Broşür - Gene-Cell

advertisement
25 NİSAN DÜNYA DNA GÜNÜ:
Dünya DNA Günü, James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins,
Rosalind Franklin ve arkadaşlarının DNA'nın yapısı üzerine
yayımladığı Nature makalesinin, yayım tarihi olan 25 Nisan 1953
tarihini anmak üzerine, ayrıca insan genom projesinin de
tamamlandığı tarih olan 25 Nisan 2003 tarihlerine hitaben 25 Nisan
tarihi başta ABD'de olmak üzere pek çok ülkede DNA Günü olarak
kutlanmaya başlandı. Bizde sürekli iç içe olduğumuz DNA’nın ve aynı
zamanda bizim bu günümüzde, kulübümüzce bir değerlendirmede
bulunmak istemekteyiz, sizleri de aramızda görmek isteriz.
DNA’NIN KEŞFİ
1869 yıllarında ilk olarak Miescher
tarafından hücre çekirdeğinde özel bir madde bulundu ve
buna Miescher " Nüklein" adını verdi . Daha sonra ise nükleit
asitlerin iki tipte olduğu anlaşıldı . Birincisi timüsten elde edilen
timonükleik asit, ikincisi bira mayalarından elde edilen zimonükleik
asit . Timonükleik asit hayvanlar alemine , zimonükleik asit ise
bitkiler alemine özgü sayıldı.
1924 yıllarında ise Feulgen ve
Rossenbeck; her iki nükleik asidin her iki canlılar
aleminde bulunduğu ispat edilebildi. ondan sonra
timonükleik asit çekirdeğe , zimonükleik asit ise
sitoplazmaya ait özgü yapı maddeleri sayıldı.
1929 yılında Levene ve Mori tarafından timonükleik
asidin DNA , zimonükleik asidin ise RNA Olduğu anlaşıldı.
1953 yılında Watson ve Crick
DNA molekülünün kendine
has özelliklere sahip bir çift
sarmal yapı halinde
bulunduğunu ileri sürdüler.
Bu araştırıcıların önerdikleri DNA yapısı o
tarihlerde başka araştırıcılar tarafından ortaya konulan DNA ya
ilişkin önemli bulgulara dayanmaktadır. Bunlardan biri, Wilkins ve
Franklin tarafından, izole edilmiş DNA fibrillerinin X-ray ışınlarını
kırma özelliklerinin açıklanmasıdır. Elde edilen X ışını fotoğrafları,
DNA nın zincirlerindeki bazların diziliş sırasına bağlı olmaksızın, çok
düzenli biçimde dönümler yapan bir molekül olduğunu
göstermektedir. Bir başka önemli bulguda Chargaff
tarafından saptanmıştır.Chargaff kuralı'na göre doğal
DNA moleküllerinde adeninin timine veya guaninin
sitozine oranı daima 1'e eşittir. (A/T=1 ve G/C=1).
Program: Belirlenen bu başlıklar altında DNA hakkında genel
bilgilerin verilmesi planlanmaktadır.
Poster başlıkları:
DNA nedir,yapısı
DNA’nın keşfi,
DNA’nın işlevi,
DNA’nın günümüzdeki rolü,
Gelecekte DNA,
HAKKIMIZDA
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kapsamında kurulmuş olan
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümümüz imkânları sürekli
genişlemekte, aktif olarak üniversite içinde çalışmalar başlatmakta
ve üniversite kapsamındaki çalışmalara katkıda bulunmaktadır.
Ayrıca üniversite dışında yapılan sunum, kongre ve seminerlere hem
dinleyici hem de sunum yapan konumda katılmaktadır. Gene-Cell
kulübü olarak çalışmalarımızı düzenlemek ve sunmak adına blok
sayfası kurulmuş olmakla birlikte, özellikle blok sayfamızda yorum ve
cevaplara dayalı interaktif bir ortam oluşturmayı: sayfamızın
düşünmeyi, sorgulamayı, tartışmayı bunun yanı sıra bölümümüzle
alakalı, medyadaki yeni gündem maddelerinin, ayrıca çeşitli ders
notlarının paylaşıla bilineceği bir alternatif olması hedeflenmektedir
Adreslerimiz: http://genecell11.wordpress.com/about/
İletişim: [email protected] [email protected]
Download