORTH CYPRUS
Social Media and Turkish Feminism: New Resources for Social Activism. Hande Eslen Ziya, Bahçeşehir
Üniversity, İstanbul, TURKEY.
The Role of Mother Acceptance - Rejection & Perceived Maternal Control on Primary School Students
with Behavioral Problems in a Rural Community. Şenel Hüsnü Raman & Şerife Özbiler, Eastern
Mediterranean University, Famagusta, NORTH CYPRUS
Gender-Related Persecution and Granting Refugee Status. Sibel Safi,University of East London, London,
UK.
Women, Law and Property in Turkey: Marital and Inheritance Regimes. Şule Toktaş & Mary Lou O’Neil,
Kadir Has University, İstanbul, TURKEY
Legal Reform as Way to Women’s Rights: The Case of Personal Status Law in Yemen. Douaa Ahmed
Abdel hamid Hussein, American University in Cairo, Cairo, EGYPT
Beauvoir, Özgürlük ve Kadınların İnsan Hakları. Hülya Şimga Durudoğan, Koç Üniversitesi (İstanbul)
İstanbul, TÜRKİYE.
Gender Quotas Mechanism in the Polish Electoral System. Aleksandra Niżyńska & Małgorzata Druciarek,
Institute of Public Affairs Warshaw-POLAND.
When States Fail, Women Suffer: An Analysis of Sex Trafficking from the Post-Communist States. Itır
Bağdadi, İzmir University of Economics, Gender and Women's Studies Research and Application Center,
İzmir, TURKEY.
Adalet Sorumluluğu: Farklılığın Tanınması. Aksu Bora, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.
Darısı Sizlerin Başına: Sözün Ötesinde Sesin Eşitlik Arayışı. Burcu Şimşek, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,
TÜRKİYE.
Teoride ve Pratikte RTÜK: “Yayın İlkeleri”nin İçledikleri ve Dışladıkları. Emek Çaylı Rahte, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.
Gözleri Var Ama Görmüyorlar: Muhafazakâr Siyasi Söylemin İki Yüzü. Gülsüm Depeli, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.
TV Dizilerinde Erkek Şiddetinin Sunumu. Hatice Yeşildal, Anadolu Universitesi, Eskişehir, TÜRKİYE.
Manisa İl Merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Faktörler. Saliha Altıparmak & Gönül Dinç Horasan & Hakan Baydur &Tülin Canbay, Celal Bayar
Üniversitesi, Manisa, TÜRKİYE.
Manisa İl Merkezinde Evli Kadınların Aile Planlaması ve Düşüğe Karşı Tutumları ve Etkileyen Etmenler.
Saliha Altıparmak, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, TÜRKİYE. Gülay Yıldırım, Cumhuriyet Üniversitesi,
Sivas, TÜRKİYE.
Gender in Migration: Navigating Journeys and the Settlement Through Marriage. Ayşen Üstübici, Koç
University, İstanbul, TURKEY.
Eski Hukuk Sistemlerinde Kadın Merkezli Bir Suç: Zina. Nevin Ünal Özkorkut, Ankara Üniversitesi,
Ankara, TÜRKİYE.
Rape in Warfare: The Collaboration of Patriarchy with the Rapist in the Double-Victimization of
Women. Tuba Inal, Izmir University, Izmir, TURKEY.
Kadının Güçlendirilmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü, Vaka Çalışması: Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı
(AÇEV) Türkiye. Zeynep Ekin Aklar, AÇEV, TÜRKİYE
Women, Social Policy and Reform: Reflections on the Turkish Case. Berna Yazıcı, Boğaziçi University,
İstanbul, TURKEY.
Reinvestigating the Determinants of Gender Wage Gap: Evidence From Unique Survey. Lenka Filipova,
Jiří Balcar, & Jaromír Gottvald, VSB-Technical University of Ostrava, Ostrava, CZECH REPUBLIC. & Mariola
Pytliková, Aarhus University, DENMARK .
An Activist Worker Woman in the Case of the Tekel Resistance Movement in Turkey. Yeşim Akın,
Kastamonu University, Kastamonu, TURKEY.
Aşk Herşeyi Affeder mi? Türk Televizyon Dizilerinde Normalleştirilen Bir Saldırı Olarak Tecavüz. N.
Aysun Akıncı Yüksel, Anadolu Üniversitesi, , Eskişehir, TÜRKİYE.
Ekolojik Sorunlara Feminist Bakış: Ekofeminizm. Hasan Rüstemoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KUZEY
KIBRIS.
‘Women and Men’s Lives are Different’, ‘Women Experience More Fear’: The Challenge of Gender
Equality in the Women’s Safety Strategy Policy (2002) in Victoria, Australia. Alissar El-Murr, The
Australian Research Centre in Sex, Health and Society at La Trobe University, AUSTRALIA.
Mahkeme Salonunda Feminist Karşılaşmalar: Dava Takibi Pratiğinin Feminist Eylem, Söylem ve Politika
Üzerine Etkileri. Ezgi Sarıtaş & Aysel Ergün & Sevim Özdemir, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.
Maternal Ignorance as one of the Main Factors Affecting Children's Education. Iryna Tryndyuk, Centre
for Peace Studies Tromso University, NORWAY.
Tarihsel Çerçevede Türk Aile Hukukunu Modernleştirme Girişimleri. Ebru Kayabaş, İstanbul
Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE.
The Right to Abortion in International Human Rights Law and the Turkey Case. Gülay Arslan Öncü,
İstanbul University, İstanbul, TURKEY.
Kadınların Özerkliği Bağlamında İhtimam Etiği ve Kürtaj Sorunu. Olcay Karacan, Ankara Üniversitesi,
Ankara, TÜRKİYE.
Taşıyıcı Annelik, Ortaya Çıkaracağı Hukuksal Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Cengiz Koçhisarlıoğlu, Bilkent
Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE & Özlem Erişgin, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.
European Union Conditionality, Labour Law, and Women in Employment in Turkey. Seda Akçakoca, Koç
University Center for Gender Studies (KOÇ-KAM), TURKEY.
Hukuk Fakültelerinde “Feminist Hukuk Teorisi” Anlatımı, F. İrem Çağlar Gürgey, Kocaeli Üniversitesi,
Kocaeli, TÜRKİYE.
Examining Front-line Police Officers' Understanding and Responses to Honour Based Violence. Nina
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Bal, University of West London, Middlesex, UK.
Globalization and Urban Informal Sector in Nigeria: Gender Perspective. Ikechukwu D.Nwaka,
Department of Economics, Eastern Mediterranean University, Famagusta, NORTH CYPRUS.
Cinsiyete Dayalı Bir Ayrımcılık Biçimi Olarak Cinsiyet Taraması ve Seçici Kürtaj, Nazime Beysan, Doğu
Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS
Women and Land Rights in Nigeria. Vearumun Tarhule, Benue State University, Makurdi, NIGERIA.
Şiddetin Ticareti. Özge Yücel Dericiler, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama
Merkezi, TÜRKİYE.
Türk Ceza Kanunu’nda Suçun Kadına ve Eşe Karşı İşlenmesinin Suçun Ağırlaştırıcı Halleri Olması.
Ümmügülsüm Kılıç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksekokulu,
TÜRKİYE.
Different Dimensions of Europeanization and the effects on civil society: Empowerment of women of
Turkey. Buke Bosnak, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen, GERMANY - Koç University,
İstanbul, TURKEY.
The Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (Cedaw) in Nigeria: Problems and Prospects. Tarhule Vearumun, Benue State University,
Makurdi, NIGERIA.
Gender Equality Jurisprudence of the European Court of Human Rights. Zeynep Oya Usal, Koç
University, Istanbul, TURKEY.
Education and Women’s Discrimination in Arab Gulf States. Nani Gelovani, I. Javakhishvili Tbilisi State
University, GEORGIA.
AKP’nin Kadına Yönelik Söylem Ve Politikaları: Neo-Liberalizm, Ilımlı İslam ve Kadın, Ülker Yükselbaba,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı: Meclis Görüşmeleri Işığında Toplumsal Cinsiyet
ve Kadına Yönelik Şiddete Bakış. Burcu Yeşiladalı, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku
Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, TÜRKİYE.
CEDAW Komitesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Kadına Yönelik Şiddet. Sevinç
Eryılmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi,
İstanbul, TÜRKİYE
Mekana Dair Tanıklıklarla Kadınların Cezaevi Deneyimleri. Funda Şenol Cantek & Ezgi Sarıtaş, Ankara
Üniversitesi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, TÜRKİYE.
Türk Medeni Kanununda Kadına Yönelik Ayrımcılığın Kaldırılması İle İlgili Düzenlemeler. Fethi Kılıç &
Ümmügülsüm Kılıç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi TÜRKİYE.
Yörüngesinden Çıkan Tabiat: Etik, Sosyal, Psikolojik ve Hukuki Görünümleriyle Taşıyıcı Annelik. Sevtap
Metin, İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE.
Gendering Turkey’s Welfare System: To What Extent the Welfare System Allow Women to Survive
without Men? Burcu Yakut-Çakar, Kocaeli University Kocaeli. TURKEY & Şemsa Özar, Boğaziçi University,
İstanbul, TURKEY & Volkan Yılmaz, Kemerburgaz University, İstanbul, TURKEY.
Absence of Legal Recourse for Sexually Enslaved Women: Revisiting ‘Victim Status’ Under North Cyprus
Law of Women Trafficked for Sexual Exploitation. Zothile Moyo, Cyprus International University,
Nicosia, NORTH CYPRUS.
Re-thinking Gender Complementarity in Emirati Families. Na war Al-Hassan Golley & Pernille Arenfeldt,
American Univerity of Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES.
Immigrant Women Entrepreneurial Development in the North Cyprus Informal Sector: A Case Study of
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
a Nigerian Woman. Nothando Moyo & Gözde İnal, Cyprus International University, Nicosia, NORTH
CYPRUS.
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun’da Yer Alan Geçici
Koruma Önlemlerinin Medenî Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi. Sema Taşpınar Ayvaz,
Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.
Mental health law and the sexual abuse of women by professionals in the UK. Janet Melville-Wiseman,
Canterbuy Christ Chruch University, Canterbury, UK.
The Diminution of Gender to Sex: Aotearoa/ New Zealand Child Adoption and Surrogacy Compared,
Seonaid Abernethy, LLM(Hons) Barrister, Auckland, NEW ZEALAND.
KKTC’de Özelleştirmenin Kadın İstihdamının Niteliği Üzerindeki Etkileri. Fehiman Eminer, Lefke Avrupa
Üniversitesi, Lefke, Kuzey Kıbrıs & Fatma Güven-Lisaniler, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KUZEY
KIBRIS.
How Did Liberal Political Parties Address Women Nomination in 2011-2012 Election in Egypt. Doaa
Abdelaal Mohamed Abdelaal, Cairo University, EGYPT.
Pozitif Ayrımcılığın Aracı Olarak Hukuk: Şirket Yönetim Ve Denetim Kurullarında Kadın Kotası
Uygulaması. Aynur Yongalık, Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa, KUZEY KIBRIS – Ankara Üniversitesi,
Ankara, TÜRKİYE.
Alaplı (Zonguldak) İlçesindeki Pazarcı Köylü Kadınların Tarımsal Üretim Ve Pazarlamaya İlişkin
Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Döndü Üçeçam Karagel, Mustafa
Kemal Üniversitesi, Antakya/Hatay, TÜRKİYE.
Forced Marriages in Turkey and the Silent Law. Ferya Tas, King's College London, UK.
Is the State Masculine? Zeynep Özlem Üskül, Galatasaray University, İstanbul, TURKEY.
Women’s Employment as a Problematic of Gender Representation in Turkish Local Governments.
Sezen Yaras, Bilkent University, Ankara, TURKEY.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın Hakları, Levent Akın, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.
Anayasal Haklardan Mahrum Kadın Hakimler Yaratmak Olgusu: Özpınar/Türkiye Davası Örneği, Zülfiye
Yılmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
Feminizmin Felsefi Temelleri Üzerine. Özge Ejder, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, İstanbul,
TÜRKİYE.
Teacher Candidates Beliefs About Gender Identity, Işık Gürşimşek, Eastern Mediterranean University,
Famagusta, NORTH CYPRUS.
Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta Kadın- Erkek Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Uygulamalar, Özge Özcan, Doğu
Akdeniz Üniversitesi, Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS.
The Role of Gender in the ICTY and ICTR Jurisprudence: Institutional Inclusion or Feminist Activism?
Burç Köstem, University of Leiden, NETHERLANDS.
Kuzey Kıbrıs’ta LGBT Haksızlıkları ve Eşitsizlik. Öncel Polili, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Lefkoşa,
KUZEY KIBRIS.
Women Trafficking and Female Labour Exploitation in Cyprus: An Analysis of the Media Representation
of the Issue. Hanife Aliefendioğlu, Eastern Mediterranean University, Famagusta, NORTH CYPRUS.
Kuzey Kıbrıs’ta Toplumsal Cinsiyet Rolüne İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi Ve Tutum Ölçeği İçin Ön
Çalışması. Müge Beidoğlu & Kemal Akkan Batman Atatürk Öğretmen Akademisi, KUZEY KIBRIS.
Üniversitede Cinsel Taciz Düzenlemeleri ve “Rızaya Dayalı İlişkiler” Sorunu. Alev Özkazanç, Ankara
Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.
Toplumsal Cinsiyetin Anayasallaşması: Anayasa Yapıcılığında Kadın-Erkek Eşitliğini Pekiştirecek
Normatif Kurgular. Bertil Emrah Oder, Koç Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE.
78 Criminalisation of Sexual Violence against Women in the Criminal Code in northern Cyprus. Faika Deniz
Paşa, Turkish Cypriot Human Rights Foundation, Nicosia, NORTH CYPRUS.
Download