jeneratörler - Orijinal Elektrik

advertisement
SATIŞLARIMIZ
JENERATÖRLER
EMSA JENERATÖR
KARJEN JENERATÖR
KARJEN Jeneratör çoğu firma için basit gibi görünse de önemli bir yatırımdır aynı zamanda. O yüzden jeneratör alirken
firma seçimine çok dikkat etmelisiniz. Köklü ve saygın bir kuruluş olan Karjen Jeneratör `den jeneratör almanın
avantajlarını onlarca yıl sonrasında dahi yasayacağınızı garanti ederiz.
ISO 9001:2000 Kalite Güvence Sistemi, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, Avrupa Standardı Uygunluk CE
Sertifikası ve TSE Kalite Belgesine sahip Karjen Jeneratör`de günümüz şartlarına uygun esnek üretim sistemi ile her
türlü müşteri talebi en hızlı şekilde karşılanabilmektedir.
BİLGİ BÖLÜMÜ
Doğru akım DC Jeneratörler Tanımı Ve Çalışma Şekli
DC Jeneratör
Bir başka doğru akım güç kaynağı ise dc jeneratördür. Bir jeneratörün çalışmasını anlamak için bir telin manyetik
alanda hareket ettirilmesi işleminin ana prensiplerini anlamanız şarttır.
Jeneratör Prensipleri
Burada sarılı kablo bir şafta yerleştirilmiş ve bir manyetik alanın ortasına sabitlenmiştir.
Manyetik alan, Şekil1.3’de çizgilerle gösterilmiştir, mıknatısın kuzey kutbundan güney kutbuna doğru akar. Bu
alan görülemez fakat orada mevcuttur. Bunun böyle olduğunu bir çiviyi mıknatısa yaklaştırdığımızda mıknatıs
tarafından çekildiğinden bilmekteyiz. Sarılı kablonun uçlarına bir voltmetrenin bağlı olduğuna dikkat edin. Sarımın 90
derece pozisyonu gösterilmiştir – sarımın kenarları kutuplara en fazla yaklaştırılmış ve sarımın yüzü manyetik alana
paraleldir.
Şimdi, sarım 0 derecede başlarsa ve saat yönünde 180 derece hızlıca çevrilirse, voltmetrenin iğnesi sapıp anlık
bir voltaj gösterecek ve sonra sıfıra düşecektir. Sarım manyetik alan çizgilerini kesince, tel sarımın her tarafında
oluşan elektro motif güç, metre devresine giden aynı yönde bir akım yaratır ve metre sapar. Oluşan voltajın genliği üç
faktöre bağlıdır: Manyetik alanın gücü, dönen sarımın hızı ve tel sarımın tur sayısı. Herhangi bir faktör arttırıldığında
oluşan voltaj artar.
Eğer sarım saatin ters yönünde 180 derece yine çevrilirse, voltmetrenin iğnesi ters yönde sapacaktır. Ancak,
ikinci 180 derece çevirmeden önce metrenin uçları ters çevrilirse, metrenin iğnesi ilk çevirmedeki yönde sapacaktır.
Böylece, sarım sürekli çevrilirken her 180 derece noktasında uçlar ters çevrilirse, oluşan voltajın zamana karşı çizimi
Şekil 1.4a gösterilen dalga şekline benzeyecektir. Bu doğru akım jeneratörün temelidir.
Ticari Jeneratör
Ticari bir dc jeneratörün birçok sarımı vardır, her biri çok tur sarımlı ve metal bir çekirdek üzerindedir. Buna
armatür denir. Sarımların uçları jeneratör şaftındaki ayrı kayar halkalara – komütatör– bağlıdır. Çıkış uçları bu kayar
konnektörlere bağlıdır – fırçalar –bunlar da komütatöre bağlantılıdır. Armatür dönerken bu kombinasyon çıkış
uçlarına sarım bağlantılarını ters çevirir, böylece oluşan voltaj her zaman aynı polaritededir. Jeneratör şaftındaki
sarımlar öyle yerleştirilmiştir ki, çıkış voltaj dalga şekli zamana karşı çizildiğinde Şekil 1.4b’deki gibi gözükür. Çıkış
voltajı neredeyse sabittir ve bir yük devresine bağlandığında, devredeki akım sadece bir yönde akacaktır. Bu bir dc
jeneratörden gelen doğru akımdır – bir dc güç kaynağı.
Yukarıda söz edildiği gibi, bir jeneratörün ürettiği voltaj seviyesi jeneratör sarımlarının tur sayısına, jeneratör
şaftının çevrilme hızın ve manyetik alanın gücüne bağlıdır. Bir dc jeneratörün üretebileceği en fazla akım, jeneratör
sarımların da ki tellerin çapına, komütatör ve fırçaların tasarımına ve jeneratörün soğutulma şekline bağlıdır.
Endüksiyon
Devredeki metrede bir akıma yol açan voltaja, manyetik alanın neden olduğu (indüklediği) söylenir.
Endüksiyon ya sarımın manyetik alanın içinde hareketiyle ya da manyetik alanın sarımın içinde hareketiyle oluşabilir.
Endüksiyon prensibi dc jeneratör, bir sonraki kısımda anlatılacak AC jeneratör, bobinler ve transformatörler
(Kısım 2) için çok önemlidir.
AC GÜÇ
Devre akımının sadece tek yönde akmamasından dolayı alternatif akım(AC) dc’ den farklıdır; ters dönüp ,
karşı yönde de akar. Düzgün zaman aralıklarında yön değiştirir. Akımın yön değiştirdiği bu düzgün periyodik orana
frekans denir. AC ile çalışan cihazlar alternatif akımın üretildiği frekansta çalışmalıdırlar.
AC güç trenleri, fabrikaları ve evlerimizdeki aletleri çalıştırır. Onu özellikle kullanışlı yapan, AC’ yi değişik
voltajlara çevirmek için transformatörlerin kullanılabilmesidir.
Jeneratör ün çalışma prensibi
Jeneratörlerin çalışma olayı zannedildiği kadar karmaşık değildir. Bir manyetik alan ve bu manyetik alanlar
arasında hareket eden bobin telleri basit bir jeneratör yapmaya yeterli elemanlardır. Önemli olan üretilen basit olarak
yanda gösterildiği gibi kurulan devre elektrik enerjisi üretmeyi sağlayabilir. Aslında bu bir elektrik enerjisinin miktarını
ayarlamaktır. Şüphesiz jeneratörler elektrik motorlarından farkı olarak verimi arttıracak ek özelliklerle donatılırlar.
Manyetik alanın büyüklüğü, bobin tellerinin sarım sayısı, manyetik alan ve teller arasındaki acının dik olması ve
eksenin dönme hızı akımın büyüklüğünü etkiler.
Sistemde dönme hareketi dönme hızına bağlı olarak akım yönünün sürekli değişmesine sebep olur. Bu
alternatif akımı oluşturur. Evlerde kullandığımız elektrik akımı saniyede 50 defa yön değiştirmektedir. Bu sebeple
frekans olarak 50 Hertz değeri çoğu elektrikli cihaz etiketinde yazmaktadır.
Dönme hareketi çeşitli etkenler tarafından sağlanarak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmektedir.
Gerçekten de günümüzde elektrik enerjisi üretmenin en etkili yöntemi bu sistemlerdir. Fotovoltaik sistemler(güneş
pilleri), yakıt pili hücreleri ve aküler haricinde çoğu elektrik gücü üretimi bu yönteme dayanmaktadır. Nükleer
santrallerde bile nükleer enerjiyle kaynatılan suyun buharının itme gücünden yararlanılarak türbinler dönmekte, bu
dönme hareketi de bir jeneratöre ulaştırılmaktadır.
Jeneratörler bu özelliklerinden dolayı şehir şebekesini besleyecek elektrik enerjisini üretebilecekleri gibi, lokal
amaçlı kullanımları da mümkündür.
•
Elektriğin sıkça kesildiği yerlere de
•
Elektrik enerjisi bulunmayan şantiye vb. alanlar da
•
Güç kesintisinin yaşanmaması gereken hastane, banka gibi kurumlarda
•
Baz istasyonu, Tv vericisi gibi yapılarda
•
Şehir şebekesini kullanamayan inşaat alanlarında jeneratörler kullanılabilmektedir.
Bir binada jeneratör kullanılmak isteniyorsa yangın tedbirleri olarak şunlara dikkat etmek gerekir
1.
Jeneratörün kurulacağı odanın duvarları, tabanı ve tavanı en az 90 dakika süreyle yangına
dayanabilecek şekilde yapılacaktır.
2.
Jeneratörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konuşlandırılması, bir yangın durumunda çıkan
dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmeyeceği ve serbest hareketi engellemeyeceği
şekilde yapılacaktır.
3.
Jeneratörün yakıt deposunun bulunacağı yer için gerekli tedbirler alınacaktır.
Binalarda kullanılan jeneratörlere dönme hareketi genellikle benzin, mazot gibi fosil yakıtlarla çalışan
motorlar yardımıyla kazandırılır. Bu yakıtlardan mazot maliyeti ucuz olduğu için günümüzde üretilen ev tipi
jeneratörlerin çoğu mazotlu ya da dizel olarak tabir edilen cinstendir.
Dizel motorun çalışması rotoru harekete geçirmekte, bu hareket rotora iletilmekte, rotor bulunduğu
manyetik alan içerisinde hareket ederek elektrik enerjisi oluşmaktadır.
Download