cupressus funebr*s

advertisement
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
SARKIK SERVİ
 FAMİLYASI: Cupressaceae
 ANAVATANI: Batı çinde geniş bir yayılışa sahiptir.Sahilden
batıya doğru uzanır ve özellikle Yangtse nehri vadisinde çok
görülür.ingilterenin en ılıman yerlerinde yetiştirilmektedir.
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
EKOLOJİK İSTEKLERİ
Toprak: Kanaatkar bitkilerdir.gevşek kumlu ,kireçli ve sıcak
toprakları tercih eder.
Işık: Bol ışıklı veya nadiren yarı gölge mahallere ihtiyaç gösterir.
Sıcaklık:Dona karşı hassastır.
Nem: Nispi nem isteği fazladır.
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
ÜRETİM TEKNİĞİ
Tohum ve yanaştırma aşı ile üretilir.tohumlar 24 saat
suda bekletildikten sonra ekilir.ekim
işlemi mart nisan aylarındayapılır.aşı ile üretim de
mart nisan aylarında yapılır.
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
 Habitusu 20m ye kadar
boylanan geniş ve gevşek
tepeli,kısa ve sarkık dallı
orman ağacıdır.Sürgüncükler
yassı,pul yapraklar gri yeşildir.
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
Kök Kazık kök
yapısına sahiptir.
Gövde Çok kalın
değildir ve
pürüzsüzdür.
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
Sürgün Sürgünlerin
geniş yüzünde yer
alanlar yumurta
biçimindedir ve sırtları
olukludur.Sürgünler
yassıdır.
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
Kabuk Koyu
kahverengindedir.
Çatlaklıdır.
Yaşlandıkça
çatlakları
fazlalaşmaktadır
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
Tomurcuk Genç
iken açık
kahverengindedir.
Olgunlaştıkça
koyu yeşile döner.
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
Çiçek Bir cinsli
Evciklidir.erkek ve
dişi çiçekler farklı
dallarda
bulunur.erkek çiçekler
uzunca silindirik
formda küçük dişi
çiçekler haç şeklinde
karşılıklı olarak
dizilmişlerdir.
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
Kozalak 8-12mm
çapındaki kozalakları
yuvarlaktır.8 puldan
meydana gelmiştir.bu
pulların ortasında
yumurta biçiminde
küçük bir çıkıntı
vardır.
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
Yaprak Pul
yapraklar sürgünlere
sık bir vaziyette
yerleşmiştir yalnız
uçları serbesttir.Pul
yapraklar gri yeşildir.
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
Tohum Tohum oval
ucu küt
yapıdadır.kahvereng
indedir.
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
DİĞER ÖZELLİKLERİ
Sonbaharda çiftlik gübresi ile gübrelenir.yazın bolca
sulanmalıdır.
PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE
KULLANIMLARI
Peyzajda grup olarak yada tek başına kullanılabilir.
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
CUPRESSUS FUNEBRİS GRACİLİS
CUPRESSUS FUNEBRİS
AĞLAYAN ÇİN SERVİSİ
Download