istanbul medipol üniversitesi nesne yönelimli programlama ders çıktı

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
BPR122731 - Nesne Yönelimli Programlama
Ders Saati
TBA
Bölüm/Program
Bilgisayar Programcılığı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Y. Görkem Gökmen
Dersle İlgili Görüşme Saatleri
TBA
Dersin Amacı
Nesne tabanlı programlamanın temel prensiplerini tanımlama, Java ile programlama için gerekli araçları
kullanarak
program tasarlama ve gerçekleştirme yetkinliği kazanma
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Nesne tabanlı programlamanın tanımını ve ana ilkelerini açıklayabilecektir.
1.1. Nesne tabanlı programlamayı tanımlayabilir.
1.2. Nesne tabanlı programlamayı yordamsal (procedural) programlama dilleri ile karşılaştırabilir.
1.3. Sınıf, nesne, polimorfizm, kalıtsallık gibi nesne tabanlı programlamanın temel kavramlarını
açıklayabilir.
2. Java ile uygulamalar geliştirebilecektir.
2.1. Java programlarının nasıl çalıştığını açıklayabilir.
2.2. Java'daki temel değişken tiplerini açıklayabilir ve ayırt edebilir.
2.3. Java'daki temel kontrol yapılarını açıklayabilir ve ayırt edebilir.
2.4. Java’daki farklı döngü tiplerini açıklayabilir ve ayırt edebilir.
2.5. Java’daki temel metotları ve kütüphaneleri açıklayabilir.
2.6. Java'daki temel yapısını ve bileşenlerini açıklayabilir.
2.7. Grafiksel arayüz tasarım için hangi kütüphanelerin ve sınıfların kullanılabileceğini açıklayabilir.
2.8. Java ile nesneye dayalı program yazarken kalıtsallık gereksinimini dikkate alıp sınıfları, metotları ve
değişkenleri nasıl tasarlaması gerektiğini açıklayabilir.
2.9. Kritik iş uygulamaları için hangi Java teknolojilerinin ve kütüphanelerinin kullanılabileceğini
açıklayabilir.
2.10. Kritik iş uygulamalarının temel güvenlik gereksinimlerini ve ilgili güvenlik kontrollerinin hangi
API’ler ile
sağlanabileceğini açıklayabilir.
Genel Yeterlilikler
Nesne tabanlı olarak bilgisayara algoritmik hesaplama yaptırabilme, matematik yöntemlerini bilgisayarda
gerçekleyebilme, bilgisayara girdi sağlayıp bilgisayarda veri çıktısını ekranda gösterebilme, verileri
bilgisayara uygun
veri türlerine göre kaydedip işleyerek problem çözümünü sağlayabilme.
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1.Hafta: Nesne tabanlı programlama diline giriş, bilgisayar programları, programlama çevresinin ve
araçlarının
tanıtımı, algoritma tasarımı
2.Hafta: Temel veri tipleri, değişkenler, aritmetik operatörler, girdi ve çıktılar, String tipleri, kontrol
yapıları,
boolean değişkeni ve operatörleri, rakamların ve Stringlerin karıştırılması, iç içe dallanmalar
3.Hafta: Döngüler (for, do, while), iç içe döngüler, rastgele sayılar, metotlar, parametre aktarımı, dönüş
değerleri,
dönüş değeri olmayan metotlar, değişken kapsamı, tekrarlanan metotlar
4.Hafta: Diziler ve dizi listeleri, dizi algoritmaları, iki boyutlu diziler
5.Hafta: Girdi/Çıktı ve hata yönetimi, dosyalar ile işlemler, komut satırı işlemleri, hata yakalama (trycatch-finally)
6.Hafta: Nesneler ve sınıflar, instance metotları, başlangıç metotları (constructor), nesne referansları,
static
değişkenler ve metotlar
7. Hafta: Kalıtım, alt sınıflar ve metotlar, çok biçimlilik (polymorphism), arayüz tipleri
8. Hafta: Grafiksel arayüz tasarım kütüphaneleri ve grafiksel arayüz tasarımında ileri seviye konular
9. Hafta: Nesne tabanlı tasarım, yazılım geliştirme süreci
10. Hafta: Tekrarlama (Recursion), sıralama ve arama (selection/merge/binary search)
11. Hafta: Java Collection Framework
12. Hafta: Java Enterprise (J2EE)
13. Hafta: Java ile Web Programlama
14. Hafta: Java’nın güvenlik yapısı ve bilgi güvenliği kütüphaneleri
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, sunum, tartışma, bilgisayar laboratuvarında pratik eğitim, ödev
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, laboratuvarlarda yer almakla, verilen ödev ve projeleri
hazırlamakla ve
zamanında teslim etmekle yükümlüdürler.
Dersin Koşulları
Quizler %20
1. Ara Sınav 30%
Dersin Koşulları
1. Ara Sınav 30%
Final Sınavı 50%
Laboratuvar kuralları
80% Devam zorunluluğu (Laboratuara 15 dk'dan daha geç gelinemez)
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Slaytlar ve Java kodları
Java ile Nesne Programlama, Prof. Dr. Timur KARAÇAY, Seçkin Yayıncılık
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards