aspartam tds - karbon kimya

advertisement
FOSFORİK ASİT H3PO4
H3PO4
Tanım
Ambalaj birimi
CAS No
EINECS No
Kimyasal adı
Spesifikasyonlar
Molekül ağırlığı
Klor
Kurşun
Renk
: Renksiz, kokusuz, transparan şurupsu sıvı.
: 35 kg ve 50 kg.
: 7664-38-2
: 231-633-2
: Orto fosforik asit.
:
: 98 g/mol
Saflık (H3PO4)
: max. % 0,0005
SO4
: max.% 0,002
Arsenik
: max.30
: % 87,5
: max.% 0,005
: max. % 0,0008
Özellikler: Yaklaşık 225 oC’de dehidrate olur pirofosforik asit formlarına dönüşür. Daha yüksek
sıcaklıklarda metafosforik asit formlarına dönüşür. Fosforik asit azo bileşiklerinin epoxitlerin ve diğer
polimerleşebilir bileşiklerin etkisi altında şiddetle polimerleşir. Tutuşturulduğunda fosforik asidin zehirli
gazlarını oluşturur. Fosforik asit orta güçlükte bir asittir ve yanıcı hidrojen gazı açığa çıkarmak üzere
metallere saldırır. Aldehitler, alkoller, siyanidler, ketonlar, fenoller, esterler, sülfitler, halojenli organik
bileşiklerle temasıyla dekompozisyon oluşabilir. Fosforik asidin aşırısını içeren içeceklerin (Pepsi, Cola)
tüketimi sınırlı olmalıdır. Çünkü Fosforik asidin fazlası vücutta kalsiyum eksikliğine neden olabilir.
Uygulamalar: Alkolsüz içeceklerde asitleştirici; içme suyu saflaştırma ve iyileştirme; şeker rafinasyonu;
maya besleyici; fosfat tuzları gıda cinslerinin üretimi; ilaç endüstrisi; evcil hayvan gıdasında kullanılır.
Tıbbi malzemelerde solvent olarak kullanılır. Oral olarak gastrik asitleyicidir. Gıdalarda alkolsüz içecekleri
asitleştirmek, jel ve reçel yapımında pH kontrolü, maya üretiminde besleyici, gıdaların seçimli
proseslerinde bakteri gelişimini kontrol edici olarak ve kireçleme proseslerinden sonra şeker suyunun
berraklaştırılması için pıhtılaştırma (çöktürme) ajanı olarak kullanılır. Sabun üretiminde yağın
ağartılmasında kullanılır.
Gıda dışı uygulamaları: Endüstriyel alanda oldukça önemli bir hammaddedir. Tekstil ve elyaf
endüstrisinde; antifrizde; yaprak gübreleri ve suda çözünür gübrelerin üretiminde; endüstriyel ve
kurumsal temizleyicilerin üretiminde; metal işleme (temizleme, fosfatlama, elektroliz ile kaplama); fosfat
tuzlarının üretimi; su işleme; aktive edilmiş karbon; emaye (mine) endüstrisinde; pas giderici
solüsyonlarda, fermentasyon prosesi(monosodyum glutamat, penisilin); kaprolaktam üretimi;
pigmentlerin üretimi; seramikler ve demir dökümhane kolay işlenmezleri gibi işlemlerde
kullanılmaktadır.
http://karbonkimya.com/
Download