Slayt 1 - Kastamonu Sağlık Müdürlüğü

advertisement
MEME
KANSERİ
KANSER ERKEN
TEŞHİŞ,TARAMA
VE
EĞİTİM
MERKEZİ
(KETEM)
KANSER NEDiR?
Kanser bir hastalık değil
hastalıklar grubudur.
Vücudumuzdaki
hücrelerin kontrolsüz
çoğalmasıdır.
MEME KANSERİ NEDİR?
Meme;
süt
bezleri ve
burada
üretilen sütü
meme başına
taşıyan
kanallardan
oluşur.
Bu
süt bezleri
ve kanalları
döşeyen
hücrelerin,
kontrol dışı
olarak
çoğalmalarına
MEME
KANSERİ
denir.
MEME KANSERİNİN MEME
DOKUSUNDAKİ DAĞILIMI
Meme Kanseri Görülme
Sıklığı Nedir?
 Kadınlar
arasında en sık
görülen kanserdir.
 Günümüzde ABD'de, yedi
kadından birisi meme
kanserine yakalanmaktadır.
 Bu oran Avrupa ülkelerinde de
on kadında birdir.


Her 11 dakikada 1 kadın, meme
kanseri nedeni ile hayatını
kaybetmektedir.
Her 3 dakikada 1 kadına, yeni
meme kanseri tanısı
konmaktadır.
MEME KANSERİNDE RİSK
ETKENLERİ
 Ailesel
yatkınlık
– Eğer bir kadının birinci dereceden
bir akrabasında meme kanseri varsa
riski 2 KAT artar.
– Toplumdaki her 10 meme kanseri
olgusundan ancak bir tanesi
ailevidir.

Hormonal etkiler
İlk adet yaşının 11’den küçük olması
Menopoz yaşının 55’den büyük olması
İlk doğumun
40 yaş üstünde yapılması
Emzirme süresi 2 yıldan az olanlar.

Obesite, yağlı beslenme

Yaş (50 yaş üzerinde risk artar)

Yüksek dozda radyasyona maruz kalma

8-10 yıldan fazla süreli hormon tedavisi

Geçirilmiş selim meme hastalıkları

Alkol ve sigara kullanımı
KORUYUCU FAKTÖRLER
1- Emzirme
(Bebeklerinizi emzirin, emzirmek
kadını meme kanserinden korur)
2- İlk doğumun 30 yaş öncesinde
olması,
3- Haftada 3 kez egzersiz yapmak
riski % 35-40 azaltır.
MEME KANSERİNİN
BELİRTİLERİ
 Meme
veya koltukaltında ele
gelen kitle (şişlik)
 Meme başı değişiklikleri (
çöküntü-içe gömülme)
 Meme başından akıntı gelmesi
(bulanık yada kanlı)
 Meme başında veya meme derisi
üzerinde çekilme
MEME KANSERİNİN
BELİRTİLERİ (Devam)
 Meme
cildinde portakal kabuğu
görüntüsü
 Memede şekil ve simetri
bozukluğu
 Göğüs uçlarının farklı yöne
bakması
 Memede şişme ve kızarıklık
 Meme başında iyileşmeyen yara
 Ağrı.
MEME KANSERİNİN UYARICI
BELİRTİLERİ - 1
MEME KANSERİNİN UYARICI
BELİRTİLERİ - 2
Meme Başı Akıntısı
MEME KANSERİNİN UYARICI
BELİRTİLERİ - 3
MEME KANSERİNİN UYARICI
BELİRTİLERİ - 4
MEME KANSERİNDE TANI;
Meme kanserinde
ölüm oranını düşürmek ve
kaliteli yaşam elde etmenin en iyi
yolu;
Erken Tanı ve
Erken Tedavidir.
ERKEN TANI YÖNTEMLERİ
Kadının yaşına göre;
A- Kendi Kendine Meme
(KKMM)
Muayenesi
B- Klinik Meme Muayenesi (KMM)
C- Mamografi UYGULANIR.
KENDİ
KENDİNE
MEME
MUAYENESİ
(KKMM)
KENDİ KENDİNE MEME
MUAYENESİ
AMAÇ;
 Kadının kendi
meme dokusunu
daha iyi tanımasıdır
ve değişiklikleri fark
edebilmesidir.
Çünkü;
 KKMM ile ortaya çıkan
kitlelerin %50’sinde kitle
2 cm den daha küçüktür.
Öğretilmesi kolay, zararsız
ve ücretsizdir.

KENDİ KENDİNE MEME
MUAYENESİ
(KKMM)
NE ZAMAN
YAPILMALIDIR?
20 yaşından
itibaren her
kadın, her ay
düzenli olarak
KKMM
yapmalıdır.
 Menstrüasyon
(adet) gören;
20 yaş üzeri kadınlarda aylık olarak
adetin başlangıcından sonraki
5. ve 7. GÜNDE yapılması,
 Adet görmeyen kadınlarda;
(gebelik, laktasyon , menopoz) her
ayın belirli bir günü (her ayın ilk
günü vb.) yapılması önerilir.
KKMM’nin iki aşaması
vardır:
1.GÖZLE DEĞERLENDİRME
2.ELLE MUAYENE
A-AYAKTA
B-YATARAK
GÖZLE DEĞERLENDİRME
Belden yukarısı
çıplak şekilde ayna
karşısına geçilir.
kollar
iki yana sarkık,
eller belde,
 kollar
başın üzerine doğru kaldırılmış,
 kollar yanda, gövde öne eğik veya eller
belde öne arkaya eğilme şeklinde
vücuda pozisyon verilerek
her iki meme için gözlem yapılır.
Ayna karşısında ki pozisyonlarda
her iki meme için gözlem yapılır.
Gözlem sırasında;


Memenizi inceleyin: Belli bir bölgedeki
şişlik veya bir memedeki ileri derecedeki
şişlik anormal durumdur.
Meme derisini gözlemleyin: Meme
derisinde görülen kızarıklık, buruşma,
portakal kabuğu görüntüsü,
gamzeleşme anormallik işaretidir.
 Memelerinizin
şekil ve
boyutunu gözlemleyin:
İki meme arasında küçük
farklılıklar normalde olabilir.
Ancak memenin birinde
görülen büyüme, memelerin
birinin diğerinden sarkık
olması anormaldir.
Meme uçlarının yönünü ve meme
başı akıntısını kontrol edin:
Sıkınca gelen açık sarı renkte veya süt
kıvamlı akıntı normal iken,
tek memeden ve kendiliğinden
gelen kanlı, berrak veya cerahatli akıntı
olması, meme uçlarının farklı yöne
bakması veya
meme başında çöküklük, çukurlaşma ve
renginde değişiklik olması anormal
durumdur.
 Ayrıca
koltuk
altına da
bakın:
Koltuk altında
beze ve üst
kolda anormal
şişlik
önemlidir.
2- MEMENİN ELLE
MUAYENESİ
Elle muayenede
elin üç parmağının iç
yüzeyleri
kullanılarak tarama
yapılır.
Meme dokusunun tümüyle
taranması;
Köprücük kemiği
SÜTYEN ÇİZGİSİ
G
Ö
Ğ
Ü
S
K
E
M
İ
Ğ
İ
Memenin
koltukaltından göğüs
kemiğine, köprücük
kemiğinden memenin
alt sınırına kadar tüm
alanları dikkatlice
hissedilerek
taranmalıdır.
A- AYAKTA, ELLE
MUAYENESİ
Muayenenin
ayakta olan
bölümünün
banyo sırasında
sabunlu iken
yapılması
önerilir.
B- YATARAK ELLE
MUAYENE
Sırtüstü yatılır.
Sol meme
muayenesi; Sol omzun
altına bir yastık veya
katlanmış bir havlu
yerleştirilir.
Sol el başın altına konur.
Sağ el parmak iç
yüzeyleri ile meme
tümüyle taranır.
 Sağ
meme muayenesi;
Sağ omzun altına bir yastık veya
katlanmış bir havlu yerleştirilir.
Sağ el başın altına konur.
Sol el parmak iç yüzeyleri ile meme
tümüyle taranır.
ELLE MUAYENE ŞEKİLLERİ
Bu muayene şekillerinden
hangisi kolay geliyor ise
onu seçin.
paralel
dairesel
ışınsal
HER AY DÜZENLİ
OLARAK;
Her bir meme
en az 5 dakika
muayene edilmelidir.
Eğer kitle bulursanız,
paniklemeyin.
Bu kitlelerin
%90’ı kanser değildir.
KANSER ERKEN
TEŞHİS,
TARAMA VE EĞİTİM
MERKEZİ
veya
Bir Sağlık Kuruluşuna
başvurun.
MEMENİN KLİNİK MUAYENESİ
Her kadın;
 20 yaşından sonra yılda bir kere klinik
meme muayenesi yaptırmalı,
 50 yaşından sonra 2 yılda bir
mamografi çektirmelidir.
MAMOGRAFİ
Mamografi;
 Ele
gelmeyen kitleleri
saptar.
 Biyopsi alanını belirler.
 Tarama amacıyla
yapıldığında çok erken
evrede kanserli kitleyi
saptar.
Tedavide başarı
sağlamada en
önemli etken,
hastalığın erken
evrede
yakalanmasıdır.
Ailede
meme kanseri
varsa, hastalığın ortaya
çıktığı yaştan 10 yıl önce
mamografi çekimine
başlanmalıdır.
Tanıda
En değerli yöntem
MAMOGRAFİ’dir.
MEME KANSERİNİN ERKEN
TANISI İÇİN
KANSER ERKEN TEŞHİS,
TARAMA VE EĞİTİM
MERKEZİ (KETEM)
veya
Bir Sağlık Kuruluşuna
başvurun.
TEŞEKKÜRLER
Download