OKAN ÜNİVERSİTESİ

advertisement
OKAN İİBF OKAN FEAS
Uluslararası İlişkiler Bölümü Department of International Relations
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ MARCH 8 INTERNATIONAL WOMEN’S DAY EVENT
FİLMLERLE KADIN VE SİYASET FILMS ON WOMEN AND POLITICS
8 Mart 2016, Salı March 8, 2016, Tuesday
Özer Ertuna Konferans Salonu (İİBF) Özer Ertuna Conference Hall (FEAS)
09:00-17:00 09:00-17:00
9:15
10:15
11:30
Half the People
(İnsanların Yarısı)
People’s Century, PBS, 22. bölüm, 53’
Turkish
Killing Us Softly 4: Advertising’s Image
of Women
(Reklamlarda Kadın İmgesi)
Sut Jhally, 2010, 45’
English/English subtitled
“Namus” Nedir?
(What is “Honour”?)
Filmmor Kadın Kooperatifi , 2008, 15’
Turkish, English subtitled
Kadınların, evde ve işyerinde eşit haklar için mücadelesi…
İnsanlar hatırlıyor: Ayrımcılık, Betty Friedan, Kadınlığın Gizemi (1963), sivil haklar,
eşitlik, doğum kontrol hapı, Ulusal Kadın Örgütü, Eşit Haklar Kanun Değişikliği (1972),
kadın ve İslam, Beijing BM Dünya Kadın Konferansı (1995).
At home and at work, women fight for equal rights… The people remember:
Discrimination, Betty Friedan, The Feminine Mystique (1963), civil rights, equality, the Pill,
National Organization for Women, Equal Rights Amendment (1972), Roe vs. Wade,
women and Islam, UN Women's Conference in Beijing (1995).
Jean Kilbourne, on yılı aşkın zamandır yürüttüğü araştırmasına dayanan bu belgeselde,
reklamlardaki kadın imajını ve kadınlık ile ilgili çarpıtılmış idealleri ortaya seriyor. Film,
reklamlar üzerine ciddiyetle düşünmeye, popüler kültürün cinsiyetçilik, beslenme
bozuklukları ve cinsel şiddet ile ilişkisini sorgulamaya davet ediyor.
In this new, highly anticipated update of her pioneering Killing Us Softly series, the first in
more than a decade, Jean Kilbourne takes a fresh look at how advertising traffics in
distorted and destructive ideals of femininity. Killing Us Softly 4 stands to challenge a new
generation of students to take advertising seriously, and to think critically about popular
culture and its relationship to sexism, eating disorders, and gender violence.
Türkiye’nin dört ilinde “namus nedir” sorusuna kadınlar ve erkeklerin verdiği cevaplarla
hazırlanan film, “namus”un nasıl kadınlarla özdeş, muğlak ve mutlak olduğunun çarpıcı
özeti…
This film which is prepared through gathering the different answers from four cities of
Turkey given to the question “What is honour?” , is the striking summary of how ‘honour’
is synonymous with women, being their absolute determinant while at the same time
being blurry as a concept.
12:00
13:30
70-80-90, Masum, Küstah, Fettan
(70-80-90, Innocent, Insolent, Enticing)
Filmmor Kadın Kooperatifi, 2010, 65’
Turkish, English subtitled
Oyun
(The Play)
Pelin Esmer, 2005, 71’
Turkish, English subtitled
Türkiye sinemasında kadınlar... Nadiren anlatıcı çoğunlukla konu... Genellikle -erkek
yönetmenlerin çektiği filmlerde- neden Masum, Küstah, Fettan ama daima iki boyutlu:
“iyi” ya da “kötü”ler? İyilikleri ya da kötülükleri ne kadar sahici? Neden her durumda
sözleri dinlenmiyor, onlara inanılmıyor, affedilmiyor ya da cezalandırılıyorlar?
Women in the Turkish cinema… Rarely narrator... Mostly subject... Generally – in films
directed by men - Innocent, Insolent, Enticing, but always two-dimensional: "good" or
"bad"? How much real is their goodness or malignity? Why are they never listened to,
believed or forgiven but always punished?
Behiye, Cennet, Fatma F., Fatma K., Nesime, Saniye, Ümmü, Ümmüye ve Zeynep Toros
dağlarında bir köyde yaşayan, günlerini tarlada, inşaatta, evde ve bitmek tükenmek
bilmeyen işlerde çalışarak geçiren dokuz köylü kadındır. Kadınlar yaşamın ezici yükünü
hafifletmek için bu defa bambaşka bir nedenle bir araya gelirler. Amaçları kendi
hayatlarından yola çıkarak bir tiyatro oyunu yazmak ve oynamaktır. Belgesel film, oyunun
oluşma sürecini ve kadınların bu süreçte geçirdiği değişimi anlatıyor.
Ummuye, Behiye, Ummu, Fatma K., Cennet, Saniye, Fatma F., Zeynep and Nesime are nine
peasant women living in Arslankoy, a mountain village in southern Turkey. They spend
their days working hard in the fields, on the construction site and at home. To lighten the
burden of life, these women come together for a wholly different reason. They intend to
write and perform a play based on their own life stories. The documentary is about the
development process of this play and the change the women went through during this
period.
15:00
Suffragette
(Diren)
Sarah Gavron, 2016, 107’
English, Turkish subtitled
İngiltere’de, kadınların oy kullanma haklarının olmadığı ve sosyal ortamda pek göz
önünde bulunamadıkları dönemde, bu hakkı elde etmek için kadınların verdiği mücadele
anlatılmaktadır. Başlarda barışçıl giden ortam, kadınların aldığı sert tepkilerle, giderek
ciddileşir. Filmin oyuncuları arasında Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan
Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw ve Meryl Streep bulunuyor.
A powerful drama about the women who were willing to lose everything in their fight for
equality in early-20th-century Britain. The film stars Carey Mulligan, Helena Bonham
Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw, and Meryl Streep
Download